Montlake Ironshield Credit Fund

Het fonds Ironshield Credit volgt een credits long/short strategie inspelend op het exploiteren van markt inefficiënties in stressed en distressed Europese bedrijfsobligaties om zo absolute rendementen te behalen.

Strategie

Risicoklasse

Duurzaamheid

Meer informatie strategie

De strategie is gebaseerd op het aangaan van long en short posities in obligaties. Het idee is om in ondergewaardeerde obligaties long te gaan (te kopen) en in overgewaardeerde obligaties short te gaan (te verkopen). De beheerder verwacht dat long posities een goede kans hebben om koersstijging te laten zien en de short posities net tegenover gesteld. Marktbewegingen hebben minder invloed op deze strategie omdat bij een marktdaling de long posities verliezen en de short posities winnen. Vanzelfsprekend is het van belang hoe goed de beheerder kan inschatten welke obligaties zullen stijgen en dalen binnen een overzichtelijke termijn.

Meer informatie risicoklasse

De risicometer beleggen hanteert een schaal van 1 t/m 7, bij iedere klasse hoort een bandbreedte van volatiliteit.

Klasse 1 is de laagste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel lagere opbrengst.
Klasse 7 is de hoogste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel hogere opbrengst.

Volatiliteit is de gebruikte indicator voor marktrisico in de Ebi (Essentiele beleggingsinformatie) en beschrijft uiteraard niet alle risico’s.

Meer informatie duurzaamheid

De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector en is sinds 10 maart 2021 van toepassing.

De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico’s en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Daartoe beoogt de SFDR de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de effecten op de duurzaamheid door het beleggingsbeleid en -beslissingen te verbeteren.

De SFDR kent 3 kwalificaties: Artikel 6, 8 of 9

  • Artikel 6 betreft informatie inzake de integratie van duurzaamheidrisico’s.
    Het vereist van beheerders dat zij weergeven hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen in het investeringsproces en wat de verwachte impact is van deze risico’s op het rendement van het (sub)fonds. Wanneer beheerders duurzaamheidsrisico’s niet relevant achten moeten zij toelichten waarom zij dit vinden.
  • Artikel 8 of 9 betreft informatie over duurzaamheidskenmerken van het product.
    (Sub)fondsen die zich kwalificeren als fonds met duurzame kenmerken (volgens artikel 8 SFDR) of als fonds met een duurzame doelstelling (volgens artikel 9 SFDR) moeten in hun prospectus de in artikel 8 of 9 genoemde informatie verschaffen.

De Beleggingsstrategie

Het Fonds richt zich op speciale ‘events’ (gebeurtenissen) en neemt long en short posities in stressed en distressed Europese bedrijfsobligaties. Het beoogt hoge absolute rendementen te behalen door het exploiteren van markt inefficiënties die veroorzaakt worden door operationele veranderingen en wijzigingen in de kapitaalstructuur van bedrijven. Er wordt gebruik gemaakt van zowel kansberekening als een scenario gestuurde aanpak om kansen te evalueren en krediet risico’s te beoordelen. Krediet selectie en posities worden bepaald door een selectieve groep van bedrijven over meerdere jaren nauwlettend te volgen. Hierop wordt een uitvoerige analyse en grondige due diligence uitgevoerd. Daarnaast worden factoren die de kapitaal structuur van het bedrijf beïnvloeden, zoals de invloed van aandeelhouders en jurisdictie kwesties, meegenomen in de beoordeling. De portefeuille focust op actief verhandelbare obligaties, credit default swaps en andere bedrijfseffecten met een horizon van 3-6 maanden. Het aantal posities is circa 40, het aantal uitgiftes is circa 30 met een modified duration van ongeveer 3,1.

 

Het fonds is tijdens de prestigieuze HFM Eurohedge Emerging Manager Awards 2021 in de prijzen gevallen als Beste Nieuwkomer. De prijs is gebaseerd op de meer dan uitstekende risico/rendement verhouding.

Rendement en risico*

Koersontwikkeling*

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Aantrekkelijke kenmerken

1

Het fonds wordt beheerd door één van de meest ervaren credit managers in Europa.
2

Het volgt een bewezen, op events gestuurde, Europese credit strategie die gebruik maakt van prijs inefficiënties in bedrijfsobligaties.
3

De aanpak is gebaseerd op bottom-up specialistische kennis van individuele Europese bedrijven.
4

Het fonds is tijdens de prestigieuze HFM Eurohedge Emerging Manager Awards 2021 in de prijzen gevallen als Beste Nieuwkomer. De prijs is gebaseerd op de meer dan uitstekende risico/rendement verhouding.

Beleggingsadviseur van het fonds

Ironshield Capital Management is opgericht in 2007 en bestaat uit een team van senior krediet analisten en handelaren in Londen met jarenlange ervaring in kredietmarkten. The CIO, David Nazar, is met 25 jaar ervaring, één van de meest ervaren investeerders in Europese event driven stressed en distressed Europese bedrijfsobligaties.

Het maandelijks rendement* (%)

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Voor wie is dit fonds geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die de waarde van een long en short strategie van credits begrijpen. De short strategie leidt tot hogere kosten dan een long only strategie. Een L/S strategie beoogt alpha te creëren bij een lagere volatiliteit. Er is een lagere correlatie met de traditionele creditmarkt vergeleken met een long only strategie. Het fonds kent een hoge beweeglijkheid. De belegger in dit fonds heeft een horizon van minimaal 8 jaar.

Extra opmerking: Kleinere fondsen kennen in het algemeen een hoger operationeel risico. Dit fonds wordt beheerd door Montlake UCITS, dat onderdeel is van Waystone. Dit is een beheerder met een groot platform van 35 verschillende fondsen, waardoor het risico beperkt zal zijn.

Kerngegevens

Totale vermogen fondsstrategie EUR 45.7 M
Beleggingsadviseur Ironshield Capital Management LLP
Beheerder Montlake UCITS
Structuur fonds, uitgiftestructuur UCITS
Toezichthouder CBI
ISIN IE00BJBY6V60
Handelsfrequentie Wekelijks, met dagelijkse indicatieve NAV
Valuta Euro
Kosten: aankoop/verkoop/overig 0,00%  / 0,00% / 0,00%
Vergoeding: Beheer/Prestatie 1,50% / 15%, boven high watermark (een equilization vergoeding kan van toepassing zijn, afhankelijk van het instapmoment)
Minimum inschrijving via HJCO EUR 10.000 (of equivalent in USD)
Uitkeringsbeleid Alle winsten en netto inkomsten worden automatisch herbelegd.

Meer informatie over het fonds vindt u op:

https://www.montlakeucits.com/funds/ironshield-credit-ucits-fund en

Montlake Ironshield Credit Fund

Aankopen met

HJCO AAA beleggingsrekening

Bestaande klant?

Transactie opgeven

Nieuwe klant?

Beleggingsrekening openen
Disclaimer

*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners.

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.