Renteverhogingen in de VS en Europa 

Vorige week werden financiële markten geconfronteerd met een renteverhoging in de VS van maar liefst 75 basispunten (0,75%), een stijging die we sinds 1994 niet hebben gezien. Ook Christine Lagarde kondigde namens de ECB renteverhogingen aan van 50 bp en misschien nog meer in september als in de komende maanden de inflatie niet naar beneden gaat. De impact hiervan is groot voor de economie; geld lenen wordt duurder en de liquiditeit van geld zal lager worden door de afbouw van de opkoopprogramma’s. De grote vraag waar iedereen mee worstelt, is of dit betekent dat de economie zover gaat afkoelen, dat deze in een recessie komt. Op zich een belangrijke vraag, maar belangrijker voor ons beleggers is of dit al in de koersen verwerkt is. Op korte termijn zal er nog veel onrust zijn, maar meer dan dat kunnen en willen wij niet zeggen. Geduld en spreiding zijn twee belangrijke pijlers voor een lange termijn goed beleggingsresultaat, ook nu. Spreiding betekent ook op zoek gaan naar andere bronnen van rendement – naast aandelen en obligaties – zoals de Skills fondsen. Op dit moment staat 1/3e van de Skills fondsen op ons platform voor dit jaar in de plus, terwijl zowel aandelen als obligaties zeer sterk zijn gedaald. Vooral de lage samenhang met obligaties heeft dan ook bijgedragen aan de spreidingsvoordelen van de Skills fondsen op een traditionele portefeuille van aandelen en obligaties.

In mei en juni zagen we dat trendvolgende fondsen in eerste instantie een vlak rendement behaalden, maar na de renteverhogingen konden zij weer profiteren van de ‘risk off’ en ‘inflation’ positionering met long posities in energie en grondstoffen en short posities in aandelen- en obligatiemarkten. Daarentegen hebben de arbitragefondsen moeite met de verhouding tussen de ingeprijsde en werkelijke volatiliteit en zijn vooral de aandelenfondsen – door hun positieve samenhang met aandelenmarkten – over het algemeen verlieslatend.

 

Lees hier verder