Omschrijving
Het Privium Done Hedge Fund is een fonds dat  wordt beheerd door Privium Fund Management en geeft particuliere beleggers toegang tot het Nederlandse Done Hedge Fund, welke zelf alleen toegankelijk is voor professionele beleggers.

Beleggingsdoel
Het Done Hedge Fund heeft als doelstelling om beleggers een rendement  na kosten te laten behalen van 10% met een volatiliteit van minder dan 10%, onafhankelijk van de richting van markten.  Het Done Hedge Fund belegt in beursgenoteerde financiële instrumenten, zowel long als short en gebruikt een drietal arbitrage strategieën. Doordat de fondsmanagers van het Done Hedge Fund een groot deel van hun eigen vermogen ook beleggen in het fonds, lopen de belangen van de beleggers en de beheerder gelijk. Het Done Hedge Fund is opgericht in 2012 en behoort inmiddels tot de beste Europese hedge funds.

Belangrijkste voordelen van het Privium Done Hedge Fund
• Toegang tot het succesvolle Done Hedge Fund
•  Weinig correlatie met andere beleggingscategorieën
• Zeer gedisciplineerd beleggingsproces zonder emotie
• Uitstekend trackrecord van DHF; ruim 11% per jaar sinds 2010 met een volatiliteit van minder dan 5%

Wat is de beleggingsstrategie van het Privium Done Hedge Fund ?

Het onderliggende DHF belegt haar middelen volgens een drietal arbitrage strategieën. Het beleggingsproces is zowel fundamenteel als kwantitatief. Het fundamentele proces behelst onderzoek naar financiële documentatie  zoals jaarverslagen en prospecti maar ook het in contact treden met de bedrijven zelf, brochures en nieuwsitems. Het kwantitatieve proces behelst het becijferen van waarderingen en het bepalen van aankoop- en verkoopniveaus voor de strategieën. Hieronder volgt een korte beschrijving van de 3 verschillende strategieën:

Dual class arbitrage: handel in aandelen van bedrijven met verschillende aandelenklassen waarbij er verschil is in zeggenschap, dividend of notering en valuta;

Holding arbitrage: handel in holdings van bedrijven versus de onderliggende beursgenoteerde activa om zo premies of discounts te verzilveren;

Volatility arbitrage: Innemen van longposities in volatiliteit om zodoende relatieve onderwaardering te verzilveren en gebruik maken van verschillen in volatiliteit in warrants, obligaties en adr’s ten opzichte van hun primaire beurzen.

Risico’s

Het Fonds kent een strikte risicomonitoring met een gebalanceerde blootstelling naar verschillende risico’s en van tevoren vastgestelde criteria m.b.t. maximale verliezen en concentratierisico’s. Dit strikte risicobeleid is erop gericht om de beleggingsdoelstelling te behalen. Echter, er is geen zekerheid dat het Fonds zijn beleggingsdoelstellingen daadwerkelijk zal realiseren. Het rendement van de belegging over de periode van aankoopmoment tot verkoopmoment staat niet op een eerder moment vast dan op het verkoopmoment. Er bestaat derhalve dan ook geen garantie dat de waarde van uw belegging op een willekeurig tijdstip hoger zal zijn dan het geïnvesteerde bedrag. De waarde van de participaties in het Fonds is onder andere afhankelijk van de financiële instrumenten waarin wordt belegd en de keuzes die worden gemaakt bij de uitvoering van het beleggingsbeleid. Meer risico’s kunt u vinden op blz. 17 e.v. in het prospectus.

Over de (sub) beheerder van het fonds

Het Privium Done Hedge Fund wordt formeel beheerd door Privium Fund Management B.V. , een organisatie met kantoren in Amsterdam, Londen en Hong Kong, met een uitstekende reputatie op het gebied van beheren van actieve en alternatieve fondsen. Het Done Hedge Fund waar het merendeel van het Fonds in belegt wordt beheerd door Done Fund Management. DHF is opgericht in 2012 nadat de oprichters vanaf 2010 via de toen opgerichte Done Group met hun eigen kapitaal een trackrecord bouwden. De initiële partners, Iain Somers, Kevin Kraayeveld en Peter Krikke voeren nog steeds gezamenlijk de directie. Inmiddels bestaat het team uit 9 personen waardoor verschillende competenties zoals trading, operations, compliance en relationship management goed zijn vertegenwoordigd. DHF heeft recent een plek veroverd op de ranglijsten van best renderende hedge funds ter wereld zoals die zijn opgesteld door Barclay Hedge en Preqin. Verder is belangrijk te melden dat de partners ‘aligned’ zijn met fonds aangezien zij een substantieel deel van hun privévermogen beleggen in het Fonds.

