Inflatie…stagnatie??

In onze updates van voor de zomer (die van april, mei én juni), gaven wij aan dat inflatie een reden van zorg is voor beleggers, vooral obligatiebeleggers. De ervaring leert dat prijsstijgingen niet zomaar weer worden teruggegeven of – zoals de voormalige Bundesbank president Karl Otto Pöhl zei – : ‘inflatie is net als tandpasta, eenmaal uit de tube, krijg je die er moeilijk weer in’.  In feite zijn de verstoorde vraag/aanbod verhoudingen, zoals de tekorten aan chips, de gestegen vervoersprijzen vanuit China en ook de extreme bewegingen in de energieprijzen een echo van de pandemie. Als de economie niet tijdelijk ‘on hold’ was gezet en er minder geld in de economie was gepompt, zouden we nu minder te maken hebben met inflatie en oplopende tekorten. Het goede nieuws is dat inflatie inmiddels geen verrassing meer is en als dat het geval is, is het min of meer in de koersen verwerkt. Echter, de nieuwe angst voor beleggers is het woord stagflatie, een samentrekking van inflatie en stagnatie. Dus oplopende prijzen gecombineerd met een stagnerende economie. Nu zal de economie ook wel afkoelen ten opzichte van de herstart in 2020 maar of dat langdurig is, blijft moeilijk te voorspellen. Er zijn volgens een aantal economen voldoende redenen om optimistisch te blijven over de economische groei. 

Al met al vraagt de huidige omgeving met lage rente, oplopende inflatie en hoge waarderingen van vrijwel alle risico-assets om een beleggingsaanpak waarin spreiding het toverwoord is. Bij OAKK Beheerd Beleggen, ons snelgroeiende platform voor klanten van financieel adviseurs, beheren wij portefeuilles in 5 risicoprofielen en in alle profielen alloceren wij 25% van het vermogen in alternatives (‘Skills’) om zo optimaal te spreiden. Dat kunt u zelf ook doen voor uw vermogen en spaargeld; bent u genoeg gespreid over meerdere bronnen van rendement, zoals de alternatives die wij aanbieden op ons platform?

De fondsen op het HJCO AAA platform behaalden de afgelopen periode over het algemeen gemengde resultaten door de terugval in aandelenmarkten. De trendvolgende fondsen die positie hadden in commodities en energiemarkten konden het verlies compenseren door de sterke trends in deze markten. De arbitragefondsen behaalden ook deze maand prima resultaten en waren daarmee laag correlerend met aandelenmarkten. Voorbeelden zijn Mint Tower, Helium Funds, Privium Savin Fund en BlackRock Global Event Driven fund. Deze maand hebben we ook weer twee nieuwe fondsen toegevoegd die vanwege hun flexibiliteit een goede aanvulling op uw beleggingsportefeuille kunnen zijn, namelijk  Man AHL TargetRisk Moderate Fund en Man AHL Target Growth Alternative Fund, zie ook onder. 

Hieronder vindt u de rendementen van de fondsen op het HJCO AAA Funds platform per ultimo september. Voor actuele koersen verwijzen wij u naar www.hjco.nl . Lees hier verder