Man AHL Target Growth Alternative Fund

Het fonds Man AHL Target Growth Alternative I H EUR volgt een combinatie van Systematisch-Divers en Systematisch-Trend strategie, daarbij gebruikmakend van computergestuurde processen om beleggingsmogelijkheden en trends op de wereldwijde financiële markten te identificeren.

Strategie

Risicoklasse

Duurzaamheid

Meer informatie strategie

Systematisch Divers fondsen zijn fondsen die systematisch beleggen over meerdere belegging categorieën. Systematisch betekent dat er gebruik wordt gemaakt van geavanceerde computer modellen. Spreiding wordt gerealiseerd door over meerdere categorieën te beleggen, zoals bijv. in aandelen, inflatie gelinkte staats- of bedrijfsobligaties, grondstoffen, volatiliteit. Deze markten stijgen en dalen op verschillende momenten in de economische cyclus.

Meer informatie risicoklasse

De risicometer beleggen hanteert een schaal van 1 t/m 7, bij iedere klasse hoort een bandbreedte van volatiliteit.

Klasse 1 is de laagste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel lagere opbrengst.
Klasse 7 is de hoogste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel hogere opbrengst.

Volatiliteit is de gebruikte indicator voor marktrisico in de Ebi (Essentiele beleggingsinformatie) en beschrijft uiteraard niet alle risico’s.

Meer informatie duurzaamheid

De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector en is sinds 10 maart 2021 van toepassing.

De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico’s en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Daartoe beoogt de SFDR de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de effecten op de duurzaamheid door het beleggingsbeleid en -beslissingen te verbeteren.

De SFDR kent 3 kwalificaties: Artikel 6, 8 of 9

  • Artikel 6 betreft informatie inzake de integratie van duurzaamheidrisico’s.
    Het vereist van beheerders dat zij weergeven hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen in het investeringsproces en wat de verwachte impact is van deze risico’s op het rendement van het (sub)fonds. Wanneer beheerders duurzaamheidsrisico’s niet relevant achten moeten zij toelichten waarom zij dit vinden.
  • Artikel 8 of 9 betreft informatie over duurzaamheidskenmerken van het product.
    (Sub)fondsen die zich kwalificeren als fonds met duurzame kenmerken (volgens artikel 8 SFDR) of als fonds met een duurzame doelstelling (volgens artikel 9 SFDR) moeten in hun prospectus de in artikel 8 of 9 genoemde informatie verschaffen.

De Beleggingsstrategie

Het fonds combineert twee succesvolle programma’s van AHL: AHL TargetRisk Core (long-only multi-asset) en AHL Pure Momentum Plus (trendvolgend). Door deze combinatie van long-only en trendvolgend ligt de nadruk op beperking van het neerwaartse risico, aangezien tijdens periodes van dalende beurzen de trendvolgende strategieën positief kunnen renderen. Het fonds reageert dynamisch als de marktomstandigheden wijzigen: richting defensief tijdens marktuitverkopen, juist participerend tijdens stijgende markten. Er kan indien noodzakelijk short worden gegaan op aandelen en obligaties, er wordt niet rechtstreeks in commodities gehandeld.
Het TargetRisk Core Programme staat bekend om zijn risico management bestaande uit 3 risico overlays van volatiliteit, momentum en correlatie om het neerwaarts risico te beperken indien nodig. Het AHL Pure Momentum Plus Programme verdeelt risico gelijkmatig over aandelen, obligaties en valuta en heeft een gemiddelde holding periode van 2 maanden waardoor het responsief kan reageren. Er wordt 75% gealloceerd aan het TargetRisk Core Programma en 25% aan Pure Momentum Plus Programma.

Rendement en risico*

Koersontwikkeling*

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Aantrekkelijke kenmerken

1

Het fonds biedt beleggers toegang tot zowel het AHL TargetRisk Core Programme en AHL Pure Momentum Plus Programme, twee sterk ontwikkelde handelsprogrammas met een trackrecord van resp. 6 en 30 jaar.
2

Het fonds biedt een gespreide portefeuille over een groot aantal markten.
3

Risico wordt beheersd door systematische aanpassing van de posities op basis van geavanceerde risico management technieken.
4

Achter het fonds zit een zeer ervaren team, Man AHL Partners is pionier in het risico gestuurd systematisch handelen.

Beleggingsadviseur van het fonds

Man AHL Partners is pionier in systematisch handelen met meer dan 30 jaar ervaring in systematisch beleggen Man AHL heeft meer dan 51 mld USD onder beheer, van onder andere enkele van de grootste pensioens- en sovereign wealth-fondsen ter wereld. Eén van de voordelen voor beleggers is toegang te krijgen tot grensverleggend onderzoek en handelstechnologie.
Russel Korgaonkar is de CIO van Man AHL.

Het maandelijks rendement* (%)

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Voor wie is dit fonds geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die de waarde van een systematische aanpak door computer gestuurde modellen begrijpen. Deze modellen sporen trends op in de markt en geven signalen af waarop de fondsmanager handelt. Vanwege de lage correlatie met traditionele aandelen en obligaties, kan toevoeging aan een portefeuille een beter totaal risico/rendement opleveren, met name in periodes waarin de markt daalt. Het fonds kent een matige beweeglijkheid. De belegger in dit fonds heeft een horizon van minimaal 5 jaar.

Kerngegevens

Totale vermogen fondsstrategie USD 97 M
Beleggingsadviseur AHL Partners LLP
Beheerder Man Fund Management Netherlands BV
Structuur fonds, uitgiftestructuur UCITS
Toezichthouder CBI
ISIN IE00BNDVWX70
Handelsfrequentie Dagelijks
Valuta Euro
Kosten: aankoop/verkoop 0,00%  / 0,00%
Vergoeding: Beheer/Prestatie tot 0,60% / 0,00%
Minimum inschrijving via HJCO EUR 10.000 (of equivalent in USD)
Uitkeringsbeleid Alle winsten en netto inkomsten worden automatisch herbelegd.

Meer informatie over het fonds vindt u op:

Man AHL Target Growth Alternative Fund

Aankopen met

HJCO AAA beleggingsrekening

Bestaande klant?

Transactie opgeven

Nieuwe klant?

Beleggingsrekening openen
Disclaimer

*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners.

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.