Omschrijving
Het Windmill Trend Evolution Fund biedt beleggers rechtstreeks toegang tot een bijzonder innovatieve en succesvolle beleggingsstrategie die sinds de introductie ervan buitengewone rendementen heeft gerealiseerd.

Beleggingsdoel
Richt zich op het behalen van substantiële kapitaalsgroei met een gecontroleerd volatiliteitsniveau de middellange termijn.

Waar belegt Windmill Trend Evolution in?
Windmill Trend Evolution zal beleggen in het AHL Evolution Programme. AHL is reeds 25 jaar actief als trendvolgende beheerder en met het AHL Evolution Programme belegt AHL op een groot aantal markten waarop andere trendvolgende beheerders over het algemeen niet actief zijn. Om in deze nieuwe assetklassen te beleggen, is een aanzienlijke hoeveelheid onderzoek nodig. Bovendien betekent de operationele complexiteit ervan dat de toegang beperkt is tot vermogensbeheerders met schaalgrootte, diepgaande kennis en relaties in de bedrijfstak en bijzonder zorgvuldig tegenpartijrisicobeheer.

Lange termijn sector allocaties per 30 september 20141:

Lange termijn sector allocaties per 30 september 2014

1 De sector allocaties geven de verwachte lange termijn risico blootstelling naar elke sector ten opzichte van de andere sectoren in de portefeuille weer. De cijfers zijn gebaseerd op schattingen van het risico van elke sector van de portefeuille van het AHL Evolution Programme. De portefeuille opbouw en deelnemingen in het Windmill Trend Evolution Fund kunnen hiervan afwijken. Slechts bedoeld voor illustratieve doeleinden. terug naar boven

Prestaties van het AHL Evolution Programme

Het AHL Evolution Programme beschikt over de aantrekkelijke rendementskenmerken van een trendvolgende beheerder: sterke absolute rendementen, lage samenhang met traditionele beleggingen en de mogelijkheid om positieve rendementen te behalen in zowel stijgende markten als in perioden van extreme marktstress. Sinds oprichting in 2005 heeft het fonds geen negatief resultaat behaald en behoort het tot de beste trendvolgende fondsen wereldwijd. Daarnaast heeft het programma ook een relatief lage correlatie met vergelijkbare beleggingen. Het kan derhalve een uitstekende aanvulling zijn op een beleggingsportefeuille, zelfs als deze portefeuille al een allocatie aan trendvolgende beheerders heeft.

Voor wie is dit fonds bedoeld?

Het fonds is geschikt voor ervaren beleggers die voor een langere periode (meerdere jaren) hun geld willen beleggen. De beweeglijkheid van Windmill Trend Evolution is vergelijkbaar met de beweeglijkheid van aandelenmarkten, echter de samenhang met aandelenmarkten is vrijwel nul. Deze beweeglijkheid betekent dat, met name op korte termijn, de waarde minder kan zijn dan de inleg. Het fonds is maandelijks verhandelbaar, hetgeen u ook mee dient te nemen in uw oordeel. Een minder grote verhandelbaarheid leidt veelal tot betere rendementen maar betekent ook dat u minder snel uw belegging weer te gelde kunt maken. Voor alle overige risico’s verwijzen wij u naar het prospectus onder de paragraaf Risico’s.

Risico’s

De prestaties van het fonds zijn in hoge mate afhankelijk van de prestaties van het AHL Fonds en de andere onderliggende beleggingsinstellingen.

Het AHL Fonds zal investeren in futures, opties, swaps, en andere financiële derivaten die in meer of mindere mate liquide zijn. Daarom moet rekening gehouden worden met liquiditeitsrisico.

Het AHL Fonds is in hoge mate afhankelijk van sleutelfiguren, die verbonden zijn aan de beheerder van het AHL Fonds. Dat brengt operationele risico’s met zich mee.

Hoofdstuk 4 van het prospectus van het fonds bevat een uitgebreidere beschrijving van de risico’s. U wordt ten zeerste aangeraden om kennis daarvan te nemen.

Productkenmerken

 Algemeen
 Productnaam Windmill Trend Evolution Fund
 Structuur Open ended
 Zetel Nederland
 Beleggingscategorie Trendvolgend
 Valuta EUR
 Unit Type Unit(s)
 Kapitalisatie Opbouwend
 Startdatum 1 apr 2014
 Administrator TMF Fund Administrators
 Investment Manager AHL Partners
 Productcoderingen
 ISIN NL0010730727
 Inschrijvingen
 Minimale eerste inschrijving vanaf 10.000 EUR
 Minimale additionele inschrijving vanaf 10.000 EUR
 Minimale participatie 10.000 EUR
 Handelsfrequentie Maandelijks
 Inschrijfgelden ontvangen 10 werkdagen voor 23:00 uur (Amsterdam) voor de handelsdag
 Verkopen
 Handelsfrequentie Maandelijks
 Minimale verkoop vanaf 10.000 EUR
 Aanmeldperiode verkopen 10 werkdagen voor 23:00 uur (Amsterdam) voor de handelsdag
 Kosten
 Instapvergoeding geen
 Uitstapvergoeding geen
 Management fee (tot) 0,43%
 Prestatievergoeding geen
 Prestatievergoeding onderliggend fonds 20%
 Lopende kosten 2,91% (per 31 december 2019)