Ruffer Total Return International Fund

Het fonds Ruffer Total Return volgt een discretionaire, global macro aanpak. Er wordt gestart vanuit risico management, hieruit volgen de rendementen. Het doel is om consistente positieve rendementen te behalen, ongeacht wat er gebeurt op de financiële markten. De volgende metafoor typeert het bedrijf: ‘We verlaten het feestje vroeg. Hierdoor missen we mogelijk wat feestvreugde later op de avond, maar we blijven niet zitten met een kater.’

Strategie

Risicoklasse

Duurzaamheid

Meer informatie risicoklasse

De risicometer beleggen hanteert een schaal van 1 t/m 7, bij iedere klasse hoort een bandbreedte van volatiliteit.

Klasse 1 is de laagste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel lagere opbrengst.
Klasse 7 is de hoogste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel hogere opbrengst.

Volatiliteit is de gebruikte indicator voor marktrisico in de Ebi (Essentiele beleggingsinformatie) en beschrijft uiteraard niet alle risico’s.

Meer informatie duurzaamheid

De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector en is sinds 10 maart 2021 van toepassing.

De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico’s en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Daartoe beoogt de SFDR de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de effecten op de duurzaamheid door het beleggingsbeleid en -beslissingen te verbeteren.

De SFDR kent 3 kwalificaties: Artikel 6, 8 of 9

  • Artikel 6 betreft informatie inzake de integratie van duurzaamheidrisico’s.
    Het vereist van beheerders dat zij weergeven hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen in het investeringsproces en wat de verwachte impact is van deze risico’s op het rendement van het (sub)fonds. Wanneer beheerders duurzaamheidsrisico’s niet relevant achten moeten zij toelichten waarom zij dit vinden.
  • Artikel 8 of 9 betreft informatie over duurzaamheidskenmerken van het product.
    (Sub)fondsen die zich kwalificeren als fonds met duurzame kenmerken (volgens artikel 8 SFDR) of als fonds met een duurzame doelstelling (volgens artikel 9 SFDR) moeten in hun prospectus de in artikel 8 of 9 genoemde informatie verschaffen.

De Beleggingsstrategie

Het fonds volgt zowel een macro driven (top-down) als bottom-up aanpak en het investeringsproces is consistent, robuust en herhaalbaar. Het fonds positioneert zich voordat een crisis uitbreekt al defensief, waardoor het grote verliezen voorkomt, maar mist hierdoor soms ook een deel van opwaarts rendement voorafgaand aan een crisis.
Het belangrijkste doel van het fonds is om geen geld te verliezen op een 12 maandelijkse voortschrijdende basis en om zo bescherming te bieden in periode van dalende markten. Het beoogt daarnaast om positieve rendementen te behalen gedurende een markt cyclus.
Het fonds investeert in aandelen, obligaties, krediet, goud, valuta en opties.

Rendement en risico*

Koersontwikkeling*

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Aantrekkelijke kenmerken

1

De doelstelling is gericht op het behouden van kapitaal op een 12 maandelijkse voortschrijdende basis.
2

Het fonds bied bescherming tijdens periode van dalende markten.
3

Individuel aandelenselectie wordt gedaan met ESG integratie. Geen short selling en/of (aandelen) lenen.
4

Risico management staat centraal in de investment filosofie. Gebaseerd op het data uit het verleden, maar vooruitkijkend.
5

Ruffer kenmerkt zich door democratie om ideeën, dictatorisch om beslissingen.

Beleggingsadviseur van het fonds

De investment manager van het fonds is Ruffer. Ruffer is in 1994 opgericht door Jonathan Ruffer. Henrey Maxey kwam er in 1998 bij. In beginsel lag de de focus op het niet verliezen van vermogen van individuele klanten. Vanuit hier zijn ze gegroeid en beheren ze inmiddels 31 bn Euro. Er werken 340 mensen in de kantoren in Londen, Edinburgh, Parjis en Guernsey.
Het bedrijf staat bekend als ‘Democratisch om zijn ideeën, dictatorisch op beslissingen.’

Het maandelijks rendement* (%)

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Voor wie is dit fonds geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die de waarde van een systematische aanpak door computer gestuurde modellen begrijpen. De strategie wordt bepaald door de visie van de manager op de markt, d.w.z. een discretionaire aanpak wordt gevolgd. Toevoeging aan een portefeuille kan zowel een betere diversificatie als een hoger totaal rendement opleveren, met name in periodes waarin de markt daalt. Het fonds kent een hoge beweeglijkheid. De belegger in dit fonds heeft een horizon van minimaal 8 jaar.

Kerngegevens

Totale vermogen fondsstrategie EUR 31 bn
Beleggingsadviseur Ruffer LLP
Beheerder Ruffer LLP
Structuur fonds, uitgiftestructuur UCITS
Toezichthouder CSSF
ISIN LU0638558717
Handelsfrequentie Dagelijks
Valuta Euro
Kosten: aankoop/verkoop 0,00%  / 0,00%
Vergoeding: Beheer/Prestatie 1,4% / 0,00% boven highwatermark
Minimum inschrijving via HJCO EUR 10.000
Uitkeringsbeleid Alle winsten en netto inkomsten worden automatisch herbelegd.

Meer informatie over het fonds vindt u op:

Ruffer Total Return

Aankopen met

HJCO AAA beleggingsrekening

Bestaande klant?

Transactie opgeven

Nieuwe klant?

Beleggingsrekening openen
Disclaimer

*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners.

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.