Welton Multi-Strategy Global Macro UCITS Fund

Het fonds Welton Multi-Strategy Global Macro volgt een combinatie van een systematisch – global macro strategie en een systematisch trendvolgende strategie. Het fonds rendeert goed tijdens dalende aandelenmarkten.

Dit fonds wordt gelanceerd in September/Oktober 2022

Strategie

Risicoklasse

Duurzaamheid

Meer informatie risicoklasse

De risicometer beleggen hanteert een schaal van 1 t/m 7, bij iedere klasse hoort een bandbreedte van volatiliteit.

Klasse 1 is de laagste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel lagere opbrengst.
Klasse 7 is de hoogste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel hogere opbrengst.

Volatiliteit is de gebruikte indicator voor marktrisico in de Ebi (Essentiele beleggingsinformatie) en beschrijft uiteraard niet alle risico’s.

Meer informatie duurzaamheid

De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector en is sinds 10 maart 2021 van toepassing.

De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico’s en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Daartoe beoogt de SFDR de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de effecten op de duurzaamheid door het beleggingsbeleid en -beslissingen te verbeteren.

De SFDR kent 3 kwalificaties: Artikel 6, 8 of 9

  • Artikel 6 betreft informatie inzake de integratie van duurzaamheidrisico’s.
    Het vereist van beheerders dat zij weergeven hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen in het investeringsproces en wat de verwachte impact is van deze risico’s op het rendement van het (sub)fonds. Wanneer beheerders duurzaamheidsrisico’s niet relevant achten moeten zij toelichten waarom zij dit vinden.
  • Artikel 8 of 9 betreft informatie over duurzaamheidskenmerken van het product.
    (Sub)fondsen die zich kwalificeren als fonds met duurzame kenmerken (volgens artikel 8 SFDR) of als fonds met een duurzame doelstelling (volgens artikel 9 SFDR) moeten in hun prospectus de in artikel 8 of 9 genoemde informatie verschaffen.

De Beleggingsstrategie

Het fonds volgt een unieke multi-strategy aanpak dat systematisch trendvolgende en systematisch global macro modellen combineert. Hierbij maakt het gebruik van fundamentele analyses, prijzen en trendsignalen. Er wordt gediversifeerd over de multi-asset klassen, zoals obligaties, aandelen indices, grondstoffen en valuta. Samen met complementaire strategieën, risk-off alpha modellen, een gedisciplineerde volatiliteiten allocatie, de mogelijkheid om snel te schakelen over verschillende markten en tijdshorizon en een gediversifieerd team met een wetenschappelijk achtergrond zorgt dit alles voor bewezen en consistente opbrengsten.

Rendement en risico*

Koersontwikkeling*

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Aantrekkelijke kenmerken

1

De doelstelling is gericht op het behalen van rendement in veel uiteenlopende marktomstandigheden.
2

Het fonds is een combinatie van een systematische global macro en een systematische trendvolgende strategie. Het fonds wil hier niet tussen kiezen, de combinatie leidt tot consistente opbrengsten.
3

De strategie kent een lage correlatie met aandelen, obligatie en krediet markten.
4

Risk-of modellen en op volatiliteit gebaseerde positie groottes reduceren drawdowns gedurende sterke marktomkeringen.
5

Het team achter Welton bestaat uit wetenschappers, meer dan uit bankiers.

Beleggingsadviseur van het fonds

De investment manager van het fonds is Welton Investment Partners (‘Welton’). Welton is opgericht in 1988 door de huidige oprichter en CIO Patrick Welton. In beginsel lag de de focus op de handel in futures. Tussen 2010 en 2014 breidde Welton zowel zijn klantenbestand als zijn onderzoeksteam uit. Tegenwoordig runt het verschillende systematische strategieën voor o.a. institutionele beleggers. Welton heeft 1,7 bn USD onder beheer, waaronder 1,1 bn USD in de Welton Global strategy. Er werken 22 mensen in de kantoren in Californië, New York en Parijs.

Iam is een onafhankelijke vermogensbeheerder, gespecialiseerd in alternatieve beleggingen. Het is opgericht in 1989 en er werken 28 mensen in de kantoren in Londen en Stockholm. Het beheert 4,1 bn USD.

Het maandelijks rendement* (%)

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Voor wie is dit fonds geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die de waarde van een systematische aanpak door computer gestuurde modellen begrijpen. De strategie wordt bepaald door de visie van de manager op de markt, d.w.z. een discretionaire aanpak wordt gevolgd. Toevoeging aan een portefeuille kan zowel een betere diversificatie als een hoger totaal rendement opleveren, met name in periodes waarin de markt daalt. Het fonds kent een hoge beweeglijkheid. De belegger in dit fonds heeft een horizon van minimaal 8 jaar.

Kerngegevens

Totale vermogen fondsstrategie USD 1100 M
Beleggingsadviseur Welton Investment Partners
Beheerder IAM
Structuur fonds, uitgiftestructuur UCITS
Toezichthouder CBI
ISIN IE00041PLU20
Handelsfrequentie Dagelijks
Valuta Euro
Kosten: aankoop/verkoop 0,00%  / 0,00%
Vergoeding: Beheer/Prestatie 2% / 20% boven highwatermark
Minimum inschrijving via HJCO EUR 10.000
Uitkeringsbeleid Alle winsten en netto inkomsten worden automatisch herbelegd.

Meer informatie over het fonds vindt u op:

Welton Multi-strategy Global Macro

Aankopen met

HJCO AAA beleggingsrekening

Bestaande klant?

Transactie opgeven

Nieuwe klant?

Beleggingsrekening openen
Disclaimer

*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners.

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.