Schroder GAIA Wellington Pagosa Fund

Het fonds Schroder Gaia Wellington Pagosa volgt een Multi-Manager strategie. Het fonds investeert wereldwijd in drie verschillende strategieën, te weten, Long/short aandelen, Long/short credit en een Market neutrale macro strategie.

Strategie

Risicoklasse

Duurzaamheid

Meer informatie strategie

Multi-manager fondsen zijn beleggingsfonden die hun beleggingen spreiden over een aantal zorgvuldig geselecteerde beheerders en/of beleggingsstrategieën. De beheerder dient duidelijk te kunnen maken wat de toegevoegde waarde is van deze extra kostenlaag. Dit kan de toegang zijn tot strategieën en beheerders die anders niet meer direct bereikbaar of open zijn, of juist de ervaring en het actieve allocatie model dat de beheerder inbrengt. Dit reduceert de afhankelijkheid van 1 strategie dan wel 1 vermogensbeheerder, hetgeen risicoverlagend werkt voor deze belegging.

Meer informatie risicoklasse

De risicometer beleggen hanteert een schaal van 1 t/m 7, bij iedere klasse hoort een bandbreedte van volatiliteit.

Klasse 1 is de laagste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel lagere opbrengst.
Klasse 7 is de hoogste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel hogere opbrengst.

Volatiliteit is de gebruikte indicator voor marktrisico in de Ebi (Essentiele beleggingsinformatie) en beschrijft uiteraard niet alle risico’s.

Meer informatie duurzaamheid

De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector en is sinds 10 maart 2021 van toepassing.

De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico’s en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Daartoe beoogt de SFDR de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de effecten op de duurzaamheid door het beleggingsbeleid en -beslissingen te verbeteren.

De SFDR kent 3 kwalificaties: Artikel 6, 8 of 9

  • Artikel 6 betreft informatie inzake de integratie van duurzaamheidrisico’s.
    Het vereist van beheerders dat zij weergeven hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen in het investeringsproces en wat de verwachte impact is van deze risico’s op het rendement van het (sub)fonds. Wanneer beheerders duurzaamheidsrisico’s niet relevant achten moeten zij toelichten waarom zij dit vinden.
  • Artikel 8 of 9 betreft informatie over duurzaamheidskenmerken van het product.
    (Sub)fondsen die zich kwalificeren als fonds met duurzame kenmerken (volgens artikel 8 SFDR) of als fonds met een duurzame doelstelling (volgens artikel 9 SFDR) moeten in hun prospectus de in artikel 8 of 9 genoemde informatie verschaffen.

De Beleggingsstrategie

Het fonds volgt een wereldwijde multi-strategie, multi-manager aanpak. De verschillende strategietypes omvatten Long/short aandelen, Long/short credit en een Global Market neutrale strategie. De aanpak kan zowel fundamenteel als kwantitatief zijn en er kan gebruik worden gemaakt van verschillende activaklassen. Bij het evalueren en selecteren van de onderliggende strategieën wordt zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve aanpak gevolgd, waarbij factoren als de bijdrage aan het risico, correlatie met bestaande strategieën, marktcorrelaties en een inschatting van de aantrekkelijkheid van de kansen de uiteindelijke allocatie bepalen. Algemeen geldt: hoe hoger de overtuiging voor een bepaalde strategie en hoe lager de correlatie, hoe hoger de allocatie tot deze strategie.

De strategische allocatie (begin 2021) is:
– Long/short equity (57.5%):  Health care, financial services, capital cycles, growth, energy.
– Long/short credit (17.5%): Global credit
– Global macro (25%): Discretionary/relative value en opkomende markten.

Rendement en risico*

Koersontwikkeling*

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Aantrekkelijke kenmerken

1

Het fonds combineert een bottom-up focus met een top-down asset allocatie aanpak.
2

Het fonds heeft een aanpak die ongecorreleerd is met de markt, door de verschillende strategieën.
3

Het fonds heeft toegang tot een robuust platform van meer dan 70 investeringsstrategieën.
4

Het fonds is onderworpen aan strenge analyses van Schroders en wordt voortdurend nauwlettend gevolgd door beleggingsexperts.
5

Schroder heeft een uitstekende reputatie op het gebied van administratie, rapportage en cliënt services.

Beleggingsadviseur van het fonds

Schroder Investment Management (Europe) S.A. is opgericht in 1995. Het biedt support aan Schroder’s European mutual fondsen en aan transfer agency services. Schroder GIAIA is door Schroders in november 2009 opgericht. Via dit platform (een UCITS IV SICAV) kunnen particuliere beleggers toegang krijgen tot enkele succesvolle aanbieders van externe single manager hedgefondsen, die werken volgens een vaste strategie.

De investment manager van het fonds is Wellington Management. Het bedrijf is opgericht in 1928, gevestigd in Engeland en Wales. en lanceerde zijn eerste hedge fund in 1994. Het beheert momenteel 39 miljard USD in alternatieve investeringen. De fondsmanagers zijn Dennis Kim en Christopher Kirk, die beide ieder meer dan 24 jaar ervaring hebben. Het team bestaat daarnaast uit 27 specialisten.

Het maandelijks rendement* (%)

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Voor wie is dit fonds geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die de waarde van een multi-manager aanpak begrijpen. Er is een betere spreiding over strategie, managers en expertise. Het fonds kent een hoge beweeglijkheid. Toevoeging aan een portefeuille levert in het algemeen een betere spreiding, stabielere rendementen, lagere volatiliteit en minder geconcentreerde blootstelling aan risico. De belegger in dit fonds heeft een horizon van minimaal 8 jaar.

Kerngegevens

Totale vermogen fondsstrategie EUR 334 M
Beleggingsadviseur Wellington Management
Beheerder Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Structuur fonds, uitgiftestructuur SICAV
Toezichthouder CSSF
ISIN LU1732475675
Handelsfrequentie Wekelijks, elke woensdag
Valuta Euro
Kosten: aankoop/verkoop 0,00% / 0,00%
Vergoeding: Beheer/Prestatie 1,25% / 20% boven Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (totale lopende kosten bedragen max 1,73%)
Minimum inschrijving via HJCO EUR 10.000
Uitkeringsbeleid Alle winsten en netto inkomsten worden automatisch herbelegd.

Meer informatie over het fonds vindt u op:

Schroder GAIA Wellington Pagosa Fund

Aankopen met

HJCO AAA beleggingsrekening

Bestaande klant?

Transactie opgeven

Nieuwe klant?

Beleggingsrekening openen
Disclaimer

*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners.

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.