24 juni 2021 – De hoger dan verwachte economische groei en inflatie in de VS zijn voor de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank onder leiding van Jerome Powell, aanleiding om eerder dan verwacht – al in 2023 – de rente te verhogen. De Amerikaanse obligatie- en aandelenmarkten reageerden negatief en de dollar steeg. Dat de rente in 2023 zou worden verhoogd, komt niet helemaal onverwacht. Maar het signaal dat de Fed in 2023 twee renteverhogingen verwacht, is wel een verrassing. Tot dusver zei Powell dat ze het nulrentebeleid minstens tot eind 2023 zouden aanhouden.

De aanpassing wordt gevoed door de positieve impact van de vaccinaties op de economie. ‘De vooruitgang van de vaccinaties heeft de verspreiding van Covid-19 in de VS verminderd. Door die vooruitgang en de sterke steun van het beleid zijn de indicatoren van de economische activiteit en werkgelegenheid sterker geworden.’

De laatste cijfers gaven aan dat de consumentenprijzen in de VS, ten opzichte van een jaar geleden, met maar liefst 5% zijn gestegen. Zelfs met twee renteverhogingen in 2023 is de reële rente – de nominale rente minus de inflatie – sterk negatief. In de VS is de tienjaarsrente in veertig jaar zelfs in reële termen niet zo negatief geweest. En dat heeft grote invloed op het al dan niet halen van uw financiële doelen.

Wat te doen? Er is geen ‘easy fix’, dus het is goed om eerst te bekijken wat je nu niét moet doen om rendement te behalen voor je financiële doelen, namelijk geld of lijfrente vastzetten op rente. Het klinkt veilig, maar dat is nu een illusie. Cash aanhouden is heel fijn en belangrijk uit veel overwegingen; het geeft vrijheid om te doen wat je wilt doen, flexibiliteit om te beleggen op hogere rente of lagere koersen en het daalt niet in nominale termen, dus dat geeft stabiliteit. Maar uit rendementsoverwegingen is het aanhouden van cash en obligaties geen alternatief. Het is desastreus voor je koopkracht op langere termijn. Wat dan wel? Dat is per individu verschillend, maar de rode draad is dat voor een positief reëel rendement moeten beseffen dat een hoger risico onvermijdelijk is. Of dat onroerend goed is, aflossing van een hypotheek (bedenk wel dat een lening nooit zo goedkoop is geweest), een gespreide beleggingsportefeuille is of een deelneming in een bedrijf, er zijn meerdere wegen naar Rome om het geld te laten renderen. Het belangrijkste advies is; kijk wat passend is om rendement te behalen. Je wordt op langere termijn wel beloond voor het lopen van ‘schokrisico’ (zoals bij beleggen) maar niet voor het ‘sluiprisico’ van de negatieve reële rente. Kijk vooral ook naar spreiding over verschillende beleggingscategorieën. De fondsen op het HJCO AAA platform bieden die spreiding en zouden daarom zeker in dit deel van de cyclus onderdeel van uw portefeuille moeten zijn.

Via deze link vind je de rendementen van de fondsen op het HJCO AAA Funds platform per ultimo mei.