Omschrijving

De Helium Fondsen (‘de Fondsen´) worden beheerd door Syquant Capital, een onafhankelijke Franse vermogensbeheerder welke is opgericht in 2005 met ca 3 mld EUR onder beheer. De doelstelling van Syquant Capital is onveranderd gebleven sinds oprichting namelijk het genereren van consistent positief rendement, onafhankelijk van de richting van de financiële markten. De beleggingsstrategie is gericht op verschillende arbitrage technieken welke worden toegepast in aandelenmarkten. Syquant heeft in de loop der jaren veel awards gewonnen, een teken dat haar prestaties goed waren onder uiteenlopende marktomstandigheden.

Het team van Syquant staat onder leiding van de twee oprichters, Henri Jeantet en Olivier Leymarie. Zij hebben ieder meer dan 20 jaar ervaring in financiële dienstverlening (of ervaring MET fin markten). Naast hen zijn 18 professionals werkzaam die ook gemiddeld 15 jaar ervaring hebben. Eén van de portefeuille managers is Xavier Morin die door het gezaghebbende Engelse Citywire is bekroond met de hoogste AAA rating. Syquant beheert drie Helium Funds, met een oplopende risico en rendementsdoelstelling; Helium Fund, Helium Performance en Helium Selection.
Belangrijkste voordelen van Helium Funds

• Doelstelling van kapitaalbescherming en een positief rendement in alle marktomstandigheden.
• Fondsbeheer door ervaren en stabiel team met uitstekend trackrecord in aandelenarbitrage.
• Wekelijks verhandelbaar in UCITS format.

Wat is de beleggingsstrategie van de Helium Funds?

De kern van de strategie is aandelenarbitrage welke kan worden onderverdeeld in drie complementaire sub-strategieën; Fusie arbitrage, Event Driven en Systematisch long/short.
Fusie arbitrage behelst het systematisch screenen van middelgrote en grote vriendelijke fusies en overnames in Europa en de Verenigde Staten. Door gemiddeld 40-70 deals in portefeuille te hebben kan gebruik worden gemaakt van het verschil tussen de uiteindelijke overnameprijs en de huidige beurskoers.

Event Driven is gericht op bepaalde gebeurtenissen zoals warrantsuitgiften, IPO’s, dividend arbitrage en index herwegingen. Merendeels in Europa maar ook in de Verenigde Staten.
Systematisch long/short is alleen beschikbaar in het Helium Fund en is gericht op ‘mean reversion’ waarbij wordt gekeken naar in hoeverre de beweeglijkheid van bepaalde aandelensectoren afwijkt t.o.v. het gemiddelde en er wordt verondersteld dat deze afwijking een tijdelijke anomalie is.

Voorwaarde bij het goed uitvoeren van deze strategieën is een stringent risico-beleid. Er is een duidelijk raamwerk van vooraf bepaalde risico limieten zoals stop-loss en maximale blootstelling. Tevens wordt bij elke individuele discretionaire positie bekeken of deze voldoet aan de risico/rendementsdoelstelling. Bijvoorbeeld, als de verwachte Sharpe ratio lager is dan 1 en het verwachte maximale verlies op 1 dag te groot is, wordt deze positie niet opgenomen in de Fondsen.

Let op: alleen Helium Fund en Helium Selection Fund zijn open voor belegging. Het Helium Performance Fund is gesloten voor beleggers.

Over de beheerder van de fondsen

De start van Syquant Capital als beheerder was in 2005 met de oprichting van het Helium Fund door Henri Jeantet en Olivier Leymarie. In 2009 heeft de beheerder het eerste UCITS funds geopend, gebaseerd op dezelfde filosofie. In 2013 werd het Helium Performance fund geïntroduceerd en een jaar later het Helium Selection Fund. Inmiddels beheert Syquant Capital bijna 3 mld EUR voor met name institutionele beleggers. Belangrijk is dat niet alleen de oprichters nog steeds een belangrijke rol hebben maar dat ook de beleggingsfilosofie in de kern onveranderd is gebleven.

Voor wie zijn de Fondsen geschikt?

Beleggers dienen in beginsel hun vermogen voor een middellangere periode (tenminste 3 tot 5 jaar) te kunnen en willen beleggen in de Fondsen. Het Helium Fund valt tussen de risicodragende en risicomijdende beleggingen in; het Helium Fund is zeer stabiel qua resultaten en is zelfs minder beweeglijk dan bedrijfsobligaties. Echter, er is geen hoofdsomgarantie op het Helium Fund. Het Helium Selection Fund valt onder risicodragende beleggingen vanwege de hogere beweeglijkheid. De Fondsen kennen een wekelijkse liquiditeit, hetgeen beleggers ook dienen mee te nemen in hun oordeel. De Fondsen keren geen dividend uit, maar zijn gericht op kapitaalgroei.

 Algemeen
 Minimale inschrijving via HJCO Capital Partners + vervolginschrijvingen EUR 10.000,-
 Inschrijven Wekelijks
 Waardering Wekelijks
 Verkopen Wekelijks
 Beheerder Syquant Capital
 Valuta klassen EUR
 Beheervergoeding 1,25% per jaar
 Prestatievergoeding 15% boven 1 maands Libor (Helium)/ 15% boven 1 maands Libor +2% (Helium Selection)
 Distributievergoeding 0%
 Aankoop- /Verkoopkosten Geen
 Fondsstructuur UCITS
 Uitgifte structuur Open-end
 ISIN LU1334564140 (Helium Fund) /LU1112771768 (Helium Selection Fund)
 Uitkeringsbeleid Geen, alleen gericht op kapitaalsgroei