Amundi Bridgewater Core Global Macro Fund

Het fonds Amundi Bridgewater Core Global Macro volgt een systematisch – global macro strategie. De strategie is gebaseerd op 3 pijlers: Fundamentele kennis van markten, Systematische benadering om deze kennis te vertalen in expliciete regels, Diversificatie over zoveel mogelijk ongecorreleerde bronnen van rendement.

Strategie

Risicoklasse

Duurzaamheid

Meer informatie strategie

Systematisch Global Macro fondsen baseren hun posities met name op de globale economische en politieke vooruitzichten en maken gebruik van statistische financiele modellen met kwantitatieve technieken.

Meer informatie risicoklasse

De risicometer beleggen hanteert een schaal van 1 t/m 7, bij iedere klasse hoort een bandbreedte van volatiliteit.

Klasse 1 is de laagste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel lagere opbrengst.
Klasse 7 is de hoogste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel hogere opbrengst.

Volatiliteit is de gebruikte indicator voor marktrisico in de Ebi (Essentiele beleggingsinformatie) en beschrijft uiteraard niet alle risico’s.

Meer informatie duurzaamheid

De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector en is sinds 10 maart 2021 van toepassing.

De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico’s en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Daartoe beoogt de SFDR de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de effecten op de duurzaamheid door het beleggingsbeleid en -beslissingen te verbeteren.

De SFDR kent 3 kwalificaties: Artikel 6, 8 of 9

  • Artikel 6 betreft informatie inzake de integratie van duurzaamheidrisico’s.
    Het vereist van beheerders dat zij weergeven hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen in het investeringsproces en wat de verwachte impact is van deze risico’s op het rendement van het (sub)fonds. Wanneer beheerders duurzaamheidsrisico’s niet relevant achten moeten zij toelichten waarom zij dit vinden.
  • Artikel 8 of 9 betreft informatie over duurzaamheidskenmerken van het product.
    (Sub)fondsen die zich kwalificeren als fonds met duurzame kenmerken (volgens artikel 8 SFDR) of als fonds met een duurzame doelstelling (volgens artikel 9 SFDR) moeten in hun prospectus de in artikel 8 of 9 genoemde informatie verschaffen.

De Beleggingsstrategie

Het fonds geeft toegang tot twee succesvolle flagship strategieën van Bridgewater, AllWeather en Pure Alpha Major Markets. Beide beleggen in een grote hoeveelheid markten.
Met AllWeather wordt systematisch long belegd om risico premies te ontvangen, gebaseerd op een diepe fundamentele kennis over de werking van markten, die verdeeld zijn over 4 kwadranten: Opgaande economie, Neergaande economie, Stijgende inflatie en Dalende inflatie. Daarmee is in elk scenario van de cyclus het All Weather fund gericht op het behalen van premies.
Met Pure Alpha Major Markets wordt systematisch long en short belegd om prijsverschillen in financiële markten te benutten die er niet zouden moeten zijn. Deze strategie is gebaseerd op een fundamentele kennis van markten en op beslissingen die herhaalbaar zijn en niet afhangen van fingerspitzengevoel of andere subjectieve beslissingen.

Rendement en risico*

Koersontwikkeling*

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Aantrekkelijke kenmerken

1

De doelstelling is gericht op het behalen van rendement in veel uiteenlopende marktomstandigheden en biedt in de huidige lage rente omgeving en bij hoge aandelenwaarderingen een goed alternatief.
2

Het fonds is belegd in zowel de All Weather als ook de Pure Alpha Major Markets strategie van Bridgewater met een lage minimum inleg en met een dagelijkse handelsmogelijkheid.
3

Toegang tot Bridgewater, één van de grootste en meest succesvolle hedge funds ter wereld, opgericht in 1975 door Ray Dalio.

Beleggingsadviseur van het fonds

De investment manager van het fonds is Bridgewater Associates, LP (’Bridgewater’). Bridgewater is opgericht in 1975 door Ray Dalio. Bridgewater beoogt het behalen van hoge consistente rendementen voor klanten door zich volledig te richten op onderzoek en begrip over de werking van financiële markten. Op basis van deze marktkennis worden repeterende handelssystemen gevormd en gebruik gemaakt van de laatste technologieën om de kennis te valideren en uit te voeren. Bij Bridgewater werken 300 beleggingsprofessionals in een cultuur van openheid, transparantie en inclusie.

Amundi is een toonaangevende vermogensbeheerder met ongeveer 2,000 mld dollar onder beheer. Amundi biedt via haar Alternative UCITS platform toegang tot hedge fund strategieën die spreiding bieden naast bestaande aandelen en obligaties. Door de strenge selectie van Amundi en het feit dat UCITS een streng gereguleerd fondsvehikel is, wordt  voor beleggers een extra laag zekerheid gecreëerd.

Het maandelijks rendement* (%)

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Voor wie is dit fonds geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die de waarde van een systematische aanpak door computer gestuurde modellen begrijpen. De strategie wordt bepaald door de visie van de manager op de markt, d.w.z. een discretionaire aanpak wordt gevolgd. Toevoeging aan een portefeuille kan zowel een betere diversificatie als een hoger totaal rendement opleveren, met name in periodes waarin de markt daalt. Het fonds kent een matige beweeglijkheid. De belegger in dit fonds heeft een horizon van minimaal 5 jaar.

Kerngegevens

Totale vermogen fondsstrategie USD 1060 M
Beleggingsadviseur Bridgewater Associates LP
Beheerder Amundi Asset Management
Structuur fonds, uitgiftestructuur UCITS
Toezichthouder CBI
ISIN IE00BKDKNQ35
Handelsfrequentie Dagelijks, 1 dag notice
Valuta Euro
Kosten: aankoop/verkoop 0,00%  / 0,00%
Vergoeding: Beheer/Prestatie 1,50% / 15% boven highwatermark
Minimum inschrijving via HJCO EUR 10.000
Uitkeringsbeleid Alle winsten en netto inkomsten worden automatisch herbelegd.

Meer informatie over het fonds vindt u op:

Amundi Bridgewater Core Global Macro Fund

Aankopen met

HJCO AAA beleggingsrekening

Bestaande klant?

Transactie opgeven

Nieuwe klant?

Beleggingsrekening openen
Disclaimer

*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners.

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.