Dominicé Cassiopeia UCITS Fund

Het Dominicé Cassiopeia UCITS Fund van de Zwitserse vermogensbeheerder Dominicé volgt een  all-weather volatility arbitrage strategie inspelend op inefficiënties in de volatiliteit van aandelen markten.

Strategie

Risicoklasse

Duurzaamheid

Meer informatie strategie

Arbitrage fondsen maken gebruik van prijsverschillen in markten die er eigenlijk niet zouden moeten zijn en naar verwachting ook weer zullen verdwijnen.

Meer informatie risicoklasse

De risicometer beleggen hanteert een schaal van 1 t/m 7, bij iedere klasse hoort een bandbreedte van volatiliteit.

Klasse 1 is de laagste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel lagere opbrengst.
Klasse 7 is de hoogste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel hogere opbrengst.

Volatiliteit is de gebruikte indicator voor marktrisico in de Ebi (Essentiele beleggingsinformatie) en beschrijft uiteraard niet alle risico’s.

Meer informatie duurzaamheid

De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector en is sinds 10 maart 2021 van toepassing.

De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico’s en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Daartoe beoogt de SFDR de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de effecten op de duurzaamheid door het beleggingsbeleid en -beslissingen te verbeteren.

De SFDR kent 3 kwalificaties: Artikel 6, 8 of 9

  • Artikel 6 betreft informatie inzake de integratie van duurzaamheidrisico’s.
    Het vereist van beheerders dat zij weergeven hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen in het investeringsproces en wat de verwachte impact is van deze risico’s op het rendement van het (sub)fonds. Wanneer beheerders duurzaamheidsrisico’s niet relevant achten moeten zij toelichten waarom zij dit vinden.
  • Artikel 8 of 9 betreft informatie over duurzaamheidskenmerken van het product.
    (Sub)fondsen die zich kwalificeren als fonds met duurzame kenmerken (volgens artikel 8 SFDR) of als fonds met een duurzame doelstelling (volgens artikel 9 SFDR) moeten in hun prospectus de in artikel 8 of 9 genoemde informatie verschaffen.

De Beleggingsstrategie

Het Dominicé Cassiopeia UCITS Fund volgt de vlaggenschip volatiliteitsstrategie van Dominicé binnen het UCITS-regelgevingskader. Dit marktneutrale fonds is defensief gepositioneerd en streeft naar consistente positieve prestaties gedurende verschillende marktcycli.
De doelstelling van het Fonds is om marktneutraal te blijven (correlatie met de aandelenmarkten is vrijwel nul), terwijl de gemiddelde volatiliteit tussen 5% en 10% wordt gehandhaafd. Om dit te bereiken vertrouwt het Fonds op Myopia ArbitrageTM, een in eigen huis ontwikkelde strategie, die is gebaseerd op een analyse van beleggingsgedrag op de korte termijn.
De toegevoegde waarde van het Fonds is gebaseerd op in-huis expertise in het beheren van volatiliteitsrisico’s. Volatiliteit wordt als een troef beschouwd en een markt neutrale portefeuille wordt gebouwd op basis van opgelegde risicomaatstaven.
De portefeuille bestaat volledig uit beursgenoteerde aandelenderivaten en aandelenvolatiliteitsderivaten (futures en opties). Daarom zijn alle transacties zeer liquide en kunnen, indien gewenst, binnen één dag worden afgewikkeld.

Rendement en risico*

Koersontwikkeling*

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Aantrekkelijke kenmerken

1

Vlaggenschip boetiek strategie die zeer liquide is.
2

In elke marktcyclus kan het Fonds positieve rendementen halen, mn wanneer de markt volatiel is.
3

Het fonds heeft duidelijk crisis alpha laten zien tijdens scherpe marktdalingen.
4

Er wordt gebruik gemaakt van 15 rules-based programmas (met verschillende onderliggende regels, markten en risico premies).
5

Achter het Fonds zit een klein maar sterk team met vele jaren ervaring.

Beheerder van het fonds

Dominicé is een Zwitserse vermogensbeheerder opgericht in 2003 met een kantoor in Geneve. Ze zijn gestart met alternatieve beleggingsstrategie in relatieve waarde volatiliteit. Tegenwoordig hebben ze naast deze strategie ook een kwantitatieve aandelen strategie, een vastgoed fonds en een vermogensbeheer tak.
Het team achter het Cassiopeia Fonds bestaat uit 5 man dat zeer nauw samenwerkt. De Product Manager, Pierre de Saab, is sinds 2010 werkzaam voor het fonds.

De beheerder van het fonds is KBA Consulting Management ltd, dat is overgenomen door Waystone Capital, een leider op het gebied van Fonds oplossingen.

Het maandelijks rendement* (%)

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Voor wie is dit fonds geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die de waarde van een arbitrage strategie begrijpen en de diverse financiële instrumenten die hiervoor worden gebruikt. Toevoeging aan een gespreide portefeuille van aandelen en obligaties kan een goede diversificatie opleveren. Arbitrage strategieën werken over het algemeen het beste wanneer de marktomstandigheden normaal zijn en de liquiditeit op de markt hoog is. Het fonds kent een lage beweeglijkheid. De belegger in dit fonds heeft een horizon van minimaal 5 jaar.

Kerngegevens

Totale vermogen fondsstrategie EUR 280 M
Beleggingsadviseur Dominicé & Co. Asset Management
Beheerder Waystone (KBA Consulting Management)
Structuur fonds, uitgiftestructuur UCITS
Toezichthouder CBI
ISIN IE00BWXT8699
Handelsfrequentie Wekelijks
Valuta Euro
Kosten: aankoop/verkoop/overig 0,00%  / 0,00% / 0,00%
Vergoeding: Beheer/Prestatie 1,75% / 20%  (LKF is 1.95%)
Minimum inschrijving via HJCO EUR 10.000 (of equivalent in USD)
Uitkeringsbeleid Alle winsten en netto inkomsten worden automatisch herbelegd.

Meer informatie over het fonds vindt u op:

Dominicé Cassiopeia Fund

Aankopen met

HJCO AAA beleggingsrekening

Bestaande klant?

Transactie opgeven

Nieuwe klant?

Beleggingsrekening openen
Disclaimer

*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners.

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.