Netto maandelijks rendement van het Done Hedge Fund
Hieronder vindt u de vermogensontwikkeling van het Done Hedge Fund vanaf haar oprichting in oktober 2012 tot en met oktober 2016:

Let op: Doordat het Privium Done Hedge Fund (het ‘Fonds’) voor maximaal 85% belegt in DHF en het Fonds een kostenlaag heeft van totaal ca. 0,57% per jaar, betekent dit dat het rendement van het Fonds per definitie lager ligt dan DHF. Echter, ook het risico en de kosten van DHF worden voor het percentage waarvoor in DHF wordt belegd, doorgegeven aan het Fonds waardoor het risico/rendement van het Fonds per saldo niet substantieel verandert ten opzichte van een directe belegging in DHF.

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec YTD
2012 -3,35% 1,33% 0,76% -1,32%
2013 3,03% 0,78% 2,18% 0,08% 0,23% 1,7% 1,21% 3,01% 2,25% 1,86% 0,13% -0,99% 16,50%
2014 -1,84% 0,36% 2,02% 3,12% 3,1% 0,04% 0,6% -1,23% 0,17% 2,05% 0,24% 2,04% 11,06%
2015 2,31% 1,39% 0,8% 1,03% 0,19% 1,53% 0,56% 2,39% 1,75% 0,21% -0,39% -0,44% 11,90%
2016 0,64% 0,52% 1,52% 0,98% -1,73%  1,63%  1,02% 0,43% -0,62% 0,56% 5,03%

Voor wie is het Privium Done Hedge Fund geschikt?

Het Fonds is geschikt voor beleggers die de meerwaarde zien van de gekozen beleggingsstrategie van het Done Hedge Fund. In het Done Hedge Fund wordt gebruik gemaakt van een drietal arbitrage strategieën: Dual class arbitrage, Holding arbitrage en Volatility arbitrage. Zie ook het kopje ‘Wat is de beleggingsstrategie van het Privium Done Hedge Fund. Doordat de beleggingsstrategie zowel in stijgende als dalende financiële markten in staat is om rendement te behalen, beschouwen wij het Fonds als een geschikte aanvulling op een bestaande portefeuille van aandelen en obligaties.

Beleggers dienen in beginsel hun geld voor een langere periode (tenminste 3 tot 5 jaar) te willen beleggen in het Fonds, pas dan komt de meerwaarde het best tot zijn recht. Het Fonds belegt in vele verschillende soorten financiële instrumenten zoals aandelen, opties, obligaties, converteerbare obligaties, warrants, futures, forwards etc.) en maakt gebruik van verschillende hedgingtechnieken. Het Fonds kent een beperkte liquiditeit van 1 x per maand toe- of uittreden, hetgeen beleggers ook dienen mee te nemen in hun oordeel. Het Fonds keert geen dividend uit, maar is gericht op kapitaalsgroei.

Productkenmerken

 Algemeen
 Productnaam Privium Done Hedge Fund
 Structuur Open end
 Zetel Nederland
 Valuta EUR
 Unit Type Unit(s)
 Kapitalisatie Opbouwend
 Startdatum 01-10-2012
 Administrator Circle Partners
 Beheerder Privium Fund Management  B.V.
 Productcoderingen
 ISIN NL0011821376
 Inschrijvingen
 Minimale eerste inschrijving vanaf 10.000 EUR (normaal EUR 125.000,-)
 Minimale additionele inschrijving vanaf 10.000 EUR
 Minimale participatie 10.000 EUR
 Handelsfrequentie Wekelijks en per einde maand
 Verkopen
 Handelsfrequentie Wekelijks en per einde maand
 Minimale verkoop vanaf 10.000 EUR
 Kosten
 Instapvergoeding geen
 Uitstapvergoeding geen
 Beheervergoeding Privium Done Hedge Fund 0,37% p.j.
 Beheervergoeding Done Hedge Fund 1,50% p.j.
 Prestatievergoeding Done Hedge Fund 15% van de gerealiseerde stijging boven highwatermark
 Distributievergoeding 0%
 Overige kosten Privium Done Hedge Fund 0,20% p.j.