Lombard Odier All Roads Fund

Het Lombard Odier All Roads Fund volgt een Systematisch-Divers strategie gebruik makend van een gediversifieerde methode om een stabiel rendement te behalen in verschillende marktomstandigheden. Het fonds beoogt verliezen te beperken door een expliciet risico budget.

Strategie

Risicoklasse

Duurzaamheid

Meer informatie strategie

Systematisch Divers fondsen zijn fondsen die systematisch beleggen over meerdere beleggingscategorieën. Systematisch betekent dat er gebruik wordt gemaakt van geavanceerde computer modellen. Spreiding wordt gerealiseerd door over meerdere categorieën te beleggen, zoals bijv. in aandelen, inflatie gelinkte staats- of bedrijfsobligaties, grondstoffen, volatiliteit. Deze markten stijgen en dalen op verschillende momenten in de economische cyclus.

Meer informatie risicoklasse

De risicometer beleggen hanteert een schaal van 1 t/m 7, bij iedere klasse hoort een bandbreedte van volatiliteit.

Klasse 1 is de laagste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel lagere opbrengst.
Klasse 7 is de hoogste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel hogere opbrengst.

Volatiliteit is de gebruikte indicator voor marktrisico in de Ebi (Essentiele beleggingsinformatie) en beschrijft uiteraard niet alle risico’s.

Meer informatie duurzaamheid

De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector en is sinds 10 maart 2021 van toepassing.

De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico’s en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Daartoe beoogt de SFDR de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de effecten op de duurzaamheid door het beleggingsbeleid en -beslissingen te verbeteren.

De SFDR kent 3 kwalificaties: Artikel 6, 8 of 9

  • Artikel 6 betreft informatie inzake de integratie van duurzaamheidrisico’s.
    Het vereist van beheerders dat zij weergeven hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen in het investeringsproces en wat de verwachte impact is van deze risico’s op het rendement van het (sub)fonds. Wanneer beheerders duurzaamheidsrisico’s niet relevant achten moeten zij toelichten waarom zij dit vinden.
  • Artikel 8 of 9 betreft informatie over duurzaamheidskenmerken van het product.
    (Sub)fondsen die zich kwalificeren als fonds met duurzame kenmerken (volgens artikel 8 SFDR) of als fonds met een duurzame doelstelling (volgens artikel 9 SFDR) moeten in hun prospectus de in artikel 8 of 9 genoemde informatie verschaffen.

De Beleggingsstrategie

Het fonds beoogt stabiele en aantrekkelijke rendementen te behalen in verschillende marktomstandigheden. Er wordt tussen meerdere beleggingscategorieën slim geschakeld en intelligente risicomanagement technieken zorgen voor bescherming van het vermogen. Het fonds belegt in liquide middelen en kent zo een efficiënte implementatie en herbalancering regime. Het fonds belegt in aandelen van zowel opkomende als ontwikkelde markten, inflatie gelinkte staats- en bedrijfsobligaties, krediet, grondstoffen, valuta en volatiliteit. Het fonds is dagelijks verhandelbaar.

Wij bieden drie Lombard Odier All Roads fondsen aan: LO All Roads, LO All Roads Conservative en LO All Roads Growth. Deze drie beschikken over verschillende volatiliteitsdoelstellingen. Conservative is de veiligste optie met een volatiliteitsdoelstelling van ca. 8%, dit is vergelijkbaar met het risico van een defensief risicoprofiel. All Roads, de basislijn van de fondsen heeft een volatiliteitsdoelstelling van ca. 10%. Dit is vergelijkbaar met het risico van een neutrale portefeuille. Growth heeft een volatiliteitsdoelstelling van 14%, dit is een vergelijkbaar risico van een offensieve portefeuille.

Rendement en risico*

Koersontwikkeling*

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Aantrekkelijke kenmerken

1

Het fonds kent een beleggingsuniversum dat is gediversifieerd, veel toegepast, liquide, kostenefficiënt.
2

Het fonds heeft als doelstelling kapitaalbescherming en een positief rendement in alle marktomstandigheden.
3

Intelligente risicomanagement technieken zorgen voor een stabiel verloop van het rendement.
4

Het fonds belegt in liquide middelen.
5

Achter het fonds zit een groot en ervaren team van professionals.
6

Het fonds kent een solide track record sinds de oprichting in januari 2012.

Beheerder van het fonds

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) is een divisie van de Zwitserse wealth manager Lombard Odier opgericht in 1796. LOIM werkt met 130 investment professionals over 13 kantoren wereldwijd en beheert meer dan 51 miljard CHF. LOIM is gespecialiseerd in een brede selectie van beleggingsmogelijkheden, van actief beheerde aandelen-, obligatie-, convertible- en multi strategy producten tot alternatieve beleggingsstrategieën zoals private equity, hedge funds en garantie producten. De fondsmanagers van Lombard Odier All Roads Fund zijn A. Storno en S.K. Wong.

Het pensioen fonds van Lombard Odier belegt voor zijn werknemers 25% van het vermogen in de All Roads strategie.

Het maandelijks rendement* (%)

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Voor wie is dit fonds geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die de waarde van een systematische aanpak door computer gestuurde modellen begrijpen. De aanpak wordt gestuurd door de relatieve waarde op te sporen in de markten, over verschillende beleggingscategorieën. Toevoeging aan een portefeuille kan zowel een betere diversificatie als een hoger totaal rendement opleveren. Het fonds kent een matige beweeglijkheid. De belegger in dit fonds heeft een horizon van minimaal 5 jaar.

Kerngegevens

Totale vermogen fondsstrategie EUR 1,831 M
Beleggingsadviseur Lombard Odier Investment managers
Beheerder Lombard Odier Investment managers
Structuur fonds, uitgiftestructuur UCITS
Toezichthouder CSSF
ISIN LU0718509861
Handelsfrequentie Dagelijks
Valuta Euro
Kosten: aankoop/verkoop/overig 0,00%  / 0,00% / 0,00%
Vergoeding: Beheer/Prestatie 0,50% / 0,00%
(Lopende kosten bedragen max 0,66%)
Minimum inschrijving via HJCO EUR 10.000 (of equivalent in USD)
Uitkeringsbeleid Alle winsten en netto inkomsten worden automatisch herbelegd.

Meer informatie over het fonds vindt u op:

Lombard Odier All Roads Fund

Aankopen met

HJCO AAA beleggingsrekening

Bestaande klant?

Transactie opgeven

Nieuwe klant?

Beleggingsrekening openen
Disclaimer

*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners.

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.