Is inflatie het nieuwe normaal?

Met de laatste inflatiecijfers van rond de 8% in de VS en Europa zijn we terechtgekomen in een omgeving die vrijwel niemand eerder heeft meegemaakt in haar of zijn werkzame leven. Dus ook economen en andere beleidsmakers niet. We moeten teruggaan tot de jaren ’70 om dezelfde prijsstijgingen te zien. Ook toen werden we geconfronteerd met hoge inflatie door oplopende energieprijzen. Het is verleidelijk om te denken dat we nu weer in een stagflatie scenario zitten, waarbij de economie stagneert en de inflatie oploopt. Er zijn echter ook duidelijke verschillen te zien met toen. Bijvoorbeeld was er in de jaren ’70 een automatische prijscompensatie vastgelegd in de CAO’s. Mathijs Bouman heeft recent in een column in het FD de verschillen naast elkaar gezet, zie ook het plaatje onder.

Wij weten niet wat de inflatie zal zijn over een jaar. We lezen er veel over en hebben ook onze ideeën, maar weten dat het gewoon koffiedik kijken is, gegeven de vele variabelen in het spel. Het is goed om te beseffen dat inflatie niet het prijsniveau aangeeft, maar de  verandering van het prijsniveau. Dus als de prijzen op dit hoge niveau hetzelfde blijven voor een jaar, is de inflatie volgend jaar rond deze tijd nul.

Trendvolgende fondsen als inflatie hedge
Inflatie is hoe dan ook een belangrijk thema en veel (institutionele) beleggers kiezen dan ook voor bijvoorbeeld inflatie-linked obligaties, commodities, grond en infrastructuur als inflatie hedge. We willen hier echter een lans breken voor een andere iinflatiebescherming, die eenvoudiger toegankelijk is. Het gaat om systematisch trend fondsen op ons HJCO platform,  zoals de fondsen van Man AHL, het Schroders GAIA Bluetrend Fund en het Windmill Trend Evolution Fund. Door de trends die de inflatie met zich meebrengt, zijn deze fondsen al enige tijd zo gepositioneerd dat zij profiteren van de stijgende rente door een shortpositie in obligaties en van de stijgende energie en commodity prijzen door de long positie hierin. 

In maart en april zagen we deze inflatie hedge bij trendvolgende fondsen leiden tot flinke winsten. Windmill Trend Evolution staat ruim 7% in de plus dit jaar op het moment van schrijven, Schroder BlueTrend staat zelfs ruim 22% positief. Van de aandelenfondsen behaalde vooral EV Smaller Companies een prima resultaat. Ook de de systematisch Global Macro fondsen Lyxor Bridgewater en GAIA Two Sigma doen het in de huidige omgeving goed. Hieronder vindt u de rendementen van de fondsen op het HJCO AAA Funds platform per ultimo maart. Voor actuele koersen verwijzen wij u naar www.hjco.nl.

Lees hier verder