Schroder GAIA Two Sigma Diversified Fund

Het fonds Schroder Gaia Two Sigma Diversified volgt een systematisch – global macro strategie. De strategie maakt gebruik van een systematische, proces-gedreven aanpak met computerkracht van wereldklasse, ondersteund door een groot, ervaren team van specialisten.

Strategie

Risicoklasse

Duurzaamheid

Meer informatie strategie

Systematisch Global Macro fondsen baseren hun posities met name op de globale economische en politieke vooruitzichten en maken gebruik van statistische financiele modellen met kwantitatieve technieken.

Meer informatie risicoklasse

De risicometer beleggen hanteert een schaal van 1 t/m 7, bij iedere klasse hoort een bandbreedte van volatiliteit.

Klasse 1 is de laagste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel lagere opbrengst.
Klasse 7 is de hoogste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel hogere opbrengst.

Volatiliteit is de gebruikte indicator voor marktrisico in de Ebi (Essentiele beleggingsinformatie) en beschrijft uiteraard niet alle risico’s.

Meer informatie duurzaamheid

De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector en is sinds 10 maart 2021 van toepassing.

De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico’s en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Daartoe beoogt de SFDR de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de effecten op de duurzaamheid door het beleggingsbeleid en -beslissingen te verbeteren.

De SFDR kent 3 kwalificaties: Artikel 6, 8 of 9

  • Artikel 6 betreft informatie inzake de integratie van duurzaamheidrisico’s.
    Het vereist van beheerders dat zij weergeven hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen in het investeringsproces en wat de verwachte impact is van deze risico’s op het rendement van het (sub)fonds. Wanneer beheerders duurzaamheidsrisico’s niet relevant achten moeten zij toelichten waarom zij dit vinden.
  • Artikel 8 of 9 betreft informatie over duurzaamheidskenmerken van het product.
    (Sub)fondsen die zich kwalificeren als fonds met duurzame kenmerken (volgens artikel 8 SFDR) of als fonds met een duurzame doelstelling (volgens artikel 9 SFDR) moeten in hun prospectus de in artikel 8 of 9 genoemde informatie verschaffen.

De Beleggingsstrategie

Het fonds maakt gebruik van de meest geavanceerde computersystemen om de model-gedreven beleggingsstrategieën uit te voeren. Achter het fonds staat een ervaren en gevarieerd team met meer dan 725 ontwikkelaars en ingenieus. De focus is wereldwijd en er wordt belegd in obligaties, aandelen, valuta’s, contanten, deposito’s, geldmarktinstrumenten en in beleggingsfondsen die in dergelijke instrumenten beleggen. Het fonds volgt een marktneutrale strategie op de Amerikaanse aandelenmarkt (85%) en een systematische wereldwijde macro handelsstrategie (15%). De marktneutrale strategie streeft naar winst door long- en shortposities in te nemen in ondergewaardeerde en overgewaardeerde aandelen. Aandelen worden gewaardeerd op basis van consensus van meerdere modellen, die gebruik maken van uiteenlopende databronnen zoals bijvoorbeeld de financiële situatie van een bedrijf, corporate events, volatiliteit. De wereldwijde macrostrategie is een mix van zowel fundamentele als technische modellen die voordeel proberen te halen uit koersbewegingen op wereldwijde beurzen. Er wordt onder andere gekeken naar momentum in koersen en handel in valuta’s met verschillende rentevoeten.
Van het totale risico komt 60% van de marktneutrale strategie en 40% van de macro strategie.

Rendement en risico*

Koersontwikkeling*

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Aantrekkelijke kenmerken

1

De filosofie van de strategie is gebaseerd op big data technologie, een combinatie van enorme data, wereld-class rekenkracht en de expertise van meer dan 725 ontwikkelaars en engineers.
2

Een gediversifieerde portefeuille met een combinatie van een markneutrale strategie op de Amerikaanse aandelenmarkt en een systematische wereldwijde macro handelsstrategie.
3

Unieke toegang tot Two Sigma Advisers LP, één van de beste kwantitatieve hedgefunds wereldwijd.
4

Het fonds is onderworpen aan strenge analyses van Schroders en wordt voortdurend nauwlettend gevolgd door beleggingsexperts.
5

Schroder heeft een uitstekende reputatie op het gebied van administratie, rapportage en cliënt services.

Beleggingsadviseur van het fonds

Schroder Investment Management (Europe) S.A. is opgericht in 1995. Het biedt support aan Schroder’s European mutual fondsen en aan transfer agency services. Schroder GIAIA is door Schroders in november 2009 opgericht. Via dit platform (een UCITS IV SICAV) kunnen particuliere beleggers toegang krijgen tot enkele succesvolle aanbieders van externe single manager hedgefunds, die werken volgens een vaste strategie.

De investment manager van het fonds is Two Sigma Advisors, LP, een leidende partij in kwantitatieve beleggingen met ruim USD 58miljard onder beheer. Het bedrijf is opgericht in 2001 door John overdeck, David Siegel en Mark Pickard. Het hoofdkantoor staat in New York. Het bedrijf streeft om technologische innovatie en datawetenschap te gebruiken om consistent waarde toe te voegen voor beleggers. De systematische aanpak van Two Sigma Advisors is gebaseerd op een combinatie van financiële expertise, grote hoeveelheden data en rekenkracht vergelijkbaar met ’s werelds beste supercomputers. Op deze wijze heeft Two Sigma een platform ontwikkeld met een unieke 360 blik op de markten met als doel om blijvende rendementsgroei te creëren. De drie pijlers die het beleggingsbeleid van Two Sigma ondersteunen zijn:
1. Informatie: 10.000+ databronnen (zowel publiek als eigen bronnen), 21+ petabytes aan informatie (1 pb = 1mln gigabytes) en 5 mld aan daadwerkelijke transacties sinds 2001.
2. Computerkracht: Two Sigma beschikt over een supercomputer die behoort tot de top-125 in de wereld. 3. Menselijk kapitaal: er werken meer dan 1.100 mensen van wie meer dan 725 in research en development.

De manager van het fonds is Geoff Duncombe.

Het maandelijks rendement* (%)

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Voor wie is dit fonds geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die de waarde van een systematische aanpak door computer gestuurde modellen begrijpen. De strategie wordt bepaald door de visie van de manager op de markt, d.w.z. een discretionaire aanpak wordt gevolgd. Toevoeging aan een portefeuille kan zowel een betere diversificatie als een hoger totaal rendement opleveren, met name in periodes waarin de markt daalt. Het fonds kent een hoge beweeglijkheid. De belegger in dit fonds heeft een horizon van minimaal 8 jaar.

Kerngegevens

Totale vermogen fondsstrategie USD 950 M
Beleggingsadviseur Two Sigma Advisors LP
Beheerder Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Structuur fonds, uitgiftestructuur UCITS
Toezichthouder CSSF
ISIN LU1429039461
Handelsfrequentie Wekelijks, elke woensdag
Valuta Euro
Kosten: aankoop/verkoop 0,00% / 0,00%
Vergoeding: Beheer/Prestatie 1,40% / 20% boven Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (lopende kosten bedragen totaal ongeveer 1,84%)
Minimum inschrijving via HJCO EUR 10.000
Uitkeringsbeleid Alle winsten en netto inkomsten worden automatisch herbelegd.

Meer informatie over het fonds vindt u op:

Schroder GAIA Two Sigma diversified Fund

Aankopen met

HJCO AAA beleggingsrekening

Bestaande klant?

Transactie opgeven

Nieuwe klant?

Beleggingsrekening openen
Disclaimer

*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners.

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.