Een goed begin, het halve werk? 

De eerste weken van dit nieuwe jaar gaven de financiële markten vleugels.  De aandelen stegen tot op heden met ruim 4%, de rente daalde met ca 0,5% en zelfs meer speculatieve assets als cryptomarkten vonden weer een scherpe weg omhoog, na het verloren jaar 2022. De rationele verklaring was een publicatie van meevallende inflatiecijfers voor zowel consumenten als producenten in de VS en Europa. Deze afname van de inflatie is voor een belangrijk deel gebaseerd op scherpe dalingen van energieprijzen die veroorzaakt werden door een relatief warme winter in West-Europa en ingestelde prijsmaxima. Daarom kunnen we hopen op een zachte landing van de economie in zowel de VS als Europa. Beleggers kregen hierdoor oog voor een scenario, waarin de renteverhogingen de komende maanden beperkt blijven omdat de inflatie over z’n top is. Deze nieuwe marktconsensus zorgde voor meer kopers dan verkopers en daardoor stegen zowel aandelen als obligaties. Of anders gesteld; er was genoeg pessimisme in de markt om op een beetje goed nieuws omhoog te gaan. En ‘zien stijgen, doet stijgen’. Zo geldt ook ‘zien dalen, doet dalen’. Beleggers kopen, omdat koersen stijgen en verkopen omdat koersen dalen. We noemen dit met een mooi woord, seriële correlatie en dit wordt gedreven door zaken als kuddegedrag en asymmetrie van beschikbare informatie. Deze aaneenschakeling van koersbewegingen wordt prijsmomentum genoemd, en komt voor in vrijwel alle markten over verschillende tijdspannes. Dit is een belangrijke bron van rendement voor trendvolgende fondsen. De beste trends in markten ontstaan door marktconsensus onder beleggers. Het maakt voor de trendvolgende fondsen niet uit of dit omhoog of omlaag is; een trend is een trend. De grootste gelijke gestemdheid onder beleggers, en daarmee de beste trends, doen zich voor in crisissituaties. Over het algemeen geldt: hoe groter de marktbeweging, hoe beter dit is voor trendvolgende fondsen. 

Vorig jaar behoorden trendvolgende fondsen tot de beste performers van alle asset klassen. De SG Trend index met daarin de grootste trendvolgers wereldwijd behaalde in 2022 een rendement van 27,35%.  De andere benchmark in de trendvolgende industrie, de Barclay BTOP50, behaalde een rendement van13,78%. Daarmee toont deze beleggingscategorie opnieuw de diversificatievoordelen voor een beleggingsportefeuille. Trendvolgende fondsen zijn in staat om ook in neerwaartse markten rendement te maken en zo het verlies van een gehele portefeuille te beperken. Daarom pleiten wij voor een vaste opname van trendvolgend in de portefeuille. 

Lees hier verder