Op het Skills platform kunt u rechtstreeks beleggen in een selectie van liquide alternatieve investeringsfondsen. De beheerders van deze fondsen gebruiken professionele beleggingsmethodieken die op vaardigheden (‘Skills’) zijn gebaseerd.


Wat bieden we?

Het aanbod van alternatieve fondsen groeit. Beleggingen worden steeds complexer en bescherming is niet altijd eenduidig. Het wordt daarmee voor particuliere beleggers steeds ingewikkelder om de juiste keuzes te maken. Het Skills platform biedt de unieke mogelijkheid aan particulieren om direct te beleggen in een selectie van liquide alternatieve investeringsfondsen.

We selecteren de fondsen op basis van hun strategie, risico/rendement, fondsreputatie, fondsstructuur, liquiditeit en goedkeuring door de AFM. U kunt kiezen uit verschillende strategieën en risicoprofielen. 

Waarin zijn we uniek?

 Skills fondsen op het HJCO platformAlternatieve fondsen
Minimum aankoop bedrag van €10,000+ – (vaak veel hoger)
Beleggen in goedkoopste fondsklasse die beschikbaar is+  – (vaak geen schaalvoordeel)
Geen instapkosten, minimale dienstverleningskosten bij uitstappen+– (vaak hoger)
Goedkeuring van de AFM+
(niet alle fondsen vallen onder toezicht van de AFM)
Dagelijkse/maandelijkse
Verhandelbaarheid
+
(vaak langere lock-up periode of minder frequent verhandeld)
Fondsen moeten voldoen aan de HJCO AAA Funds criteria+
(extra operationeel risico door ontbreken due diligence)

Wie zijn we?

HJCO AAA funds is uitgegroeid tot hét beleggingsplatform in Nederland om in alternatieve fondsen te beleggen. Het platform is in 2003 opgericht door Willem Johannesma en Arthur Hopstaken, twee ervaren financiële professionals met een groot netwerk in de wereld van alternatieve beleggingsfondsen.

HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners B.V. die onder toezicht staat van de AFM en wordt gecontroleerd door De Nederlandse Bank.

Algemene waarschuwing

Alternatieve beleggingen zijn complexe producten, het is belangrijk dat u zich goed informeert voordat u hierin investeert. Meer inhoudelijke informatie over de door ons geselecteerde beleggingsfondsen kunt u vinden op de betreffende fonds pagina op HJCO.nl. Hier vindt u ook een link naar de website van de fondsmanager of fondsbeheerder. Zie ook onze fondsenwijzer.

Wat zijn de aangeboden strategieën

Alternatieve beleggingsfondsen kennen diverse strategieën, die onderling sterk kunnen verschillen. De gemene deler is dat ze een effectief middel kunnen zijn om het rendement en de spreiding van een portefeuille te vergroten. Sommige beleggingsfondsen combineren verschillende strategieën in één. We hebben de fondsen op ons platform geclassificeerd in 9 groepen. Vaak wordt een hybride aanpak gevolgd, bijvoorbeeld een combinatie van een systematische (wiskundige en statistische modellen) en een fundamentele aanpak.

HJCO biedt de volgende strategieën aan:

Let op: Wij geven geen beleggingsadvies, u maakt zelf uw keuze of het betreffende fonds wel of niet geschikt is voor uw persoonlijke situatie.

Systematisch – Trendvolgend

Systematisch trendvolgende fondsen maken gebruik van kwantitatieve (systematische) modellen. De  strategie behaalt rendement uit het volgen van trends op verschillende markten. Naast aandelen en obligatiemarkten ook op bijvoorbeeld energie-, metaal, grondstoffen- en valutamarkten. Er wordt zowel van opwaartse als neerwaartse trends geprofiteerd. Deze strategie werkt goed als er sterk aanhoudende trends zijn op veel verschillende markten wereldwijd. Dit fenomeen varieert sterk in de tijd. Trendvolgers hebben het vermogen uitstekend te renderen in zeer negatieve markten (’Bear markten’). Met name het kuddegedrag van beleggers blijkt in crisistijden de trends flink te versterken. Dan maak je een groot positief verschil met traditionele beleggingen.

Systematisch – Divers

Systematisch niet-trendvolgende fondsen zijn fondsen die systematisch beleggen in een grote hoeveelheid markten door gebruik te maken van algoritmes en/of beproefde systemen.

Systematisch – Global Macro

Op basis van ingeschatte macro economische ontwikkelingen worden dynamische long en short posities ingenomen in verschillende markten. Deze strategie kent vaak een hoog risico omdat het succes van de strategie afhankelijk is van het succes van de macro economische inschattingen van een beheerder.

Arbitrage

Het idee achter een arbitragestrategie is in essentie altijd hetzelfde. De strategie is gebaseerd op prijsverschillen tussen vergelijkbare financiële instrumenten. Het zoekproces naar deze verschillen wordt systematisch uitgevoerd omdat het waarderen en vinden van prijsverschillen vaak technisch van aard is. De analogie van de fruitschaal kan gebruikt worden als verduidelijking: Stel je kunt appels kopen voor x en een fruitschaal met peren, bananen en appels voor y. Als je de prijs weet van de peren en bananen op de fruitschaal kun je de prijs van de appels afleiden. Indien de prijs van de appels op de fruitschaal afwijkt van de appels die je los koopt, kun je verdienen aan de prijsverschillen. Voorbeelden van arbitrage strategieën zijn: event driven (bijv. fusies en overnames), tijdelijke koersverschillen of volatiliteit van markten.

Multi-Manager fondsen

Deze fondsen bieden een spreiding over diverse beleggingsstrategieën die ze zelf beheren of een spreiding over diverse geselecteerde beheerders. Het voordeel is de extra spreiding over zowel strategieën als beheerders die niet meer direct bereikbaar of open zijn, of de ervaring en het actieve allocatiemodel dat de beheerder inbrengt. Het nadeel is de extra kostenlaag.

De long/short strategie in aandelen of kredieten

De discretionaire en/of systematische strategie is gebaseerd op het aangaan van long en short posities in aandelen of kredieten. Het idee is om in ondergewaardeerde aandelen of kredieten long te gaan (te kopen) en in overgewaardeerde aandelen of kredieten short te gaan (te verkopen). De beheerder verwacht dat long posities een goede kans hebben om koersstijging te laten zien en de short posities net tegenover gesteld. Marktbewegingen hebben minder invloed op deze strategie omdat bij een marktdaling de long posities verliezen en de short posities winnen. Vanzelfsprekend is het van belang hoe goed de beheerder kan inschatten welke aandelen of kredieten zullen stijgen en dalen binnen een overzichtelijke termijn.