Sinds 2013 is HJCO actief in Alternative Income beleggingen, een beleggingscategorie die spreiding biedt naast traditionele vastrentende beleggingen zoals bijvoorbeeld bedrijfsobligaties. Door middel van research, productstructurering en portefeuillebeheer heeft HJCO kennis en ervaring opgebouwd in P2P lending. Het direct uitlenen via een marktplaats. (link P2P Lending)

Op basis van kennis en ervaring opgedaan in P2P Lending is HJCO geleidelijk aan andere kredietfondsen gaan selecteren die gespecialiseerd zijn in de kredietverstrekking aan MKB bedrijven en particulieren. Deze kredietfondsen verstrekken relatief kortlopende leningen in verschillende landen, regio’s en sectoren (in het geval van bedrijven). Kredietfondsen en -platforms hebben de afgelopen jaren een belangrijkere rol gekregen in de kredietverstrekking omdat banken zich meer terugtrekken of een te duur kredietproces hebben voor specifieke kredieten aan bepaalde groepen bedrijven en/of particulieren. Dit is het gevolg van nieuwe technologie (Peer-to-Peer Lending platformen) of bepaalde specialisering en schaalgrootte in bepaalde klantengroepen.

Een toevoeging van dergelijke beleggingsfondsen in een portefeuille heeft de volgende voordelen:

Belangrijkste voordelen

  1. Toegang tot breed gespreide portefeuille van leningen
  2. Verwacht gemiddeld jaarlijks rendement dat significant boven de spaarrente ligt
  3. Lage volatiliteit
  4. Beperkt rentegevoelig
  5. Beperkte samenhang met markten

Diversificatie en vastrentend alternatief: Rendementen zijn gebaseerd op rentebetalingen en de kredietkenmerken van de kredietnemers; een vastrentend alternatief dat lage samenhang heeft met traditionele obligatie- en aandelenmarkten.

Risico’s
Natuurlijk zijn er ook risico’s die kleven aan deze beleggingen. Als kredietnemers slecht betalen of failliet gaan, verliezen de kredietfondsen geld op uitstaande leningen. Veel slechte kredietnemers kunnen het rendement dus negatief beïnvloeden. Ook is de liquiditeit van dergelijke fondsen vaak beperkter. Wij selecteren kredietfondsen waarin beleggers op maandbasis in- en uit- kunnen stappen. Echter zijn er altijd omstandigheden die de verhandelbaarheid kunnen beperken. De meeste fondsen staan niet onder toezicht van de Nederlandse toezichthouders en kennen een instapdrempel van (tegenwaarde van) €100.000,- en zijn derhalve niet bedoeld voor particuliere beleggers waar dit een groot deel van het vermogen betreft. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.
Beleggersprofiel
Deze beleggingen zijn geschikt voor ervaren beleggers met een beleggingshorizon van middellange tot lange termijn die een beperkt deel van hun vermogen willen beleggen in een portefeuille van leningen die onder normale omstandigheden een rendement geven ruim boven de huidige spaarrentes maar die minder goed verhandelbaar zijn en een lage correlatie kennen met traditionele aandelen en obligatiemarkten.