23 augustus 2021

De zomer mocht weliswaar niet het mooie weer brengen dat we gehoopt hadden, de financiële markten zagen wel de zon door de wolken schijnen. Net zoals in de jaren ’90 wordt het sprookje van Goudlokje weer aangehaald, waarbij de economie en de inflatie niet te hard, maar ook niet te zacht omhoog gaan en de rente daardoor laag kan blijven. Hierdoor bevinden de financiële markten zich in een omgeving waarin de waarderingen oplopen, maar ook de bedrijfswinsten sterk toenemen, hetgeen in combinatie met de lage rente weer ruimte geeft aan de waarderingen.
Ook in Nederland gaat het boven verwachting goed. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de groeiverwachting voor dit jaar flink naar boven bijgesteld tot 3,8% groei, flink hoger dan de vorige schatting. Het zijn mooie cijfers, alleen gaat er per saldo volgend jaar, door de oplopende inflatie en lastenverzwaringen, niemand in koopkracht op vooruit, aldus de berekeningen van het CPB. Ook niet op achteruit overigens. Een sterk positief punt is dat de werkeloosheid zich begeeft rond 3,3%, wat in de praktijk neerkomt op een vrijwel volledige werkgelegenheid. 

Al met al lijkt het op het eerste gezicht een goede omgeving voor beleggers. Echter, de afnemende steunmaatregelen van de centrale banken en overheden, mogelijk gepaard met een oplopende rente, kan een boosdoener zijn. De Amerikaanse Federal Reserve gaf in de notulen van de vergadering van juli aan dat de afbouw van de steun waarschijnlijk dit jaar nog gaat beginnen, maar een renteverhoging laat zich pas in 2023 zien, zo is de verwachting. 

De fondsen op het HJCO platform, behoudens de macro fondsen, profiteerden de afgelopen periode over het algemeen goed in bovenstaande omgeving. De balans tussen hoge waarderingen, oplopende bedrijfswinsten en inflatie en lage rente, is een lastige voor macro fondsen. Trendvolgende fondsen zoals Windmill Trend Evolution en Man AHL presteerden goed, evenals het onlangs geïntroduceerde Ironshield en Savin Fund. 

Hieronder vindt u de rendementen van de fondsen op het HJCO AAA Funds platform per ultimo juli. Voor actuele koersen verwijzen wij u naar www.hjco.nl . Lees hier verder