Amundi Epsilon Global Trend Fund

Het fonds Amundi Epsilon Global Trend volgt een strategie inspelend om op 45 verschillende markten trends te ontdekken. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van systematisch trendvolgende modellen. Het handelt in een groot aantal wereldwijde futures- markten en kent een lage correlatie tegenover traditionele beleggingen.

Strategie

Risicoklasse

Duurzaamheid

Meer informatie strategie

Trendvolgende fondsen maken gebruik van kwantitatieve modellen om zodoende trends in financiële markten op te sporen en hiervan te profiteren. Deze trends, zowel opgaande als neerwaartse trends, kunnen worden gezien als een markt inefficiëntie, zijn universeel terugkerend en ontstaan door zaken zoals groepsgedrag van beleggers. HJCO is sinds 2003 marktleider in Nederland voor trendvolgende fondsen.

Meer informatie risicoklasse

De risicometer beleggen hanteert een schaal van 1 t/m 7, bij iedere klasse hoort een bandbreedte van volatiliteit.

Klasse 1 is de laagste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel lagere opbrengst.
Klasse 7 is de hoogste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel hogere opbrengst.

Volatiliteit is de gebruikte indicator voor marktrisico in de Ebi (Essentiele beleggingsinformatie) en beschrijft uiteraard niet alle risico’s.

Meer informatie duurzaamheid

De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector en is sinds 10 maart 2021 van toepassing.

De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico’s en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Daartoe beoogt de SFDR de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de effecten op de duurzaamheid door het beleggingsbeleid en -beslissingen te verbeteren.

De SFDR kent 3 kwalificaties: Artikel 6, 8 of 9

  • Artikel 6 betreft informatie inzake de integratie van duurzaamheidrisico’s.
    Het vereist van beheerders dat zij weergeven hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen in het investeringsproces en wat de verwachte impact is van deze risico’s op het rendement van het (sub)fonds. Wanneer beheerders duurzaamheidsrisico’s niet relevant achten moeten zij toelichten waarom zij dit vinden.
  • Artikel 8 of 9 betreft informatie over duurzaamheidskenmerken van het product.
    (Sub)fondsen die zich kwalificeren als fonds met duurzame kenmerken (volgens artikel 8 SFDR) of als fonds met een duurzame doelstelling (volgens artikel 9 SFDR) moeten in hun prospectus de in artikel 8 of 9 genoemde informatie verschaffen.

De Beleggingsstrategie

Het fonds belegt volgens een systematisch trendvolgend model dat op 45 verschillende markten trends ontdekt. Deze trends worden uitsluitend door het trendvolgend model bepaald op basis van wiskundige verhoudingen. Vervolgens worden deze geïdentificeerde  trends benut door middel van het aangaan van middel- tot lange termijn (9-12 maanden) short of long posities. Het fonds heeft een sterk risicomanagementsysteem die op korte termijnindicatoren het risico snel kan afbouwen. De combinatie van handel op de middellange tot lange termijn en het risicomanagement op korte termijn indicatoren zorgt voor een efficiënte risicomanagementmethode om zoveel mogelijk de volatiliteit rond, maar ver boven de  10% te houden.

Rendement en risico*

Koersontwikkeling*

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Aantrekkelijke kenmerken

1

Het fonds kent een lage correlatie tegenover traditionele markten zoals aandelen en obligaties.
2

Het fonds kent een sterk risicomanagement, i.e. het heeft beproefde mechanismen om de beweeglijkheid binnen de 10% te houden.
3

Het fonds is één van de oudste managed futures programma van Europa en heeft verschillende prijzen gewonnen in zijn categorie. Het Hedge Fund Journal CTA Awards 2021 heeft het fonds uitgeroepen als best presterende.
4

het fonds wordt beheerd door een zeer ervaren team met een uitstekend trackrecord.

Beleggingsadviseur van het fonds

Het verhaal van de manager Metori Capital Management is ook het verhaal van de Epsilon strategieën. De Epsilon strategieën bestaan sinds 1994 en zijn daarmee één van de langst bestaande trendvolgende strategieën ter wereld. In de periode van 1994 tot 2017 beheerden de huidige partners van wat nu Metori heet deze strategieën onder Société Générale/Lyxor (Lyxor is het huidige Amundi). Sinds 2017 hebben de beheerders zich afgescheiden als Metori Capital Management maar is het beleid ongewijzigd. Metori’s hoofdkantoor staat in Parijs en het heeft 14 mensen in dienst, onder leiding van Nicolas Gaussel. Het kent een zeer laag turnover van personeel.

Amundi is een toonaangevende vermogensbeheerder met ongeveer 2,000 mld dollar onder beheer. Amundi biedt via haar Alternative UCITS platform toegang tot hedge fund strategieën die spreiding bieden naast bestaande aandelen en obligaties. Door de strenge selectie van Amundi en het feit dat UCITS een streng gereguleerd fondsvehikel is, wordt  voor beleggers een extra laag zekerheid gecreëerd.

Metori en Amundi hebben een overeenkomst waarbij Metori verantwoordelijk is voor R&D, het management van de investeringen en risico’s, terwijl Amundi focust op het fiduciaire deel en risico monitoring. De UCITS variant van het fonds is circa 600 miljoen euro en is daarmee één van de grootste alternatieve UCITS fondsen ter wereld.

Het maandelijks rendement* (%)

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Voor wie is dit fonds geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die de waarde van een systematische aanpak door computer gestuurde modellen begrijpen. Deze modellen sporen trends op in de markt en geven signalen af waarop de fondsmanager handelt. Vanwege de lage correlatie met traditionele aandelen en obligaties, kan toevoeging aan een breed gespreide portefeuille van aandelen en obligaties een beter totaal risico/rendement opleveren, met name in periodes waarin de aandelenmarkt daalt. Het fonds kent een hoge beweeglijkheid. De belegger in dit fonds heeft een horizon van minimaal 8 jaar.

Kerngegevens

Totale vermogen fondsstrategie EUR 600 M
Beleggingsadviseur Metori Capital Management
Beheerder Amundi Asset Management
Structuur fonds, uitgiftestructuur UCITS
Toezichthouder CBI
ISIN IE00B643RZ01
Handelsfrequentie Dagelijks (ontvangen op elke werkdag voor 12:00 pm Ierse tijd, uitgevoerd de volgende werkdag)
Valuta Euro
Kosten: aankoop/verkoop 0,00% / 0,00%
Vergoeding: Beheer/Prestatie 1,00% / 15%, boven Euribor 12 M
Minimum inschrijving via HJCO EUR 10.000 (of equivalent in USD)
Uitkeringsbeleid Alle winsten en netto inkomsten worden automatisch herbelegd.

Meer informatie over het fonds vindt u op:

Amundi Epsilon Global Trend Fund

Aankopen met

HJCO AAA beleggingsrekening

Bestaande klant?

Transactie opgeven

Nieuwe klant?

Beleggingsrekening openen
Disclaimer

*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners.

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.