Man AHL TargetRisk Fund

Het Man AHL TargetRisk Class I EUR Fund volgt een Systematisch-Divers strategie, gebruik makend van een gediversifieerde methode om een stabiel rendement te behalen in verschillende marktomstandigheden. Het fonds beoogt verliezen te beperken door een expliciet risico budget.

Strategie

Risicoklasse

Duurzaamheid

Meer informatie strategie

Systematisch Divers fondsen zijn fondsen die systematisch beleggen over meerdere beleggingscategorieën. Systematisch betekent dat er gebruik wordt gemaakt van geavanceerde computer modellen. Spreiding wordt gerealiseerd door over meerdere categorieën te beleggen, zoals bijv. in aandelen, inflatie gelinkte staats- of bedrijfsobligaties, grondstoffen, volatiliteit. Deze markten stijgen en dalen op verschillende momenten in de economische cyclus.

Meer informatie risicoklasse

De risicometer beleggen hanteert een schaal van 1 t/m 7, bij iedere klasse hoort een bandbreedte van volatiliteit.

Klasse 1 is de laagste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel lagere opbrengst.
Klasse 7 is de hoogste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel hogere opbrengst.

Volatiliteit is de gebruikte indicator voor marktrisico in de Ebi (Essentiele beleggingsinformatie) en beschrijft uiteraard niet alle risico’s.

Meer informatie duurzaamheid

De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector en is sinds 10 maart 2021 van toepassing.

De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico’s en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Daartoe beoogt de SFDR de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de effecten op de duurzaamheid door het beleggingsbeleid en -beslissingen te verbeteren.

De SFDR kent 3 kwalificaties: Artikel 6, 8 of 9

  • Artikel 6 betreft informatie inzake de integratie van duurzaamheidrisico’s.
    Het vereist van beheerders dat zij weergeven hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen in het investeringsproces en wat de verwachte impact is van deze risico’s op het rendement van het (sub)fonds. Wanneer beheerders duurzaamheidsrisico’s niet relevant achten moeten zij toelichten waarom zij dit vinden.
  • Artikel 8 of 9 betreft informatie over duurzaamheidskenmerken van het product.
    (Sub)fondsen die zich kwalificeren als fonds met duurzame kenmerken (volgens artikel 8 SFDR) of als fonds met een duurzame doelstelling (volgens artikel 9 SFDR) moeten in hun prospectus de in artikel 8 of 9 genoemde informatie verschaffen.

De Beleggingsstrategie

Het fonds biedt een systematisch, gediversifieerde, long-only gespreide beleggingsoplossing. Het fonds heeft als doel om een stabiel rendement te genereren in verschillende omstandigheden door wereldwijd gespreid te beleggen in vier beleggingscategorieën, te weten: aandelen, obligaties, krediet en inflatie. Deze brede spreiding verlaagt het neerwaarts risico en verbetert de kans op een positief rendement. Daarnaast wordt er voor de allocatie gebruik gemaakt van systematische risico management methodes, vandaar de naam TargetRisk. Een momentum overlay vermindert de blootstelling gedurende tijden van verkoop op de markt, een correlatie overlay vermindert de allocatie wanneer de onderlinge correlatie toeneemt, een dynamische risico controle zorgt voor volatiliteits target en neerwaartse bescherming. Dit heeft als voordeel dat het rendement stabieler is in vergelijking met traditionele portefeuilles en het neerwaarts risico lager ligt. AHL staat bekend om haar geavanceerde systematische technieken en heeft hierin een trackrecord van decennia. Met de universiteit van Oxford is er een samenwerkingsverband, zo hebben ze bijvoorbeeld samen het model ‘Heavy’ ontwikkeld, dat snel verkopen op de obligatie markt kan detecteren.

Bekijk dit filmpje voor een extra uitleg van de filosofie en strategie van het Man AHL TargetRisk Programma.

Wij bieden naast het fonds Man AHL TargetRisk ook het fonds Man AHL TargetRisk Moderate aan. Dit fonds volgt eenzelfde strategie maar kent een lagere volatiliteit (5% volatiliteits target).

Rendement en risico*

Koersontwikkeling*

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Aantrekkelijke kenmerken

1

Het fonds is adaptief: op omstandigheden aangepaste beleggingsportefeuille.
2

Het fonds biedt spreiding: brede allocatie over 5 beleggingscategorieën.
3

Het fonds wordt beheerd door een zeer ervaren management team - AHL Partners zijn pioniers in systematisch traden en risicomanagement, met meer dan 30 jaar ervaring.
4

Door de systematische aanpassing van de posities op basis van geavanceerde technieken biedt het fonds bescherming tegen neerwaartse marktbewegingen.
5

Achter het fonds zit een groot en ervaren team van professionals.

Beheerder van het fonds

AHL Partners is pionier in systematisch handelen met meer dan 30 jaar ervaring in performance, onderzoek en innovatie en onderdeel van Man Group. Man AHL heeft meer dan 50 mld USD onder beheer, inclusief enkele van de grootste pensioen- en sovereign wealthfondsen ter wereld. Eén van de belangrijke voordelen voor de belegger is toegang tot grensverleggend onderzoek en handelstechnologie.

Het maandelijks rendement* (%)

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Voor wie is dit fonds geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die de waarde van een systematische aanpak door computer gestuurde modellen begrijpen. De aanpak wordt gestuurd door de relative value op te sporen in de markten, over verschillende beleggingscategorieën. Toevoeging aan een portefeuille kan zowel een betere diversificatie als een hoger totaal rendement opleveren. Het fonds kent een hoge beweeglijkheid. De belegger in dit fonds heeft een horizon van minimaal 8 jaar.

Kerngegevens

Totale vermogen fondsstrategie USD 4752 M
Beleggingsadviseur AHL Partners LLP
Beheerder Man Group
Structuur fonds, uitgiftestructuur UCITS
Toezichthouder CBI
ISIN IE00BRJT7K50
Handelsfrequentie Dagelijks
Valuta Euro
Kosten: aankoop/verkoop/overig 0,00%  / 0,00% / 0,00%
Vergoeding: Beheer/Prestatie 0,75% / 0,00%
Minimum inschrijving via HJCO EUR 10.000 (of equivalent in USD)
Uitkeringsbeleid Alle winsten en netto inkomsten worden automatisch herbelegd.

Meer informatie over het fonds vindt u op:

Man AHL TargetRisk

Aankopen met

HJCO AAA beleggingsrekening

Bestaande klant?

Transactie opgeven

Nieuwe klant?

Beleggingsrekening openen
Disclaimer

*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners.

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.