Omschrijving

Het OVMK Value Fund (het ‘Fonds’) wordt beheerd door OVMK, een succesvolle vermogensbeheerder in ‘Value Investing’.  Het Fonds belegt in beursgenoteerde aandelen en obligaties die substantieel ondergewaardeerd zijn ten opzichte van hun werkelijke waarde.  Door de portefeuille breed te spreiden wordt het risico beperkt. Het Fonds heeft als doelstelling om substantiële vermogensgroei te behalen op langere termijn (5 tot 10 jaar). HJCO Capital Partners biedt nu de mogelijkheid om in dit aantrekkelijke fonds te beleggen.

Het team van OVMK staat onder leiding van Diane Ophorst en Reinhard van Marwijk Kooy en is zeer ervaren in ‘Value Investing’. Het management krijgt met name input van Mark Vermeulen die als analist diepgaande kennis heeft van de verschillende bedrijven waarin wordt belegd. Daarnaast is de bekende ‘value’ belegger Henk van Heijst lid van de Raad van Advies voor OVMK. Het Fonds is in 2015 gestart en kent een uitstekend resultaat, maar belangrijker is dat de resultaten van OVMK als beheerder sinds 2009 bovengemiddeld goed zijn.


Belangrijkste voordelen van het OVMK Value Fund

  • Belegging in een breed gespreide portefeuille van ondergewaardeerde aandelen en obligaties in vooral Nederland, UK en Hong Kong
  • Fondsbeheer door zeer ervaren en stabiel team met uitstekend trackrecord
  • Consequent toepassen van no-nonsense manier van beleggen – kopen als een aandeel of obligatie te laag is geprijsd.
Wat is de beleggingsstrategie van het OVMK Value Fund

Value Investing houdt in dat gezocht wordt naar aandelen en obligaties van kleinere beursgenoteerde ondernemingen, waarin – door inefficiënties in de markt – onderwaardering ontstaan is; de “echte” waarde is hoger dan de koers? op de beurs.

Het voordeel van het zoeken naar onderwaardering in met name kleinere ondernemingen is dat ondernemingen van deze omvang veelal niet door andere analisten gevolgd worden en er daardoor meer misprijzingen zijn te vinden.

Er zijn  vier voorwaarden waaraan voldaan moet worden:

–          De aandelen of obligaties zijn ondergewaardeerd.
–          Er moet sprake zijn van een ‘trigger’, die de verwachting rechtvaardigt dat de onderwaardering binnen afzienbare tijd zal verdwijnen, waardoor koerswinst gerealiseerd kan worden.
–          Jaarlijkse inkomsten: bron van dividend of rente uit de portefeuille.
–          Optimale spreiding, niet wedden op één paard.

Door het consequent toepassen van deze no-nonsense manier van beleggen, ongeacht het economisch klimaat kunnen er mooie rendementen wordengerealiseerd die boven het beursgemiddelde uitsteken.

De portefeuille van het OVMK Value Fund

De top 10 holdings van het OVMK Value Fund bestaat op dit moment uit:

OVMK Hong Kong Value Fund
OVMK Special Bond Fund
Tom Tom
Caretech Holdings PLC
WestBromwich BS 6.15% Perp.
Fanny Mae
Impellam Group PLC
NIBC BANK NV 4.077% Perp.
Pallinghurst Resources Ltd
Himax Technologies Inc


Spreiding – essentie om risico’s terug te brengen.

Omdat ontwikkelingen ten aanzien van een ondergewaardeerde onderneming anders kunnen verlopen dan verondersteld, wordt er vanaf het moment van opstellen van een analyse gespreid belegd. Een individueel belang zal op het moment van verwerving in principe niet groter zijn dan circa 3% van de waarde van de portefeuille. Het Fonds kan beleggen in beleggingsinstellingen zoals de andere OVMK fondsen. Daarbij geldt dat in principe voor niet meer dan 35% van de Netto Vermogenswaarde zal worden deelgenomen in een bepaalde beleggingsinstelling en er geen sprake is van dubbele kosten, indien in de andere OVMK fondsen wordt belegd.

Over de beheerder van het fonds

Het team van OVMK heeft een lange ervaring in Value Investing. Voordat in 2009 Diane Ophorst en Reinhard van Marwijk Kooy OVMK oprichtten, waren zij beiden werkzaam bij Veer Palthe Voûte in Gouda, evenals  andere teamleden zoals Mark Vermeulen en lid van de Raad van Advies van OVMK Henk van Heijst.

OVMK is opgericht als vermogensbeheerder voor vermogende particulieren vanaf 500.000,-. De fondsen van OVMK zijn in het leven geroepen om beleggers op efficiënte wijze te kunnen laten beleggen in financiële instrumenten die voor veel individuele beleggers niet aan te houden zijn, indien een verantwoorde spreiding in een vermogensbeheerportefeuille wordt nagestreefd. Het OVMK Value Fund wordt op eenzelfde wijze beheerd als een individuele portefeuille bij OVMK.

Omdat de ondernemingen waarin wordt belegd beursgenoteerd zijn, is het fonds gevoelig voor het beurs sentiment. Dus bij een flinke daling van de beurs, zal dat doorwerken in de fondswaardering. Andere risico’s zijn te vinden  in het hoofdstuk ‘Risicofactoren’ in het Aanvullend prospectus van het Fonds.

Voor wie is het OVMK Value Fund geschikt?

Beleggers dienen in beginsel hun vermogen? voor een langere periode (tenminste 5 tot 10 jaar) te willen beleggen in het Fonds, pas dan komt de meerwaarde  van ‘Value Investing’ het best tot zijn recht. Het Fonds valt onder de risicodragende beleggingen; er kunnen flinke waardeschommelingen plaatsvinden in de intrinsieke waarde van het Fonds. Het Fonds kent een maandelijkse liquiditeit, hetgeen beleggers ook dienen mee te nemen in hun oordeel. Het Fonds keert geen dividend uit, maar is gericht op kapitaalsgroei.


Productkenmerken

 Algemeen
 Minimale inschrijving via HJCO Capital Partners EUR 10.000,-
 Inschrijven Maandelijks
 Waardering Maandelijks
 Verkopen Maandelijks
 Beheerder Ophorst van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V.
 Valuta klassen EUR
 Beheervergoeding 1,2% per jaar
 Totale kosten ca. 1,4% per jaar
 Distributievergoeding 0%
 Aankoop- /Verkoopkosten 0,25% + EUR 25,30 vaste kosten voor de administrateur
 Fondsstructuur Fonds voor gemene rekening
 Uitgifte structuur Open-end
 ISIN NL0011225271
 Geregistreerd in Nederland
 AFM goedgekeurd Ja
 Uitkeringsbeleid Geen, alleen gericht op kapitaalsgroei