Alternatieve beleggingen als extra pit voor uw portefeuille?

Alternatieve beleggingen worden steeds vaker ingezet om beleggingsdoelstellingen te bereiken: Als versterker voor een beter rendement en voor meer spreiding in de portefeuille. Wij noemen onze liquide alternatieve beleggingen daarom liever Skills.

Waarom nu?
De obligaties in een traditionele portefeuille van 60% aandelen en 40% obligaties bieden niet meer de eenvoudige risicoafdekking en -spreiding als voorheen. De wereld van nu is stukken complexer en volatieler geworden en vraagt daarmee om de invulling van een beleggingsportefeuille anders te benaderen. Daarnaast is het beleggingsuniversum aanzienlijk groter geworden. Skills kunnen zo een strategische rol spelen bij de opbouw van een evenwichtige portefeuille.

Wat zijn Skills eigenlijk?
Skills maken gebruik van meer dan één strategie om rendement te behalen. Ze vallen hiermee buiten de traditionele aandelen -, obligatie- en spaarmarkt. Traditionele beleggingsfondsen beleggen voornamelijk in beursgenoteerde aandelen en obligaties, volgen een vergelijkende index (benchmark) en behalen alleen een positief rendement in een stijgende markt. Skills kennen een ruimer beleggingsbeleid, een groter universum en meer vrijheden. Ze kunnen in zowel dalende als stijgende markten een positief rendement behalen door bijvoorbeeld te profiteren van inefficiënties in markten. Skills hebben een lagere correlatie met de bredere, traditionele markten. Daarmee bieden ze een mogelijkheid om de risico-rendementsverhouding van een beleggingsportefeuille  te verbeteren.
Er zijn verschillende soorten alternatieve beleggingsfondsen, zoals hedge funds, private equity, private credit, infrastructuur en vastgoed. Alternatieve beleggingsfondsen kunnen frequent verhandelbaar zijn (liquide) of minder frequent en/of een kleiner handelsvolume hebben (illiquide). Hedge funds hebben niet altijd een goede naam en worden als extra risicovol gezien. Echter, juist in combinatie met een zorgvuldig samengestelde beleggingsportefeuille kunnen deze alternatieve beleggingen zorgen voor een betere risico optimalisatie en risico spreiding. En worden het dus Skills.  

Wat doen Skills voor een beleggingsportefeuille?
Skills kunnen, bij toevoeging aan een portefeuille, dienen als

  1. Rendementversterking (beter risico/rendementsprofiel)
    Toevoeging van andere soorten rendementen kan volgens de moderne portefeuilletheorie het risico/rendementsprofiel van de gehele portefeuille versterken.
  2. Spreidingverbeterings  (betere spreiding)
    De rendementen van Skills kennen een lage correlatie (of zijn zelfs ongecorreleerd) met de traditionele aandelenmarkt. Dit verhoogt de spreiding van de portefeuille aanzienlijk.
  3. Bescherming tegen neerwaartse marktbewegingen
    Skills herstellen in het algemeen sneller dan traditionele markten en hebben een lagere correlatie. Door het toevoegen van deze beleggingen aan een traditionele portefeuille, kunnen ze dienen als demper voor de waarde van een portefeuille bij een neergang van de markt en in sommige gevallen ook het opbrengsten niveau van de portefeuille verhogen.

Voor wie zijn ze geschikt?
De fondsen zijn geschikt voor beleggers met een minimale beleggingshorizon van 3-5 jaar (bij een laag risicoprofiel van de belegging) tot beleggers met een beleggingshorizon van tenminste 10 jaar (bij een hoger risicoprofiel).

Hoe gebruik je ze?
In een goed gebalanceerde vermogensportefeuille maken Skills ongeveer 15% à 30% van het totale vermogen uit, afhankelijk van de individuele rendementsdoelstellingen, beleggingshorizon en minimale liquiditeitseisen. We verwijzen u graag naar onze voorbeeld Skillsportefeuilles.