Amundi Chenavari Credit Fund

Het fonds Amundi Chenavari Credit Fund volgt een credits long/short strategie. Op basis van een fundamentele analyse wordt een handelsgerichte credit aanpak gevolgd, die zich richt op de Europese markt. De markt-neutrale benadering zorgt voor een minimale correlatie met andere beleggingsklassen zoals obligaties en aandelen.

Strategie

Risicoklasse

Duurzaamheid

Meer informatie strategie

De strategie is gebaseerd op het aangaan van long en short posities in obligaties. Het idee is om in ondergewaardeerde obligaties long te gaan (te kopen) en in overgewaardeerde obligaties short te gaan (te verkopen). De beheerder verwacht dat long posities een goede kans hebben om koersstijging te laten zien en de short posities net tegenover gesteld. Marktbewegingen hebben minder invloed op deze strategie omdat bij een marktdaling de long posities verliezen en de short posities winnen. Vanzelfsprekend is het van belang hoe goed de beheerder kan inschatten welke obligaties zullen stijgen en dalen binnen een overzichtelijke termijn.

Meer informatie risicoklasse

De risicometer beleggen hanteert een schaal van 1 t/m 7, bij iedere klasse hoort een bandbreedte van volatiliteit.

Klasse 1 is de laagste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel lagere opbrengst.
Klasse 7 is de hoogste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel hogere opbrengst.

Volatiliteit is de gebruikte indicator voor marktrisico in de Ebi (Essentiele beleggingsinformatie) en beschrijft uiteraard niet alle risico’s.

Meer informatie duurzaamheid

De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector en is sinds 10 maart 2021 van toepassing.

De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico’s en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Daartoe beoogt de SFDR de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de effecten op de duurzaamheid door het beleggingsbeleid en -beslissingen te verbeteren.

De SFDR kent 3 kwalificaties: Artikel 6, 8 of 9

  • Artikel 6 betreft informatie inzake de integratie van duurzaamheidrisico’s.
    Het vereist van beheerders dat zij weergeven hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen in het investeringsproces en wat de verwachte impact is van deze risico’s op het rendement van het (sub)fonds. Wanneer beheerders duurzaamheidsrisico’s niet relevant achten moeten zij toelichten waarom zij dit vinden.
  • Artikel 8 of 9 betreft informatie over duurzaamheidskenmerken van het product.
    (Sub)fondsen die zich kwalificeren als fonds met duurzame kenmerken (volgens artikel 8 SFDR) of als fonds met een duurzame doelstelling (volgens artikel 9 SFDR) moeten in hun prospectus de in artikel 8 of 9 genoemde informatie verschaffen.

De Beleggingsstrategie

Het Fonds hanteert een Europese, fundamentele, long-short, handelsgerichte credit strategie. Het benut kansen die ontstaan bij de schuldafbouw van banken, de strengere kapitaal eisen voor banken en het beleid van centrale banken. Door te investeren in liquide instrumenten kan het dynamisch handelen. De markt-neutrale aanpak zorgt voor een minimale correlatie met andere beleggingsklassen zoals obligaties en aandelen.
Het fonds combineert drie sub-strategieën voor optimaal risico-rendement:
1. De convexiteitsstrategie (convex betekent hier dat er een niet-lineaire relatie is en bij eenzelfde risico levert een convexe strategie een positief rendement op) streeft naar rendement met een lage volatiliteit en met een lage correlatie tot de marktindices, door het verkopen van bescherming aan banken op tranches van investment-grade indices. (d.w.z. de index wordt gekocht en onderdelen worden verkocht, het verschil is het rendement).
2. De corporate strategie focust op directionele kansen van veranderingen in  kapitaal structuren, krediet kwaliteit en op geografisch gebied. Het investeert in ‘single name’ credits  (= van een specifieke bedrijf i.p.v. van een mix aan bedrijven).
3. De financiële strategie zoekt naar kansen in de kapitaal structuur van financiële Europese instellingen, terwijl ze het marktrisico afdekken door het nemen van tegenovergestelde posities in index instrumenten.

Rendement en risico*

Koersontwikkeling*

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Aantrekkelijke kenmerken

1

Door het afbouwen van financiële assets van banken in Europa en toegenomen wettelijke kapitaal eisen voor banken ontstaan er kansen die worden benut.
2

De correlatie met de brede markt is laag door de long/short strategie.
3

Er wordt geïnvesteerd in liquide instrumenten, zodat er dynamisch gehandeld kan worden.
4

het fonds wordt beheerd door een zeer ervaren team met een uitstekend trackrecord.

Beleggingsadviseur van het fonds

Het investment team van Chenavari bestaat uit specialistische en ervaren teams van portefeuille managers en analisten, met ieder een eigen sub-strategie. De gemiddelde ervaring van de beleggingsprofessionals bedraagt 17 jaar en de meeste van hen werken al lang samen.

Amundi is een toonaangevende vermogensbeheerder met ongeveer 2,000 mld dollar onder beheer. Amundi biedt via haar Alternative UCITS platform toegang tot hedge fund strategieën die spreiding bieden naast bestaande aandelen en obligaties. Door de strenge selectie van Amundi en het feit dat UCITS een streng gereguleerd fondsvehikel is, wordt  voor beleggers een extra laag zekerheid gecreëerd.

Het maandelijks rendement* (%)

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Voor wie is dit fonds geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die de waarde van een long en short strategie van credits begrijpen. De short strategie leidt tot hogere kosten dan een long only strategie. Een L/S strategie beoogt alpha (=het extra rendement bovenop het rendement van de benchmark) te creëren bij een lagere volatiliteit. Er is een lagere correlatie met de traditionele creditmarkt vergeleken met een long only strategie. Het fonds kent een matige beweeglijkheid. De belegger in dit fonds heeft een horizon van minimaal 5 jaar.

Kerngegevens

Totale vermogen fondsstrategie EUR 279 M
Beleggingsadviseur Chenavari Credit Partners LLP
Beheerder Amundi Asset Management
Structuur fonds, uitgiftestructuur UCITS
Toezichthouder CBI
ISIN IE00BWFRBY02
Handelsfrequentie Wekelijks, elke dinsdag
Valuta Euro
Kosten: aankoop/verkoop 0,00% / 0,00%
Vergoeding: Beheer/Prestatie 1,40% / 20% boven high watermark
Minimum inschrijving via HJCO EUR 10.000 (of equivalent in USD)
Uitkeringsbeleid Alle winsten en netto inkomsten worden automatisch herbelegd.

Meer informatie over het fonds vindt u op:

Amundi Chenavari Credit Fund

Aankopen met

HJCO AAA beleggingsrekening

Bestaande klant?

Transactie opgeven

Nieuwe klant?

Beleggingsrekening openen
Disclaimer

*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners.

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.