Tweede helft slechter dan eerste helft? 

De eerste helft van het jaar zit erop met grote correcties van zowel aandelen- als obligatiemarkten. Nu dient de volgende vraag zich aan; zit er meer slecht economisch nieuws in het vat en wordt de tweede helft nog slechter dan de eerste helft? Economisch gezien is de kans groot dat we pas aan het begin van een neergang zitten, niet aan het einde. Recent heeft de Wereldbank de verwachting voor de wereldwijde economische groei verlaagd naar 2,9% en waarschuwt dat stagflatie (= inflatie+ stagnerende economie), zoals we in de jaren 70 van de vorige eeuw zagen, niet onwaarschijnlijk is. Of er een recessie komt en hoe diep die zal zijn, willen en kunnen we niet voorspellen. Het is duidelijk dat een flink hogere rente, veel schulden bij overheden, bedrijven en particulieren en een dalend consumentenvertrouwen in een onzeker geopolitieke omgeving geen gelukkige combinatie is. Daarentegen blijft de werkgelegenheid sterk, maakt de flink gedaalde Euro import duurder maar de export goedkoper en worden veel blokkades in aanvoerketens vroeg of laat weer opgelost. Dat zijn zaken die de economische teruggang juist kunnen dempen. Vanuit het perspectief van financiële markten is datgene wat nu bekend is aan economisch nieuws, al in de koersen verwerkt; het gaat om de verwachtingen over 6-12 maanden. En met de verliezen in de eerste helft van 2022 in financiële markten is al veel slecht nieuws verdisconteerd, zie onder.

Aandelenmarktenrendement 2022
AEX Index-17,40%
DAX Index-19,50%
MSCI World Index ($)-21,20%
S&P 500 Index ($)-20,60%
  
Obligatiemarkten 
Barclays Global Agg Corp Index EUR-13,90%
  
Cryptovaluta 
Bitcoin-60%

Een brede spreiding van de portefeuille over veel bronnen van rendement is wat ons betreft de beste beleggingsremedie om met zwaardere economische tijden om te gaan. De mogelijkheid die de Skills fondsen hebben om ‘short’ te gaan en om in andere markten te beleggen, zoals bijvoorbeeld energiemarkten en commodities, geeft een extra laag spreiding aan. Een allocatie in deze fondsen dempt het risico van de hele portefeuille, zoals bleek in de eerste helft van 2022.

In juni moesten de trendvolgende fondsen een deel van de winsten aan het einde van de maand weliswaar teruggeven door trendomslagen in valuta en rentemarkten maar wisten per saldo wel in het zwart te eindigen. De aandelenfondsen zoals EV Smaller Companies Fund hadden een moeilijke maand door de sterke daling in aandelenmarkten. De arbitragefondsen bleven zijwaarts tot licht negatief bewegen door de wisselingen in sentiment en bijbehorende beprijzing van risico.

Voor actuele koersen verwijzen wij u naar www.hjco.nl. Lees hier verder