HJCO biedt fondsen in verschillende strategieën aan, u kiest zelf uw strategie.

Let op: wij geven geen beleggingsadvies, u maakt zelf uw keuze of het betreffende fonds wel of niet geschikt is in uw persoonlijke situatie. Kijk ook naar onze Alternatieve Fondsenwijzer om uw keuze te bepalen.

Systematisch – Trend

Systematisch trendvolgende fondsen maken gebruik van kwantitatieve modellen om zodoende trends in financiële markten op te sporen en hiervan te profiteren. HJCO is sinds 2003 een specialist in trendvolgende fondsen en marktleider in Nederland.

Arbitrage

Arbitragefondsen maken gebruik van prijsverschillen in financiele markten die in de loop van de tijd zouden moeten verdwijnen. Deze ontstaan door bijv. een overnamebod op een bedrijf maar nog niet geheel zeker is dat deze overname doorgaat of door verschillende prijzen van converteerbare obligaties en/of volatileit.

Multi-manager

Multi Manager resp Multi Strategy fondsen bieden u de spreiding over een aantal zorgvuldig geselecteerde beheerders en/of beleggingsstrategieën. Dit maakt dat u minder afhankelijk bent van 1 strategie danwel 1 vermogensbeheerder, hetgeen risicoverlagend werkt voor deze belegging.

Systematisch – Divers

Systematisch Divers fondsen zijn fondsen die systematisch beleggen over meerdere beleggingscategorieen. Deze markten stijgen en dalen op verschillende momenten in de economische cyclus.

Aandelen Long

Aandelenfondsen via HJCO AAA Funds kunnen worden opgedeeld in Long (only) en Long/Short. Long (only) fondsen beleggen in aandelen van zorgvuldig geselecteerde, vaak ondergewaardeerde, bedrijven en profiteren daarmee van de koersstijging van deze aandelen.

Credit Long

Credits fondsen via HJCO AAA Funds kunnen worden opgedeeld in Long (only) en Long/Short. Long (only) fondsen beleggen in obligaties van zorgvuldig geselecteerde, vaak ondergewaardeerde, bedrijven en profiteren daarmee van de koersstijging van deze aandelen. De Long/Short strategie exploiteert juist marktinefficienties van bedrijfsobligaties.

Systematisch niet-trendvolgend

Systematisch niet trendvolgende fondsen zijn fondsen die systematisch beleggen in een grote hoeveelheid markten door gebruik te maken van algoritmes en/of beproefde systemen.

Aandelen Long/Short

Aandelenfondsen via HJCO AAA Funds kunnen worden opgedeeld in Long (only) en Long/Short. Long (only) fondsen beleggen in aandelen van zorgvuldig geselecteerde, vaak ondergewaardeerde, bedrijven en profiteren daarmee van de koersstijging van deze aandelen. De Long/Short fondsen kunnen, naast hun long positie, met een short positie ook profiteren van dalende koersen (van juist overgewaardeerde bedrijven) om zo het risico te beperken. De beheerder verwacht dat long posities een goede kans hebben om koersstijging te laten zien en de short posities net het tegenovergestelde. Marktbewegingen hebben minder invloed op deze strategie omdat bij een marktdaling de long posities verliezen en de short posities winnen. Vanzelfsprekend is het van belang hoe goed de beheerder kan inschatten welke aandelen zullen stijgen en dalen binnen
een overzichtelijke termijn.

Credit Long/Short

De Credit L/S strategie is gebaseerd op het aangaan van long posities in obligaties. Het idee is om in ondergewaardeerde obligaties long te gaan (te kopen). De beheerder verwacht dat long posities een goede kans hebben om koersstijging te laten zien.

Actief

Beleggen is een actief werkwoord. Wij beschouwen beleggen dan ook als een vaardigheid. Maar niet alle actieve beleggers verslaan de markt, integendeel, dat vergt een bijzondere vaardigheid.

Net zoals topsporters, topmusici, topchirurgen e.d. bepaalde unieke vaardigheden hebben die schaars zijn, is dat bij beleggen ook zo.

Wij willen dat u toegang krijgt tot actieve fondsbeleggers die meerwaarde bieden op het gebied van rendementsverbetering en risicospreiding.

Alternatief

Het beleggingsbeleid van veel banken en vermogensbeheerders is sterk gericht op standaardisering en lage kosten. Dit leidt vaak tot passieve producten zoals ETF’s /trackers en long-only fondsen van een beperkt aantal aanbieders. De belegger krijgt met deze passieve producten efficiënt toegang tot bepaalde markten hetgeen een goede keuze kan zijn voor een deel van uw vermogen.

Maar het zadelt de belegger ook met een probleem op, namelijk dat uw rendement sterk afhankelijk is van de grillen van de markt. Juist in de huidige omgeving met hoge waarderingen en lage rente een belangrijk thema voor beleggers. Dat speelt veel minder bij alternatieve fondsen, deze zijn in staat om ook in dalende markten rendement te behalen cq het verlies te beperken.

Aligned

Wij streven naar een uitstekende beoordeling van onze cliënten op het gebied van 4 R-en: Rendement, Risico, Rapportage en Reputatie. Daarom beleggen de werknemers van HJCO zelf ook in de fondsen die worden aangeboden en wordt de fee die HJCO incasseert niet in geld geïncasseerd maar in stukken van de fondsen.

Uw belang loopt dus parallel (‘aligned’) met het team dat u van dienst is en staat het belang van de cliënt centraal.

Fondscriteria

Alle fondsen op ons platform zijn kwaliteitsfondsen die voldoen aan de volgende criteria:

  • Bewezen trackrecord
  • Een aantrekkelijke verhouding tussen risico en rendement
  • Fondsbeheerders behoren tot het top-kwartiel ten opzichte van hun peergroup
  • AFM goedgekeurd
  • Relatief liquide beleggingen*

Deze selecte groep van fondsen bieden wij u op de meest efficiënte en goedkope wijze aan.

Dat maakt HJCO AAA  Funds uniek in Nederland.

*Er kunnen restricties in bijzondere tijden van toepassing zijn.