Omschrijving

Doelstelling van het Legends Fund is positieve rendementen te realiseren op middellange termijn onafhankelijk van de richting van markten. Het fonds belegt in een portefeuille van 10-20 hedgefondsen van legendarische managers die lastig belegbaar zijn of zelfs gesloten voor nieuwe beleggers.

Belangrijkste voordelen van het Legends Fund

  • Met 1 belegging toegang tot meerdere legendarische hedge funds die gemiddeld 18 jaar succesvol zijn en waarvan de meeste gesloten voor nieuwe beleggers
  • Door de spreiding over deze hedge fondsen ontstaat er een stabiele verhouding tussen risico en rendement, ongeacht de prestaties van aandelen- en obligatiemarkten.
  • Dagelijkse prijsbepaling en inschrijving. Maandelijkse verkoopmogelijkheid met een opzegtermijn van 90 dagen. Ook is er een dagelijkse verkoopmogelijkheid via de Amsterdamse beurs onder afslag van een spread en verkoopkosten.
  • De beheerder Theta Capital heeft sinds 2001 ervaring in het beleggen in hedge fondsen

Over de beheerder van het fonds

Het Legends Fund wordt beheerd door Theta Capital Management. De onderneming is opgericht in 2001 en behoort daarmee tot de oudste en grootste hedge fund specialisten in Nederland. Theta Capital is gevestigd in Amsterdam en is gereguleerd door de AFM en De Nederlandsche Bank. Naast het Legends Fund beheert Theta ook grote individuele portefeuilles in hedge funds voor instituten, family offices en zeer vermogende particulieren.

Wat is de beleggingsstrategie van het Legends Fund?

Het fonds belegt in ca. 10-12 hedge funds met een verdeling over 4 strategieën: ‘Long-Short Equity’, ‘Global Macro’, ‘Event Driven’ en ‘Relative Value & Credit’. Hiermee ontstaat een portefeuille die gespreid is over markten, beleggingsklassen en strategieën waarmee een goede verhouding tussen rendement en genomen risico kan worden behaald, onafhankelijk van de richting van de aandelen- en obligatiemarkten.

Door middel van onderzoek op fondsniveau geeft de beheerder invulling aan de strategieën die het fonds haar diversificatie geven. Gedurende de selectieperiode onderzoekt de beheerder honderden fondsen op kwalitatief en kwantitatief niveau om de beste hedgefondsen op te nemen in haar fonds.

Het rendement van het Legends Fund

Hieronder  vindt  u  de  netto  rendementen  per  maand  van  het Legends Fund vanaf  2010  tot  heden.

Voor wie is het Legends Fund geschikt?

Het Legends Fund  is  geschikt voor beleggers die de meerwaarde zien van de gekozen beleggingsstrategie van  Legends Fund: gespreid beleggen in een selecte groep van hedge funds.  Zie ook het kopje ‘Wat is de beleggingsstrategie van Legends Fund’. Beleggers dienen in beginsel hun geld voor een langere periode (tenminste 3 tot 5 jaar)  te  willen beleggen in het fonds, pas dan komt de meerwaarde  het  best  tot  zijn  recht.  Het  fonds  kent een grote spreiding over fondsen en strategieën maar valt door de gekozen beleggingsstrategie onder de risicodragende  beleggingen, wel met een lage samenhang met aandelenbeurzen. Het fonds kent een dagelijkse instapmogelijkheid maar een maandelijkse verkoopmogelijkheid met 90 dagen opzegtermijn, hetgeen beleggers ook dienen mee  te nemen in hun oordeel. Er is wel een mogelijkheid om dagelijkse via de Amsterdamse beurs te verkopen onder aftrek van discount op de intrinsieke waarde en verkoopkosten ad 1%. Het fonds keert geen dividend uit, maar is gericht op kapitaalsgroei.

Productinformatie

Minimale inschrijving EUR 10.000,00 (normaal EUR 100.000,-)
Vervolginschrijvingen EUR1.000,00
Handelsfrequentie: Dagelijks instappen op intrinsieke waarde, maandelijks uitstappen op intrinsieke waarde met 90 dagen opzegtermijn. Mogelijkheid voor dagelijks uitstappen via Amsterdamse beurs onder aftrek van een korting op intrinsieke waarde en 1% verkoopkosten.
Valuta Euro
Beheervergoeding 0,625% p.j.
Prestatievergoeding 5,0% van de gerealiseerde stijging boven highwatermark
Aankoopkosten 0%
Verkoopkosten 0% tenzij via verkoop via Amsterdamse beurs, dan 1%
Structuur fonds Fonds voor Gemene Rekening
Uitgiftestructuur  Open-ended
Geregistreerd in Nederland
AFM goedgekeurd Ja
Uitkeringsbeleid Gericht op kapitaalsgroei
Beheerder Theta Capital Management
ISIN Code NL0009692839