Omschrijving

EValuation Capital beheert het EV Smaller Companies Fund, een ‘long/short’ aandelen fonds met als belangrijkste kenmerken:

  • Actief beheerde ‘long/short’ portefeuille van beursgenoteerde bedrijven.
  • Focus op Nederlandse, Belgische en Duitse small en midcaps (tot ca. 2,5 mld beurswaarde).
  • Sterke nadruk op risicomanagement; balans tussen kapitaalgroei en kapitaalbehoud.
  • Stabiel team met uitstekend trackrecord sinds 2006.

Het team van EValuation wordt geleid door Willem de Vlugt (1972) en Charles Estourgie (1967). Beiden zijn zeer ervaren in het analyseren van Europese bedrijven. EV Smaller Companies Fund heeft met een gedisciplineerd beleggingsproces op jaarbasis een aantrekkelijk voor risico gecorrigeerd rendement behaald. Het fonds behaalde sinds 2006 een rendement van 7,46% per jaar* met 45% van het risico van de aandelenmarkt (gemiddelde blootstelling sinds 2006). *t/m juni 2020

Belangrijkste voordelen van EV Smaller Companies Fund

  • Behalen van absoluut rendement door middel van een long/short belegging in Europese beursgenoteerde bedrijven;
  • Gedisciplineerd beleggingsproces door zeer ervaren en stabiel team;
  • Weet gemiddeld Impliciete doelstelling is voor 2/3 te profiteren van stijgende beurzen en het verlies te beperken tot 1/3 in van dalende beurzen.

Wat is de beleggingsstrategie van EV Smaller Companies Fund?

Het EV Smaller Companies Fund belegt in aandelen van kleinere en middelgrote beursgenoteerde bedrijven (met een marktkapitalisatie van minder dan € 2,5 miljard). Veel van de kleinere ondernemingen zijn minder bekend en krijgen weinig aandacht van analisten, daar inkomsten uit handel in deze ondernemingen weinig opbrengsten genereren. Minder aandacht betekent dat de aandelenmarkt van deze ondernemingen minder efficiënt is en daardoor meer kansen biedt voor gedegen eigen onderzoek. De aanpak die de beheerder hierbij hanteert laat zich het best omschrijven als ‘stockpicking’.

De portefeuille wordt actief beheerd met combinaties van ‘long’ posities (kopen van aandelen om te profiteren van mogelijke koersstijging) en ‘short’ posities (verkopen van aandelen om te profiteren van mogelijke koersdalingen). Het fonds streeft absoluut rendement na en kent als zodanig geen benchmark.

De beheerder legt veel nadruk op risicomanagement waarbij de combinatie van ‘longs’ en ‘shorts’ ervoor zorgt dat de portefeuille een risico heeft dat aanzienlijk lager ligt dan dat van de markt. Echter, per saldo is de positie meestal niet neutraal, zodat de portefeuille wel gevoelig is voor de bewegingen van de aandelenbeurzen. De beheerder poogt continue de juiste balans te vinden tussen kapitaalgroei en kapitaalbehoud.

EV Smaller Companies Fund streeft ernaar om in stijgende beursmaanden 2/3 hiervan te profiteren  en in negatieve maanden het verlies beperken tot 1/3 deel hiervan.

Elk bedrijf in de portefeuille wordt geanalyseerd door een eigen model om de waardering te bepalen. Dit gebeurt d.m.v. de zogenaamde ‘discounted cash flow’ methode waar alle toekomstige kasstromen in het bedrijf naar het heden worden vertaald.

Door middel van ca. 200 bedrijfsbezoeken per jaar kent de beheerder de bedrijven ook van binnen uit, hetgeen bijdraagt aan het zorgvuldige selectieproces.

Voor wie is EV Smaller Companies Fund geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die de meerwaarde zien van de gekozen beleggingsstrategie van EV Smaller Companies Fund; long/short beleggen in beursgenoteerde Europese bedrijven. Zie ook het kopje ‘Wat is de beleggingsstrategie van EV Smaller Companies Fund.
Beleggers dienen in beginsel hun geld voor een langere periode (tenminste 3 tot 5 jaar) te willen beleggen in het fonds, pas dan komt de meerwaarde het best tot zijn recht. Het fonds belegt voornamelijk in aandelen en valt daarmee onder de risicodragende beleggingen; er kunnen behoorlijke  waardeschommelingen plaatsvinden in de intrinsieke waarde van het fonds, hoewel minder dan de aandelenbeurs zelf door de dempende werking van short-posities als aandelenkoersen dalen. Het fonds kent een maandelijkse liquiditeit, hetgeen beleggers ook dienen mee te nemen in hun oordeel. Het fonds keert geen dividend uit, maar is gericht op kapitaalsgroei.

Productkenmerken

 Algemeen
 Productnaam EV Smaller Companies Fund
 Structuur Open ended
 Zetel Nederland
 Beleggingscategorie Long/short aandelenportefeuille – focus Europese small en midcaps
 Valuta EUR
 Unit Type Unit(s)
 Kapitalisatie Gericht op kapitaalsgroei
 Startdatum1 april 1 april 2006
 Administrator Circle Investment Support Services B.V.
 Beheerder EValuation Capital Management B.V.
 Productcoderingen
 ISIN NL0000685261
 Inschrijvingen
 Minimale eerste inschrijving vanaf 10.000 EUR
 Minimale additionele inschrijving vanaf 10.000 EUR
 Minimale participatie 10.000 EUR
 Handelsfrequentie Maandelijks
 Aanmeldperiode aankopen 5 werkdagen voor handelsdag
 Inschrijfgelden ontvangen 3 werkdagen voor handelsdag
 Verkopen
 Handelsfrequentie Maandelijks
 Minimale verkoop vanaf 10.000 EUR
 Aanmeldperiode verkopen 1 kalendermaand voor de handelsdag
 Kosten
 Instapvergoeding 0,25% (volledig ten gunste van het fonds)
 Uitstapvergoeding 0,25% (volledig ten gunste van het fonds)
 Beheervergoeding 1,8% p.j.
 Prestatievergoeding 20% van de gerealiseerde stijging boven highwatermark.
 Lopende kosten 2,17%