De Lombard Odier All Roads fondsen hebben als doel op een gediversifieerde methode een stabiel rendement te behalen in veel verschillende marktomstandigheden. Door tussen meerdere beleggingscategorieën slim te schakelen behalen de LO Allroads fondsen een stabiel risico gewogen rendement.

Belangrijkste voordelen

  • Spreiding: Spreiding over meerdere beleggingscategorieën waardoor stabiele resultaten kunnen worden behaald
  • Kapitaalbehoud: Intelligente risicomanagement technieken zorgen bescherming van vermogen
  • Liquiditeit: Dagelijks verhandelbaar door de UCITS structuur

Korte omschrijving

Het doel van de All Roads fondsen is het behalen van een stabiel en aantrekkelijk rendement binnen een vooraf bepaald risico kader. Dit behalen de fondsen door binnen de economische cyclus de verdeling in het fonds optimaal te sturen. Door deze herwegingen worden de zwaarste marktbewegingen ontweken waardoor het rendementsverloop stabieler is.

Beleggingsstrategie

De LO All Roads fondsen worden beheerd door het risico flexibel te spreiden, over meerdere beleggingscategorieën. Door deze intelligente methode van het spreiden van risico is het rendementsverloop van de fondsen stabiel en efficiënt.  Het fonds belegt in aandelen, inflatie gelinkte- staats- en bedrijfsobligaties, grondstoffen en volatiliteit. Deze markten stijgen en dalen op verschillende momenten in de economische cyclus. Op de optimale momenten binnen de cyclus wordt getracht de verdeling van het fonds geherbalanceerd om zo optimaal te renderen. Ook wordt door middel van hedge fund strategieën geprofiteerd zoals trendvolgende en carry- strategie van bekende inefficiënties in de markt voor extra spreiding en rendement.

Over de Beheerder van het Fonds

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) is een divisie van de Zwitserse wealth manager Lombard Odier opgericht in 1796. LOIM werkt met 130 investment professionals over 13 kantoren wereldwijd en beheert meer dan 51 miljard CHF. LOIM is gespecialiseerd in een brede selectie van beleggingsmogelijkheden, van actief beheerde aandelen-, obligatie-, convertible- en multi strategy producten tot alternatieve beleggingsstrategieën zoals private equity, hedge funds en garantie producten.

Risico’s

De drie LO All Roads fondsen, Conservative, All Roads & Growth, beschikken over verschillende volatiliteitsdoelstellingen. Conservative is de veiligste optie met een volatiteitsdoelstelling van ca. 8%, dit is vergelijkbaar met het risico van een defensief risicoprofiel. All Roads, de basislijn van de fondsen heeft een volatiliteitsdoelstelling van ca. 10%. Dit is vergelijkbaar met het risico van een neutrale portefeuille. Growth heeft een volatiliteitsdoelstelling van 14%, dit is een vergelijkbaar risico van een offensieve portefeuille.

Voor wie is LO All roads geschikt

De fondsen zijn geschikt voor beleggers die over een langere termijn ( >5 jaar) een stabiel rendement willen behalen met een relatief stabiel risicoprofiel. De All Roads fondsen maken gebruik van een intelligente spreidingsmethode waardoor de risico rendementsverhouding beter is dan een normale mix van aandelen en obligaties. Voor beleggers met een hoger risicoprofiel is LO All Roads Growth een goede mogelijkheid. Dezelfde solide beleggingsmethode maar met een hoger verwacht risico, waardoor dus ook een hoger verwacht rendement. Is risicodekking en diversificatie eerder uw doel? Dan is LO All Roads Conservative beter geschikt voor u.

 

Kerngegevens

Minimale inschrijving € 10.000 (normaal €1.000.000)
Handelsfrequentie Dagelijks
Ontvangst inschrijfgelden Voor 12:00 (Amsterdam) 1 werkdag voor de handelsdatum
Aanmeldperiode verkoop Voor 12:00 (Amsterdam) 1 werkdag voor de handelsdatum
Aankoopkosten geen via HJCO AAA FUnds
Beheer vergoeding Growth 1,02% p.j. / All Roads 0,73% p.j. / Conservative 0,61% p.j.
Prestatievergoeding N.V.T.
Structuur UCITS
Zetel Luxemburg
Beleggingscategorie Mixfondsen EUR Flexibel
Valuta EUR
Startdatum 17 jan ’17 Growth: 21 februari 2017 / All Roads 24 januari 2012 / Conservative:
Investment Manager Lombard Odier Invesment Managers
ISIN Growth: LU1542443954 / All Roads: LU0718509861 / Conservative:
LU1514035069