Omschrijving
GLG European Equity Alternative streeft naar een positief rendement door te beleggen in aandelen en aandelengerelateerde instrumenten waarbij de Global variant wereldwijd belegt en de European variant de focus meer op Europa heeft.

Beleggingsdoel
Het beleggingsdoel van GLG European Equity Alternative (het ‘Fonds’) is om beleggers positieve resultaten te bieden door middel van beleggingen in aandelen. Het Fonds houdt een zeer gediversifieerde, marktneutrale, long-short aandelenstrategie aan en maakt gebruik van bedrijfsspecifieke analytische ideeën van een breed georiënteerd team gedreven door fundamentele analyses.

Belangrijkste voordelen van Man GLG European Equity Alternative
• Doelstelling van kapitaalsgroei en kapitaalsbehoud door de cyclus heen.
• Zeer ervaren en multidisciplinair team onder leiding van Pierre Lagrange, Simon Savage en Neil Mason.
• Expliciete marktneutrale doelstelling waardoor blootstelling naar aandelenmarkten minimaal is.
• Beleggingsstrategie gebaseerd op het GLG European Long Short Fund dat sinds 2000 bestaat.
• Dagelijkse verhandelbaarheid in UCITS format.

Wat is de beleggingsstrategie van Man GLG European Equity Alternative?
Het Fonds streeft naar een positief rendement door te beleggen in aandelen en aandelengerelateerde instrumenten die wereldwijd worden genoteerd. Het Fonds kan meer dan 20% beleggen in opkomende markten.

Het Fonds kan ook beleggen in andere activaklassen, inclusief, maar niet beperkt tot, valuta’s, schuld en rentevoeten, en andere fondsen. Het Fonds kan de verhouding in contanten en andere liquide activa verhogen in tijden van marktberoering.

Het Fonds hanteert een ‘long-shortstrategie’ waarbij het naast het kopen en houden van activa in ruime mate gebruik kan maken van financiële derivaten (d.w.z. instrumenten waarvan de prijzen afhankelijk zijn van een of meer onderliggende activa) om zijn beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken of om shortposities te nemen waarbij het Fonds kan profiteren van een waardedaling van het onderliggende actief.

Het is mogelijk dat het Fonds via financiële derivaten een marktpositie verkrijgt die groter is dan de waarde van de activa van het Fonds (hefboomwerking).  Het uitgebreide gebruik van financiële derivaten en het feit dat financiële derivaten mogelijk slechts een geringe vooruitbetaling vereisen, kunnen inhouden dat het Fonds een aanzienlijk deel van zijn vermogen in bankdeposito’s en andere geldmarkteffecten moet houden.

Risico’s

Het fonds streeft naar kapitaalsgroei én kapitaalsbehoud met een lager risico dan de aandelenmarkt. Voor de volledigheid, het gebruik van financiële derivaten brengt extra risico’s met zich mee: (i) financiële derivaten kunnen uiterst gevoelig zijn voor prijsschommelingen van het actief waarop ze gebaseerd zijn; (ii) de mogelijkheid bestaat dat een tegenpartij bij een niet op de beurs verhandeld financieel derivaat niet voldoet aan haar betalingsverplichtingen in geval van wanbetaling; (iii) het gebruik van financiële derivaten kan leiden tot een hoger niveau van hefboomwerking.

De liquiditeitskenmerken van niet op de beurs genoteerde beleggingen kunnen onregelmatig zijn, en kunnen resulteren in kosten om de belegging te liquideren die hoger uitvallen dan verwacht.

Mogelijk wordt slechts een beperkt aantal beleggingen gehouden, wat de volatiliteit van het rendement kan versterken. U vindt een volledige beschrijving van de risico’s in het prospectus, onder ‘Bepaalde beleggingsrisico’s’.

Productkenmerken

 Algemeen
 Productnaam Man GLG European Equity Alternative
 Structuur Open ended
 Zetel Ierland
 Beleggingscategorie Equity
 Valuta EUR
 Unit Type Unit(s)
 Kapitalisatie Opbouwend
 Startdatum 26 juli 2011
 Administrator BNY Mellon Fund Services
 Investment Manager GLG Partners LP
 Productcoderingen
 ISIN IE00B5429P46
 Valoren 13483356
 Bloomberg ticker GLGGEEC ID
 Common Code 065930536
 CUSIP G3931E852
 Short ID csh54767
 Inschrijvingen
 Minimale eerste inschrijving vanaf 10.000 EUR
 Minimale additionele inschrijving vanaf 1.000 EUR
 Minimale participatie 10.000 EUR
 Handelsfrequentie Dagelijks (1 werkdag voor de handelsdag voor 12:00 uur)
 Inschrijfgelden ontvangen 1 werkdag voor de handelsdag voor 12:00 uur
 Verkopen
 Handelsfrequentie Dagelijks (5 werkdagen voor de handelsdag voor 12:00 uur)
 Minimale verkoop vanaf 10.000 EUR
 Aanmeldperiode verkopen 5 werkdagen voor 12:00 uur voor de handelsdag