Omschrijving

Het Lyxor/Tiedemann Arbitrage Fund (het ‘Fonds’) richt zich op arbitragemogelijkheden in effecten. De strategie heeft een focus op gebeurtenissen die binnen 30 dagen plaatsvinden. Het fonds belegt wereldwijd in effecten van bedrijven waarbij de koers wordt beïnvloed door een overnamebieding, fusie, herkapitalisatie, de verkoop van een bedrijfsonderdeel of een liquidatie. Het fonds streeft naar kapitaalsgroei met geen of beperkte correlatie met traditionele markten. Het Tiedemann team werkt met deze strategie sinds 1993 en is zeer research gedreven. Het fonds heeft de volgende kenmerken:

  • Beheerd door fondsmanager Tiedemann Investment Group Advisors (‘TIG’), opgericht in 1980;
  • Focus op het vinden van profijtelijke arbitragemogelijkheden;
Het beleggingsdoel van Lyxor/Tiedemann Arbitrage Fund is het bieden van  kapitaalsgroei op basis van profijtelijke arbitragemogelijkheden. Het Fonds zoekt naar effecten waarbij kan worden geprofiteerd van prijsveranderingen op basis van aangekondigde transacties die samenhangen met overnames, fusies, herkapitalisaties, verkopen van bedrijfsonderdelen of liquidaties. Hierbij worden zowel long- als short posities ingenomen. De strategie van TIG is research-intensief omdat de complexiteit rondom dergelijke transacties hoog is.
Belangrijkste voordelen van Lyxor/Tiedemann Arbitrage Fund

  • Doelstelling van kapitaalsgroei, ook in lastige beursjaren
  • Zeer ervaren team met gelijklopende belangen geleid door Drew Figdor
  • Beleggingsstrategie kent vanaf 1993 een uitstekend trackrecord
  • Wekelijkse verhandelbaarheid in UCITS format beheerd door Lyxor Asset Management waardoor een extra laag zekerheid wordt gecreëerd.
Wat is de beleggingsstrategie van Lyxor/Tiedemann Arbitrage Fund

Het Fonds streeft naar kapitaalsgroei door wereldwijd te beleggen in effecten waarbij de koers wordt beïnvloed door specifieke ontwikkelingen van een onderneming, zoals een overnamebieding, fusie, herkapitalisatie, verkoop van een bedrijfsonderdeel of liquidatie. Het Fonds hanteert een ‘long-shortstrategie’ waarbij het streven is om te profiteren van een specifieke ‘spread’. Een prijsverschil dat toe- of afneemt gedurende een specifieke ontwikkeling bij het fusie- en overnameproces. De ontwikkeling van een dergelijke spread is afhankelijk van diverse complexe factoren waarbij er veel kennis en research wordt vereist van een manager.

TIG hanteert een gedisciplineerde portefeuille opbouw.

–          Op basis van overtuiging en intensieve research wordt een positie ingenomen en de grootte hiervan bepaald
–          Eventuele verliezen worden door positie maatwerk en hedging beperkt
–          Geen beleggingen gebaseerd op geruchten, uitsluitend op basis van concrete aankondigingen van overnames etc.

Het Fonds heeft normaliter 30-35 ‘deals’ in de portefeuille. Het belegt maximaal 25-30% in één sector en maximaal 40% buiten Noord- Amerika. Het hanteert een maximale verliestolerantie van 2,5%per deal, slechts een tiental van duizenden deals raakte deze limiet.

Over de (sub) beheerder van het fonds 

TIG is opgericht in 1980 en heeft circa $3 miljard vermogen onder beheer. Met een team van 45 zeer ervaren professionals richt TIG zich op rijke particulieren, grote family offices en institutionele beleggers.

Lyxor Group is onderdeel van Société Générale en heeft ruim 120 mld dollar onder beheer. Lyxor biedt via haar Alternative UCITS platform toegang tot hedge fund strategieën die spreiding bieden naast bestaande aandelen en obligaties. Door de strenge selectie van Lyxor en het feit dat UCITS een streng gereguleerd fondsvehikel is, wordt  voor beleggers een extra laag zekerheid gecreëerd.

Voor wie is Lyxor/Tiedemann Arbitrage Fund geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die de meerwaarde zien van de gekozen beleggingsstrategie van Lyxor/Tiedemann Arbitrage: long/short beleggen in arbitragemogelijkheden met weinig tot geen samenhang met traditionele beleggingen. Zie ook het kopje ‘Wat is de beleggingsstrategie’.
Beleggers dienen in beginsel hun geld voor een langere periode (tenminste 3 tot 5 jaar) te willen beleggen in het fonds, pas dan komt de meerwaarde het best tot zijn recht. Het fonds belegt voornamelijk in aandelen en valt daardoor onder de risicodragende beleggingen; er kunnen behoorlijke waardeschommelingen plaatsvinden in de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kent een wekelijkse liquiditeit, hetgeen beleggers ook dienen mee  te nemen in hun oordeel. Het fonds keert geen dividend uit, maar is gericht op kapitaalsgroei.

Productkenmerken

 Algemeen
 Minimale inschrijving via HJCO Capital Partners (vervolginschrijvingen) EUR 10.000,- (EUR 1.000,-)
 Inschrijven Wekelijks op woensdag (of de volgende werkdag als woensdag dat niet is) en op het maandeinde
 Waardering Wekelijks
 Verkopen Wekelijks
 Beleggingsadviseur TIG
 Valuta klassen EUR
 Beheervergoeding 1,4% p.j.
 Prestatievergoeding 20% van de gerealiseerde stijging boven high watermark. Zie het prospectus voor meer informatie
 Distributievergoeding 0%
 Aankoop- /Verkoopkosten Geen
 Beheerder Lyxor Asset Management – Société Générale Group
 Fondsstructuur UCITS
 Uitgifte structuur Open-end
 ISIN IE00B8BS6228
 Geregistreerd in Ierland
 AFM goedgekeurd Ja
 Uitkeringsbeleid Kapitaalsgroei als doelstelling