Omschrijving
Man AHL Trend IN H EUR Acc (het ‘Fonds’) geeft UCITS beleggers toegang tot het AHL Diversified Programme; een liquide systematisch trendvolgende strategie dat handelt in meer dan 450 markten wereldwijd. Het fonds wordt beheerd door de wereldwijd leidende partij Man AHL met een bewezen lang termijn track record, het heeft nagenoeg geen correlatie met aandelen en de mogelijkheid om rendement te behalen in moeilijke beurstijden. Daarmee is het fonds geschikt voor beleggers die een sterke spreiding zoeken in hun portefeuille, vooral ten opzichte van aandelen.

Beleggingsdoel
Het fonds richt zich op het behalen van substantiële kapitaalsgroei met een gecontroleerd volatiliteitsniveau op middellange termijn. Door de lage correlatie met andere traditionele beleggingscategorieën zoals aandelen en obligaties, biedt het fonds significante spreidingsvoordelen.

Beleggingsstrategie
Het fonds biedt beleggers rechtstreekse en flexibele toegang tot het AHL Diversified Programme. Het AHL Diversified Programme gebruikt geavanceerde computerprocessen om marktinefficiënties en handelsmogelijkheden te identificeren in meer dan 400 markten over de gehele wereld. De markten waarop wordt gehandeld, zijn aandelenindices, obligaties, valuta, kortetermijn rentetarieven en geselecteerde commodities, waaronder energie- en metaalcontracten. De toegang tot deze markten vindt voornamelijk plaats door posities in te nemen in futures en andere termijncontracten. Een stabiel en fijn afgestemde handels- en implementatie infrastructuur wordt dan ingeschakeld om te profiteren van deze mogelijkheden.

Het proces is kwantitatief en van nature voornamelijk directioneel, wat inhoudt dat de beleggingsbeslissingen volledig worden gestuurd door wiskundige modellen gebaseerd op markttrends en andere historische relaties. Cruciaal is dat het hele proces wordt ondersteund door een een stricte risicobeheersing, voortdurend onderzoek, spreiding en de constante zoektocht naar efficiëntie. Sinds haar oprichting heeft de strategie sterke rendementen laten zien met een lage correlatie naar traditionele beleggingscategorieën, met een gecontroleerd risico.

Beleggingsfilosofie
Een hoeksteen van de beleggingsfilosofie van AHL is dat financiële markten continu inefficiënties ervaren in verscheidene vormen, zoals prijstrends. Deze inefficiënties ontstaan door verschillende oorzaken, zoals bijvoorbeeld kuddegedrag onder beleggers en verschillende mate van beschikbaarheid van informatie. AHL maakt gebruik van intensief onderzochte modellen die historisch-technische en fundamentele data analyseren om deze inefficiënties te identificeren en hiervan te profiteren.

Voor wie is dit fonds bedoeld?
Het fonds is geschikt voor ervaren beleggers die voor een langere periode (meerdere jaren) hun geld willen beleggen om daarmee sterke spreidingsvoordelen te behalen. Deze spreidingsvoordelen komen voort uit de breed gespreide portefeuille van meer dan 450 markten waarin wordt belegd en doordat deze strategie met name toegevoegde waarde laat zien in structureel dalende aandelenmarkten.

Risico’s
Het fonds kent tot op heden een vergelijkbare beweeglijkheid als de brede index van wereld aandelen (MSCI World Net Total Return Index) hetgeen een zelfde risico impliceert als een rechtstreekse belegging in deze index. Echter, de samenhang is vrijwel nihil hetgeen een belegger mee moet nemen in zijn beoordeling. Het betekent dat er sterke rendementen kunnen worden behaald door het fonds als aandelen dalen maar ook kan het betekenen dat niet wordt geprofiteerd van koersstijgingen op aandelenmarkten. Daarnaast dient een belegger zich ook bewust te zijn van de volgende risico’s die een belegging in dit fonds met zich mee brengt, zoals: (i) Marktrisico- het fonds is onderhevig aan schommelingen die zich voordoen in financiële markten. (ii) Tegenpartijrisico – indien het fonds handelt in effecten met een andere financiële instelling, zoals bij opties, futures en andere -over-the-counter instrumenten, loopt het fonds tegenpartij risico. (iii) Valutarisico – de beleggingen die het fonds aanhoudt in andere valuta’s kunnen stijgen of dalen als gevolg van wisselkoersveranderingen.

Voor overige risico’s verwijzen wij u naar het Prospectus en de Essentiële Beleggingsinformatie over dit fonds.

Belangrijke overwegingen
Om te kunnen voldoen aan de doelstellingen van het product zal de beheerder voornamelijk beleggen in units van andere collectieve beleggingsproducten, bank deposito’s, derivatencontracten gericht op het verkrijgen van korte termijn exposure op een onderliggend aandeel of index tegen een lagere kostprijs dan het in eigendom hebben van de activa of activa bedoeld om een aandeel- of schuldpapierindex te kopiëren.

Productkenmerken

 Algemeen
 Productnaam Man AHL Trend IN EUR Acc
 Structuur Open ended
 Zetel Luxemburg
 Beleggingscategorie Trendvolgend
 Valuta EUR (andere valuta op verzoek)
 Kapitalisatie Opbouwend
 Startdatum 21 juli 2009
 Administrator Citibank Europe plc (Luxemburg)
 Investment Manager AHL Partners LLP
 Productcoderingen
 Valoren 10162149
 ISIN LU0428380124
 Inschrijvingen
 Minimale eerste inschrijving vanaf 10.000 EUR
 Minimale additionele inschrijving vanaf 10.000 EUR
 Minimale participatie 5.000 EUR
 Handelsfrequentie Dagelijks
 Inschrijfgelden ontvangen Voor 11:30 uur op handelsdag
 Verkopen
 Handelsfrequentie Dagelijks
 Minimale verkoop vanaf 10.000 EUR
 Aanmeldperiode verkopen Voor 11:30 uur op handelsdag