Alternatieve beleggingsfondsen kennen grote verschillen ten opzichte van traditionele beleggingen, maar ook onderling is het spectrum divers. Er bestaat veel onduidelijkheid over deze beleggingscategorie en heeft bij sommige beleggers nog steeds een risicovol, onethisch of ondoorgrondelijk imago. Anderen denken dat het alleen voor extreem rijke mensen of institutionele beleggers toegankelijk is en dat je niet zomaar in-en uit kunt stappen als particuliere belegger.
Hieronder de werkelijkheid uitgelegd.

De voor- en nadelen t.o.v. traditionele beleggingen op een rij:

VoordelenNadelen

Toegang tot een groter investeringsuniversum

Meer flexibiliteit, meerdere strategieën en instrumenten zijn toegestaan

Lage correlatie (bewegingsrichting) met een traditionele aandelen/obligatie portefeuille

Het gebruik van hefboomwerking kan leiden tot hogere rendementen   In dalende markten kan een positief rendement behaald worden

De producten zijn complex en minder transparant

Hogere kostenstructuur

  Lagere liquiditeit (m.u.v. frequent verhandelbare fondsen)

Het gebruik van hefboomwerking en blootstelling aan agressieve strategieën kan leiden tot grotere verliezen
 • Liquiditeit
  Het klopt dat er illiquide fondsen zijn met een lange lock-up periode. Een wezenlijk onderdeel van onze fondsenselectie criteria is dat we fondsen selecteren die dagelijks tot maandelijks verhandelbaar zijn. Met minimale in- en uitstapkosten.
 • Risico
  Het risico dat onze fondsen op het platform hebben is niet per definitie risicovoller dan traditionele aandelen. Dit verschilt per fonds en wordt duidelijk aangeven. De klant kan hierin zelf een keuze maken.
 • Hoge kosten
  Het is waar dat alternatieve beleggingen hogere kosten met zich mee brengen. Tegenwoordig zijn er meerdere beschermlagen om de klant te beschermen tegen schimmige constructies. Elke laag brengt natuurlijk extra kosten met zich mee. Daartegenover staat soms ook een hoger rendement. In het algemeen pakt de kosten-baten analyse gunstig uit voor de door ons geselecteerde fondsen.
 • Fragiele werkwijze
  Wij selecteren de Skills o.a. op basis van trackrecord van het management team, de onderliggende operationele soliditeit, de liquide instrumenten die worden gebruikt door de manager, goedkeuring van het product door de toezichthouder AFM. Zo selecteren wij alleen Skills waarin wij zelf in willen beleggen en die in normale omstandigheden een minimale liquiditeit kennen.