FVC Equity Dispersion Fund

Het Future Value Capital Equity Dispersion Fund volgt een unieke systematische trading arbitrage strategie. De strategie heeft als doel te profiteren van het verschil in de ingeprijsde en gerealiseerde volatiliteit in de Amerikaanse S&P 500 Index en aandelen optiecontracten.

Strategie

Risicoklasse

Duurzaamheid

Meer informatie strategie

Arbitrage fondsen maken gebruik van prijsverschillen in markten die er eigenlijk niet zouden moeten zijn en naar verwachting ook weer zullen verdwijnen.

Meer informatie risicoklasse

De risicometer beleggen hanteert een schaal van 1 t/m 7, bij iedere klasse hoort een bandbreedte van volatiliteit.

Klasse 1 is de laagste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel lagere opbrengst.
Klasse 7 is de hoogste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel hogere opbrengst.

Volatiliteit is de gebruikte indicator voor marktrisico in de Ebi (Essentiele beleggingsinformatie) en beschrijft uiteraard niet alle risico’s.

Meer informatie duurzaamheid

De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector en is sinds 10 maart 2021 van toepassing.

De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico’s en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Daartoe beoogt de SFDR de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de effecten op de duurzaamheid door het beleggingsbeleid en -beslissingen te verbeteren.

De SFDR kent 3 kwalificaties: Artikel 6, 8 of 9

  • Artikel 6 betreft informatie inzake de integratie van duurzaamheidrisico’s.
    Het vereist van beheerders dat zij weergeven hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen in het investeringsproces en wat de verwachte impact is van deze risico’s op het rendement van het (sub)fonds. Wanneer beheerders duurzaamheidsrisico’s niet relevant achten moeten zij toelichten waarom zij dit vinden.
  • Artikel 8 of 9 betreft informatie over duurzaamheidskenmerken van het product.
    (Sub)fondsen die zich kwalificeren als fonds met duurzame kenmerken (volgens artikel 8 SFDR) of als fonds met een duurzame doelstelling (volgens artikel 9 SFDR) moeten in hun prospectus de in artikel 8 of 9 genoemde informatie verschaffen.

De Beleggingsstrategie

Het fonds volgt een systematische dispersie strategie. Deze strategie speelt in op de natuurlijke verschillen hoe risico in optiecontracten wordt inbegrepen, met als onderliggende waarde indices versus individuele aandelen .

Optiecontracten met als onderliggende waarde een index rekenen vaak een hogere verwachte volatiliteit dan dat de index ook daadwerkelijk gaat realiseren. Dit komt door de hoge vraag naar indexopties. Bij de individuele aandelen in de index is het tegenovergestelde het geval. De volatiliteit op individuele aandelen is vaak hoger dan in de optieprijs is vastgesteld. Door respectievelijk short en long te gaan op het verschil tussen de verwachte en gerealiseerde volatiliteit kan een sterk rendement behaald worden in sterk opgaande en neergaande markten en een aantrekkelijk risico gewogen rendement in stabiele markten.

Het fonds maakt gebruik van drie unieke zelfontwikkelde methodes: een multi-factor aandelen selectie model, een dynamisch asset allocatie model en een methode om gecompliceerde professionele instrumenten te repliceren met op de markt verhandelde opties.

Rendement en risico*

Koersontwikkeling*

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Aantrekkelijke kenmerken

1

In een stabiele marktomgeving levert het fonds een aantrekkelijk risico/rendementsverhouding op door gebruik te maken van de correlatie risico premie.
2

Gedurende sterke marktcorrecties worden positieve rendementen verwacht: De gerealiseerde correlaties blijven immers laag bij toenemende sector rotaties en toenemende gerealiseerde volatiliteit.
3

Bij kleinere marktcorrecties nemen de correlatie en volatiliteit simultaan toe, hetgeen een negatief rendement oplevert. Echter, de hersteltijd is historisch gezien kort.
4

Het fonds kent een lage samenhang met andere beleggingsstrategieën en biedt daarmee een goede aanvulling op de spreiding van een portefeuille.

Beheerder van het fonds

Waystone is de toonaangevende leverancier van diensten op het gebied van institutioneel bestuur, risico’s en compliance voor de vermogensbeheersector. Waystone, gevormd door de fusie van DMS, MontLake en MDO, heeft meer dan 20 jaar ervaring en een werkelijk wereldwijd bereik om een ​​uitgebreid scala aan gespecialiseerde diensten te leveren.

 

Future Value Capital LLP is een financieel onderzoeks en technologie bedrijf, opgericht in 2011, dat systematische investeringsstrategieën ontwikkelt om alternatieve risico premies en markt inefficiënties te verzilveren. Het ervaren quant team bestaat uit vier experts in de hedge industrie, waaronder een professor econometrie van Imperial College en een van de oprichters van het Man AHL partnership. Het fonds wordt ondersteund door de handelsinfrastructuur van Goldman Sachs. Future Value Capital heeft zich voorheen primair beziggehouden met het beheren van portefeuilles van zeer vermogende personen en instituties. Sinds oktober 2021 is er een UCITS fonds.

FVC gelooft dat alternatieve risk premies een aantrekkelijk alternatief zijn voor alfa creatie en een nieuwe manier is om systematisch rendement te generen, dat ongecorreleerd is met traditionele activa. Het enorme aanbod van mogelijke strategieën, de lage onderlinge correlatie en het gebruik van opties en swaps in liquide markten, maakt het een sterk investeringsinstrument. Door fundamentele onderzoek inzichten kan FVC snel inspelen op veranderende marktomstandigheden en nieuwe strategieën ontwikkelen, dat de spreiding van de portefeuilles verder bevordert.

Het maandelijks rendement* (%)

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Voor wie is dit fonds geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die de waarde van een arbitrage strategie begrijpen en de diverse financiële instrumenten die hiervoor worden gebruikt. Toevoeging aan een portefeuille kan een goede diversificatie opleveren. Arbitrage strategieën werken over het algemeen het beste wanneer de marktomstandigheden normaal zijn en de liquiditeit op de markt hoog is. Het fonds kent een hoge beweeglijkheid. De belegger in dit fonds heeft een horizon van minimaal 8 jaar.

Kerngegevens

Totale vermogen fondsstrategie USD 190 M (en 110 M in Swap strategieën)
Beleggingsadviseur Future Value Capital LLP
Beheerder Waystone Asset Management (IE) Limited
Structuur fonds, uitgiftestructuur UCITS
Toezichthouder CBI
ISIN IE00BNRK7467
Handelsfrequentie Dagelijks
Valuta Euro
Kosten: aankoop/verkoop 0,0% / 0,0%
Vergoeding: Beheer/Prestatie 0,80% / 0,0% (de maximale totale lopende kostenfactor bedraagt 1,1%)
Minimum inschrijving via HJCO EUR 10.000 (of equivalent in USD)
Uitkeringsbeleid Alle winsten en netto inkomsten worden automatisch herbelegd.

Meer informatie over het fonds vindt u op:

FVC Equity Dispersion Fund

Aankopen met

HJCO AAA beleggingsrekening

Bestaande klant?

Transactie opgeven

Nieuwe klant?

Beleggingsrekening openen
Disclaimer

*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners.

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.