Omschrijving

De H2O Allegro en Adagio Fondsen (‘de Fondsen´) worden beheerd door H2O Asset Management (‘H2O’), een vermogensbeheerder welke is opgericht in 2010 met ca. EUR 33 mld onder beheer. H2O is onderdeel van Natixis Investment Managers, één van de grootste vermogensbeheerders van Europa. De beleggingsstrategie van de Fondsen is voornamelijk gericht op het ontdekken van over- en onderwaarderingen in obligaties en op valutamarkten (‘relative value’). Het team van H2O staat onder leiding van Bruno Crastes en Vincent Chailley die al meer dan 15 jaar samenwerken.

Natixis Investment Managers bezit vanaf de start in 2010 de meerderheid van de aandelen van H2O. Natixis is een Franse firma met een beheerd vermogen van EUR 818 mld per 31 maart 2018. Het team van H2O bestaat uit 91 investment professionals. De H2O fondsen Adagio en Allegro hebben hetzelfde beleggingsbeleid maar verschillen van elkaar in risico. Adagio kent een laag risicoprofiel en Allegro juist een hoog risicoprofiel.


Belangrijkste voordelen van de H2O Fondsen

  • Doelstelling van een positief rendement in alle marktomstandigheden
  • Fondsbeheer door ervaren en stabiel team met uitstekend trackrecord in de beleggingsstrategie relative value
  • Dagelijks verhandelbaar in UCITS format.
Wat is de beleggingsstrategie van de  H2O Fondsen?

De kern van de filosofie van H2O is de overtuiging dat waarderingsverschillen de meest stabiele en robuuste bron van extra rendement is. De stijl die H2O daarom hanteert is waarde beleggen maar dan wel met een brede spreiding over verschillende beleggingsklassen. In het geval van H2O Adagio en Allegro zijn dat staatsobligaties, bedrijfsobligaties en valuta, zowel long als short.

H2O hanteert een zuiver fundamentele benadering; top down worden financiële markten geanalyseerd op basis van macro-economie, waarderingen en geldstromen. Deze visie dient te worden ondersteund door kwantitatieve analyse waar de verwachte rendementen boven de spaarrente wordt berekend.

De verschillen tussen H2O  Adagio en H2O Allegro

H2O Adagio heeft als doelstelling een beweeglijkheid van 2-5% per jaar. Bij H2O Allegro ligt dit op 7-15% p.j. Adagio heeft als doelstelling om op een termijn van 2 jaar minimaal meer te behalen dan de risicovrije rentevoet. Bij Allegro ligt deze horizon op 3-4 jaar.Daarom is H2O Adagio bedoeld voor risicomijdende beleggers terwijl H2O Allegro bedoeld is voor beleggers die juist risico’s wensen met hun belegging.

Risico en rendementsprofiel van de Fondsen

Het beleggingsteam van H2O heeft voor deze fondsen als doelstelling om een Sharpe ratio te behalen van meer dan 1 gedurende de aanbevolen beleggingshorizon. De Sharpe ratio is een risico/rendements maatstaf dat het rendement boven de risicovrije rente deelt door de beweeglijkheid. Een Sharpe van 1 zou bij de huidige rente rond de nul en een beweeglijkheid van 10% p.j. ook een rendement betekenen van 10% per jaar.

Wat zijn de risico’s van de Fondsen?

De risico’s in termen van beweeglijkheid zijn oplopend met H2O Adagio als minst beweeglijke en H2O Allegro als meest beweeglijke fonds. De Fondsen beleggen voornamelijk in vastrentende waarden en zijn daarmee gevoelig voor renteveranderingen. Andere risico’s zoals liquiditeit, de mate van hefboomwerking en concentratie van posities zijn vastgelegd in bepaalde limieten waar ook extern op wordt toegezien. Ook de continuïteit van het team is belangrijk om op toe te zien, iets waar H2O zich ook bewust van is.


Productkenmerken

 Algemeen
 Minimale inschrijving via HJCO Capital Partners EUR 10.000,-
 Inschrijven Dagelijks
 Waardering Dagelijks
 Verkopen Dagelijks
 Beheerder H2O Asset Management
 Valuta klassen EUR
 Beheervergoeding 0,35% (Adagio) resp. 0,70% (Allegro) per jaar
 Prestatievergoeding 25% boven EONIA+1% (Adagio)/ 20% boven EONIA (Allegro)
 Distributievergoeding 0%
 Aankoop- /Verkoopkosten 0,6% aankoopkosten door fonds
 Fondsstructuur FCF – UCITS IV
 Uitgifte structuur Open-end
 ISIN FR0010929794 (Adagio) / FR0011006188 (Allegro)
 Geregistreerd in Nederland Ja
 Uitkeringsbeleid Geen, alleen gericht op kapitaalsgroei