Omschrijving

Blackstone Diversified Multi-Strategy (het ‘Fonds’) wordt beheerd door Blackstone Alternative Asset Management (‘BAAM’), de grootste discretionaire beheerder in hedge funds met een trackrecord van bijna 25 jaar. Het fonds is een mix van alternatieve strategieën en alternatieve managers in één belegging en streeft bescherming van het vermogen alsmede vermogensgroei na. Het fonds heeft een aantal unieke kenmerken die het voor particuliere beleggers aantrekkelijk maakt om in dit fonds juist nu te beleggen:

• Alternatief voor zowel aandelen en obligaties door lage samenhang en beweeglijkheid;
• Toegang tot strategieën en beheerders die tot nog toe alleen toegankelijk waren voor institutionele beleggers;
• Dagelijkse verhandelbaar in UCITS format en een aantrekkelijk kostenniveau door unieke 1-laags fondsstructuur

Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund (het ‘Fonds’) geeft beleggers toegang tot een gespreide portefeuille van alternatieve beleggingsstrategieën en fondsmanagers. Het doel van het fonds is om een stabieler overall resultaat van het gehele vermogen van beleggers te behalen door gebruik te maken van de mogelijkheden die financiële markten bieden. Door de grootte en door de lange termijn focus van Blackstone, is zij beter in staat om goede relaties op te bouwen met getalenteerde fondsmanagers. Hierdoor krijgen beleggers toegang tot strategieën en fondsmanagers die anders niet toegankelijk zijn tegen een relatief lage kostprijs daar Blackstone haar inkoopkracht volledig doorgeeft aan de beleggers. Door de 1-laags fondsstructuur blijven de kosten laag, is het meest zicht op alle risico’s en kan er dagelijkse handel in het fonds plaatsvinden.

Belangrijkste voordelen van Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund

  • Doelstelling van bescherming van vermogen met kapitaalsgroei
  • Lage beweeglijkheid en lage samenhang met aandelen en obligaties
  • Beheerd door de grootste discretionaire beheerder in hedge funds
  • Toegang tot getalenteerde fondsmanagers die anders niet toegankelijk zijn
  • Zelfde strategie kent een indrukwekkend trackrecord vanaf 1996
  • Dagelijkse verhandelbaarheid in UCITS format tegen lage kosten

Wat is de beleggingsstrategie van Blackstone Diversified Multi-Strategy?

Het Fonds streeft naar een aantrekkelijk voor risico gecorrigeerd rendement door te beleggen in circa 18 onderliggende fondsmanagers in drie globale strategieën: Aandelen, Credit en Multi-Asset.

De vermogensallocatie gebeurt door een scherp gedefinieerde top-down visie over markten en strategieën, gecombineerd met een rigide bottom-up onderzoek naar fondsmanagers, welke voortdurend getoetst worden op risicofactoren en veranderende marktomstandigheden.

De doelstelling van het fonds is om door deze spreiding over fondsmanagers en strategie een lage beweeglijkheid van de koers van het fonds na te streven die een lage samenhang heeft met de beurzen en de rente. De rendementen die worden nagestreefd dienen asymmetrisch te zijn:

  • Bescherming van het vermogen in neerwaartse markten
  • Profiteren van een deel van de stijging van markten

Risico’s

Het fonds streeft naar een aantrekkelijk absoluut rendement met een volatiliteit dat tussen aandelen en obligaties in ligt. De maandelijkse koersuitslagen van het fonds zijn derhalve een stuk lager dan bij aandelen. In een vergelijkbare strategie is de volatiliteit sinds 1996 uitgekomen op ca. 4% hetgeen vergelijkbaar is met een portefeuille van kredietwaardige bedrijfsobligaties. Het succes van het fonds is afhankelijk van BAAM’s vaardigheid om de alternatieve beleggingsstrategieën te bepalen en de beste mix van fondsmanagers te selecteren. Er is geen garantie dat fondsmanagers zich houden aan de beleggingsstrategie waarvoor zij werden geselecteerd, of dat deze strategieën succesvol zijn. Raadpleeg voor nadere informatie over de risico’s van het fonds het onderdeel “Risk Factors” in het prospectus en het supplement van het fonds, die beschikbaar zijn via www.blackstone.com/UCITS.

Over de beheerder van het fonds

BAAM is onderdeel van Blackstone, één van ’s werelds grootste beleggingsondernemingen met $344 mld vermogen onder beheer in private equity, onroerend goed, credit en hedge fund solutions. De onderneming is opgericht in 1985 en door Stephen Schwarzman, ook nu nog de huidige CEO, en Peter Peterson. BAAM biedt al meer dan 25 jaar hedge fund oplossingen aan grote institutionele beleggers. Dat kunnen multi-manager fondsen zijn, al dan niet maatwerk, direct toegang tot geselecteerde managers of een investering in de manager zelf. BAAM heeft zich altijd onderscheidden door zich volledig te richten op de behoefte van hun cliënten, de focus op de lange termijn en de gelijklopende belangen. Dat laatste wordt gestaafd doordat van het beheerd vermogen in BAAM ca. $1.8 mld van de firma en de werknemers wordt belegd op dezelfde wijze als voor haar relaties.

Voor wie is Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die de meerwaarde zien van de gekozen beleggingsstrategie van Blackstone Diversified Multi-Strategy: gespreid beleggen in alternatieve strategieen en fondsmanagers. Zie ook het kopje ‘Wat is de beleggingsstrategie van Blackstone Diversified Multi-Strategy’
Beleggers dienen in beginsel hun geld voor een langere periode (tenminste 3 tot 5 jaar) te willen beleggen in het fonds, pas dan komt de meerwaarde het best tot zijn recht. Het fonds belegt in vele verschillende soorten activa die een diverse blootstelling zouden moeten bieden. Hierdoor kan het fonds verbonden zijn met lagere risico’s en mogelijk lagere opbrengsten dan andere beleggingsfondsen. Het fonds kent een dagelijkse liquiditeit, hetgeen beleggers ook dienen mee te nemen in hun oordeel. Het fonds keert geen dividend uit, maar is gericht op kapitaalsgroei.

Productkenmerken

 Algemeen
 Productnaam Blackstone Diversified Multi-Strategy UCITS                                     
 Structuur Open ended
 Zetel Ierland
 Beleggingscategorie Multi-strategy
 Valuta EUR/USD
 Unit Type Unit(s)
 Kapitalisatie Opbouwend
 Startdatum 03/11/2015
 Administrator State Street Fund Services (Ireland)
 Investment Manager Blackstone Alternative Asset Management LLC
 Productcoderingen
 ISIN  IE00BN8SY486
 Bloomberg ticker  BXDMSIE ID
 Inschrijvingen
 Minimale eerste inschrijving vanaf EUR 10.000,-
 Minimale participatie 10.000 EUR
 Handelsfrequentie Dagelijks (voor 15.00 uur  2 werkdagen voorafgaand aan de handelsdag)
 Waardering Dagelijks (T + 2 basis)
 Verkopen
 Handelsfrequentie Dagelijks (voor 15.00 uur  2 werkdagen voorafgaand aan de handelsdag)
 Minimale verkoop Vanaf 10.000 EUR
 Kosten
 Instapvergoeding geen
 Uitstapvergoeding geen
 Management fee 1,40%
 Lopende kosten 1,85%