Man AHL Trend Alternative Fund

Het fonds Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc Fund volgt een liquide Systematisch-Trend strategie, daarbij gebruikmakend van computergestuurde processen om trends en beleggingsmogelijkheden op de wereldwijde financiële markten te identificeren. Het handelt in meer dan 400 markten.

Strategie

Risicoklasse

Duurzaamheid

Meer informatie strategie

Trendvolgende fondsen maken gebruik van kwantitatieve modellen om zodoende trends in financiële markten op te sporen en hiervan te profiteren. Deze trends, zowel opgaande als neerwaartse trends, kunnen worden gezien als een markt inefficiëntie, zijn universeel terugkerend en ontstaan door zaken zoals groepsgedrag van beleggers. HJCO is sinds 2003 marktleider in Nederland voor trendvolgende fondsen.

Meer informatie risicoklasse

De risicometer beleggen hanteert een schaal van 1 t/m 7, bij iedere klasse hoort een bandbreedte van volatiliteit.

Klasse 1 is de laagste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel lagere opbrengst.
Klasse 7 is de hoogste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel hogere opbrengst.

Volatiliteit is de gebruikte indicator voor marktrisico in de Ebi (Essentiele beleggingsinformatie) en beschrijft uiteraard niet alle risico’s.

Meer informatie duurzaamheid

De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector en is sinds 10 maart 2021 van toepassing.

De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico’s en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Daartoe beoogt de SFDR de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de effecten op de duurzaamheid door het beleggingsbeleid en -beslissingen te verbeteren.

De SFDR kent 3 kwalificaties: Artikel 6, 8 of 9

  • Artikel 6 betreft informatie inzake de integratie van duurzaamheidrisico’s.
    Het vereist van beheerders dat zij weergeven hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen in het investeringsproces en wat de verwachte impact is van deze risico’s op het rendement van het (sub)fonds. Wanneer beheerders duurzaamheidsrisico’s niet relevant achten moeten zij toelichten waarom zij dit vinden.
  • Artikel 8 of 9 betreft informatie over duurzaamheidskenmerken van het product.
    (Sub)fondsen die zich kwalificeren als fonds met duurzame kenmerken (volgens artikel 8 SFDR) of als fonds met een duurzame doelstelling (volgens artikel 9 SFDR) moeten in hun prospectus de in artikel 8 of 9 genoemde informatie verschaffen.

De Beleggingsstrategie

Het fonds belegt gespreid op basis van trends in veel verschillende markten wereldwijd, zoals aandelen, obligaties, valuta’s, de kortetermijnrente, energie, metalen, kredieten en commodities. Door middel van computergestuurde processen worden trends en beleggingskansen op de wereldwijde markten geïdentificeerd en long of short posities ingenomen met voornamelijk futures. Deze beleggingsinstrumenten zijn zeer liquide en qua rendement afhankelijk van de koersbewegingen van de onderliggende markten. Op de middellange termijn kent de strategie geen of weinig correlatie met traditionele markten. Daarom kan dit fonds de spreiding van een portefeuille verbeteren.

Het AHL Diversified Programme is de Flagship trend-volgende strategie van Man AHL, met een trackrecord van meer dan 25 jaar, die kan profiteren van zowel dalende als stijgende markten (de aandelenklasse Tranche D is geïntroduceerd in 2015).  In crisistijden heeft het potentieel om hoge rendementen te behalen omdat de correlatie dan zelfs negatief kan zijn met aandelenmarkten.

Rendement en risico*

Koersontwikkeling*

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Aantrekkelijke kenmerken

1

Het fonds biedt beleggers toegang tot het AHL Diversified Programme, een sterk ontwikkeld handelsprogramma met consistente positieve rendementen ten tijde van crisis in de aandelenmarkt en met een trackrecord van meer dan 25 jaar.
2

Het fonds biedt diversificatie ten gevolge van een lage correlatie met aandelen- en obligatiemarkten, alsook brede allocatie in meer dan 400 markten.
3

Risico wordt beheersd door systematische aanpassing van de posities op basis van geavanceerde technieken.
4

Achter het fonds zit een zeer ervaren team, Man AHL Partners is pionier in het risico gestuurd systematisch handelen.

Beleggingsadviseur van het fonds

AHL Partners LLP, opgericht in 1987, is pionier in systematisch handelen en één van de toonaangevende kwantitatieve vermogensbeheerders met meer dan 30 jaar ervaring in systematisch beleggen. In 2013 fuseerde AHL met Man Systematic strategies,  een divisie van Man Group. Met het hoofkantoor  in Londen,  een handelskantoor in Hong Kong en onderzoekskantoren in Oxfor, heeft AHL meer dan 50 mld USD onder beheer, o.a. van enkele van de grootste pensioens- en sovereign wealth-fondsen ter wereld.

Matthew Sargaison is de CEO en Russel Korgaonkar is de CIO’s van Man AHL.
AHL is onderdeel van Man Group.

Het maandelijks rendement* (%)

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Voor wie is dit fonds geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die de waarde van een systematische aanpak door computer gestuurde modellen begrijpen. Deze modellen sporen trends op in de markt en geven signalen af waarop de fondsmanager handelt. Vanwege de lage correlatie met traditionele aandelen en obligaties, kan toevoeging aan een portefeuille een beter totaal risico/rendement opleveren, met name in periodes waarin de markt daalt. Het fonds kent een hoge beweeglijkheid. De belegger in dit fonds heeft een horizon van minimaal 8 jaar.

Kerngegevens

Totale vermogen fondsstrategie USD 845 M
Beleggingsadviseur AHL Partners LLP
Beheerder AHL Partner LLP (Man Group)
Structuur fonds, uitgiftestructuur UCITS
Toezichthouder CSSF
ISIN LU0428380124
Handelsfrequentie Wekelijks
Valuta Euro
Kosten: aankoop/verkoop/overig 0,00%  / 0,00% / 0,00%
Vergoeding: Beheer/Prestatie 1,5% / 20% boven highwatermark
Minimum inschrijving via HJCO EUR 10.000 (of equivalent in USD)
Uitkeringsbeleid Alle winsten en netto inkomsten worden automatisch herbelegd.

Meer informatie over het fonds vindt u op:

Man AHL Trend Alternative Fund

Aankopen met

HJCO AAA beleggingsrekening

Bestaande klant?

Transactie opgeven

Nieuwe klant?

Beleggingsrekening openen
Disclaimer

*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners.

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.