Omschrijving
Het GLG Flexible Bond Fund wordt actief beheerd door Jon Mawby en is een dagelijks verhandelbaar UCITS fonds met de flexibiliteit om te beleggen in vrijwel alle categorieën in vastrentende waarden, zoals bedrijfsobligaties, staatsobligaties en geldmarktinstrumenten.  Met name de huidige omgeving van zeer lage renteniveaus vragen om beleggingsoplossingen waarbij de beheerder de flexibiliteit heeft om de strategie aan te passen aan veranderende omstandigheden.De strategie van het fonds heeft zich sinds oprichting in december 2011 bewezen en behoort tot het top-kwartiel vergeleken met vergelijkbare fondsen.

Beleggingsdoel
Het beleggingsdoel is een positief rendement te behalen gedurende de gehele vastrentende cyclus. Daarbij is er een sterke nadruk op vermogensbehoud en het continue beheersen van het neerwaarts risico. Het impliciete doel is om een Sharpe ratio van meer dan 1 te behalen over de gehele beleggingscyclus

Waar belegt GLG Flexible Bond Fund in?
Het fonds kan beleggen in vrijwel alle categorieën van vastrentende waarden; staatobligaties, High Yield bedrijfsobligaties, Investment Grade bedrijfsobligaties, obligaties van financiële instellingen, Emerging Market obligaties, cash en Asset Backed Securities. Op dit moment is de verdeling als volgt:

Flexbond allocation

Voor wie is dit fonds bedoeld?
Het fonds is bedoeld voor beleggers die een middellange tot lange termijn horizon hebben en willen beleggen in vastrentende waarden. Het fonds kent zowel een uitkerende variant voor beleggers die kasstroom willen genereren uit hun vastrentende beleggingen als een kapitaliserende variant welke gericht is op vermogensgroei.

Risico’s
Het fonds kent tot op heden een lage beweeglijkheid hetgeen een laag risico impliceert zoals mag worden verondersteld voor een vastrentende belegging. Echter, een belegger dient zich ook bewust te zijn van de volgende risico’s die een belegging in dit fonds met zich mee brengt, zoals: (i) Marktrisico- het fonds is onderhevig aan schommelingen die zich voordoen in financiële markten. (ii) Tegenpartijrisico – indien het fonds handelt in effecten met een andere financiële instelling, zoals bij opties, futures en andere -over-the-counter instrumenten, loopt het fonds tegenpartij risico. (iii) Valutarisico – de beleggingen die het fonds aanhoudt in andere valuta’s kunnen stijgen of dalen als gevolg van wisselkoersveranderingen. (iv) Renterisico. Veranderingen in de rentestand kunnen een grote invloed hebben op de effecten waarin het fonds belegt. (v) Debiteurenrisico – de effecten waarin het fonds belegt, zijn veelal obligaties waarbij de terugbetaling hiervan afhankelijk is van de kwaliteit van de debiteur. Een wanbetaling heeft derhalve een negatieve invloed op het rendement van het fonds.

Voor overige risico’s verwijzen wij u naar het Prospectus en de Essentiële Beleggingsinformatie over dit fonds.

Productkenmerken

 Algemeen
 Productnaam GLG Flexible Bond Fund
 Structuur Open ended
 Zetel Luxemburg
 Beleggingscategorie Vastrentende waarden
 Valuta EUR
 Unit Type Unit(s)
 Kapitalisatie Opbouwend (Uitkerend op verzoek beschikbaar)
 Startdatum 18 dec 2013
 Administrator Citibank International plx (Luxembourg Branch)
 Investment Manager GLG Partners LP
 Productcoderingen
 ISIN LU0851821966
 Valoren 22845652
 Bloomberg ticker GLFI248 LX
 Common Code 085182196
 CUSIP L7918U577
 Short ID csh56550
 Inschrijvingen
 Minimale eerste inschrijving vanaf 10.000 EUR
 Minimale additionele inschrijving vanaf 1.000 EUR
 Handelsfrequentie Dagelijks
 Inschrijfgelden ontvangen 1 werkdagen voor 12:00 uur (Luxemburg) voor de handelsdag
 Verkopen
 Handelsfrequentie Dagelijks
 Aanmeldperiode verkopen 1 werkdagen voor 12:00 uur (Luxemburg) voor de handelsdag
 Kosten
 Instapvergoeding maximaal 5% (via HJCO geen)
 Uitstapvergoeding geen
 Management fee (tot) 0,60%
 Lopende kosten 0,85% (per 31 december 2014)