Fondscriteria

Alle fondsen op het HJCO AAA platform zijn kwaliteitsfondsen die voldoen aan de volgende criteria:

  • AFM goedgekeurd
  • Bewezen trackrecord
  • Een aantrekkelijke verhouding tussen risico en rendement
  • Fondsbeheerders die behoren tot het top-kwartiel t.o.v. hun peergroup
  • Toegankelijk vanaf 10,000 euro
  • Relatief liquide beleggingen*
    (*Er kunnen restricties in bijzondere tijden van toepassing zijn.)

Deze selecte groep van fondsen bieden wij u op de meest efficiënte en goedkope wijze aan. We beleggen in de goedkoopste fondsklasse die beschikbaar is, we rekenen geen instapkosten  en minimale uitstapkosten (tenzij het fonds dat wel doet), switchen tussen fondsen mag kostenloos.

Dat maakt HJCO AAA Funds uniek in Nederland.

Fondsstrategieën

De fondsen zijn verdeeld over 9 verschillende strategieën, u kiest zelf uw strategie.

Let op: wij geven geen beleggingsadvies, u maakt zelf uw keuze of het betreffende fonds wel of niet geschikt is in uw persoonlijke situatie. Lees ook onze Alternatieve Fondsenwijzer om uw keuze te bepalen.

Actief

Beleggen is een actief werkwoord. Wij beschouwen beleggen dan ook als een vaardigheid. Maar niet alle actieve beleggers verslaan de markt, integendeel, dat vergt een bijzondere vaardigheid.

Net zoals topsporters, topmusici, topchirurgen e.d. bepaalde unieke vaardigheden hebben die schaars zijn, is dat bij beleggen ook zo.

Wij willen dat u toegang krijgt tot actieve fondsbeleggers die meerwaarde bieden op het gebied van rendementsverbetering en risicospreiding.

Alternatief

Het beleggingsbeleid van veel banken en vermogensbeheerders is sterk gericht op standaardisering en lage kosten. Dit leidt vaak tot passieve producten zoals ETF’s /trackers en long-only fondsen van een beperkt aantal aanbieders. De belegger krijgt met deze passieve producten efficiënt toegang tot bepaalde markten hetgeen een goede keuze kan zijn voor een deel van uw vermogen.

Maar het zadelt de belegger ook met een probleem op, namelijk dat uw rendement sterk afhankelijk is van de grillen van de markt. Juist in de huidige omgeving met hoge waarderingen en lage rente een belangrijk thema voor beleggers. Dat speelt veel minder bij alternatieve fondsen, deze zijn in staat om ook in dalende markten rendement te behalen cq het verlies te beperken.

Aligned

Wij streven naar een uitstekende beoordeling van onze cliënten op het gebied van 4 R-en: Rendement, Risico, Rapportage en Reputatie. Daarom beleggen de werknemers van HJCO zelf ook in de fondsen die worden aangeboden en wordt de fee die HJCO incasseert niet in geld geïncasseerd maar in stukken van de fondsen.

Uw belang loopt dus parallel (‘aligned’) met het team dat u van dienst is en staat het belang van de cliënt centraal.