Fulcrum Diversified Absolute Return Fund

Het fonds Fulcrum Diversified Absolute Return volgt een gediversifieerd, multi-asset strategy door een combinatie van directionele global macro, relatieve waarde en gediversifieerde strategieën. Het fonds wordt gekenmerkt door veel fundamenteel en ‘behavioral’ onderzoek, het volgt een gedisciplineerde investeringsmethodologie en kent een permanente ‘overlay’ dat bescherming biedt tegen extreme verliezen tijdens dalende aandelenmarkten.

Strategie

Risicoklasse

Duurzaamheid

Meer informatie risicoklasse

De risicometer beleggen hanteert een schaal van 1 t/m 7, bij iedere klasse hoort een bandbreedte van volatiliteit.

Klasse 1 is de laagste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel lagere opbrengst.
Klasse 7 is de hoogste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel hogere opbrengst.

Volatiliteit is de gebruikte indicator voor marktrisico in de Ebi (Essentiele beleggingsinformatie) en beschrijft uiteraard niet alle risico’s.

Meer informatie duurzaamheid

De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector en is sinds 10 maart 2021 van toepassing.

De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico’s en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Daartoe beoogt de SFDR de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de effecten op de duurzaamheid door het beleggingsbeleid en -beslissingen te verbeteren.

De SFDR kent 3 kwalificaties: Artikel 6, 8 of 9

  • Artikel 6 betreft informatie inzake de integratie van duurzaamheidrisico’s.
    Het vereist van beheerders dat zij weergeven hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen in het investeringsproces en wat de verwachte impact is van deze risico’s op het rendement van het (sub)fonds. Wanneer beheerders duurzaamheidsrisico’s niet relevant achten moeten zij toelichten waarom zij dit vinden.
  • Artikel 8 of 9 betreft informatie over duurzaamheidskenmerken van het product.
    (Sub)fondsen die zich kwalificeren als fonds met duurzame kenmerken (volgens artikel 8 SFDR) of als fonds met een duurzame doelstelling (volgens artikel 9 SFDR) moeten in hun prospectus de in artikel 8 of 9 genoemde informatie verschaffen.

De Beleggingsstrategie

Het fonds volgt een robuust, gedisciplineerd en dynamisch investeringsproces. Er wordt gediversifieerd over verschillende strategieën, tijdshorizonnen en activa klassen. Op deze manier worden sterke risico-gecorrigeerde rendementen nagestreefd, die een lage correlatie tot traditionele aandelenmarkten kennen. De ‘hedging overlay’ biedt bescherming tegen extreme verliezen (lagere Peak-to-Trough Drawdown) en het fonds kent een snellere hersteltijd na een verlies. De ‘Diversified Absolute Return’ strategie is opgebouwd uit een deel Directional (30-40%), een deel Relative Value (30-50%) en een deel Diversifying strategies (0-10%). Het investeringsuniversum bestaat uit aandelen, obligaties, krediet, valuta, grondstoffen en een gedeelte trend/carry.

Rendement en risico*

Koersontwikkeling*

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Aantrekkelijke kenmerken

1

De doelstelling is gericht op het behalen van sterk risico-gecorrigeerde rendementen met een lage correlatie tot traditionele aandelenmarkten.
2

De beleggingsstrategie volgt een robuust en dynamisch investeringsprocess dat niet gebaseerd is op geluk.
3

Achter het fonds zit een kwalitatief sterk en stabiel team, dat al sinds 2004 samenwerkt.
4

De aanpak is gediversifieerd over strategieën, tijdshorizonnen en activa klassen.
5

Fulcrum kent een cultuur van uitmuntendheid.

Beleggingsadviseur van het fonds

De investment manager van het fonds is Fulcrum Asset Management. Fulcrum is een onafhankelijke investeringsgroep, opgericht in 2004, met het hoofdkantoor in Londen en een kantoor in New York. Er werken meer dan 70 mensen, het beheerd vermogen bedraagt 6,0 Miljard USD. De oprichters en partners van het fonds hebben een achtergrond bij Goldman Sachs.

Het maandelijks rendement* (%)

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Voor wie is dit fonds geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die de waarde van een fundamentele en systematische aanpak door computer gestuurde modellen begrijpen. De strategie wordt bepaald door de visie van de manager op de markt, d.w.z. een discretionaire aanpak wordt gevolgd. Toevoeging aan een portefeuille kan zowel een betere diversificatie als een hoger totaal rendement opleveren, met name in periodes waarin de markt daalt. Het fonds kent een matige beweeglijkheid. De belegger in dit fonds heeft een horizon van minimaal 5 jaar.

Kerngegevens

Totale vermogen fondsstrategie USD 4300 M
Beleggingsadviseur Fulcrum Asset Managers LLP
Beheerder Fulcrum Asset Managers LLP
Structuur fonds, uitgiftestructuur UCITS
Toezichthouder CSSF
ISIN LU1561566123
Handelsfrequentie Dagelijks
Valuta Euro
Kosten: aankoop/verkoop 0,00%  / 0,00%
Vergoeding: Beheer/Prestatie 0,75% / 0,00% boven highwatermark
Minimum inschrijving via HJCO EUR 10.000
Uitkeringsbeleid Alle winsten en netto inkomsten worden automatisch herbelegd.

Meer informatie over het fonds vindt u op:

Fulcrum Diversified Absolute Return

Aankopen met

HJCO AAA beleggingsrekening

Bestaande klant?

Transactie opgeven

Nieuwe klant?

Beleggingsrekening openen
Disclaimer

*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners.

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.