Omschrijving
Het Mint Tower Arbitrage Fund (het ‘Fonds’) wordt beheerd door Mint Tower Capital Management (‘MTCM’). Het Fonds is een multi-strategy fonds met een focus op Convertible Arbitrage en Volatility Arbitrage. Deze unieke combinatie maakt het mogelijk om positief rendement te genereren in zowel stijgende als dalende markten. Opgericht in 2010 door 4 partners met een lange (gezamenlijk meer dan 60 jaar) succesvolle geschiedenis en reputatie in de financiële markten. Voor de oprichting zaten 3 van de 4 partners in het management van ABN AMRO Principal Strategies Group, de tak verantwoordelijk voor het handelen voor eigen rekening van de bank. De 4e partner was werkzaam bij Oasis Capital in Londen als hoofd Europa & de VS:

  • Gericht op absoluut rendement door bewezen handels strategieën;
  • Laagdrempelig toegang tot fondsstructuur met relatief lage kosten, normaal alleen beschikbaar voor grote institutionele partijen;
  • Drie maal per maand verhandelbaar;
Het Mint Tower Arbitrage Fund (het ‘Fonds’) geeft beleggers toegang tot een alternatieve beleggingsstrategie, waarbij wordt gestreefd naar een absoluut positief rendement, ongeacht de richting van financiële markten. Het doel is om een stabiel en goed jaarlijks resultaat voor de belegger in het Fonds te behalen van 5% à 10% met een lage volatiliteit (kleine maandelijkse uitslagen). Het Fonds maakt gebruik van arbitrage op converteerbare obligaties en volatiliteit. De strategie streeft kapitaalbehoud na, ongecorreleerd met aandelen en obligaties. Dit wordt gedaan uitgaande van een aantal basisprincipes:

  • Beheersing van risico’s is van groter belang dan maximering van de winst;
  • Voorkoming van verliezen in extreme scenario’s is vast onderdeel van het risico management;
  • De partners hebben zelf een substantieel deel van hun vermogen belegd in het Fonds.

Belangrijkste voordelen van Mint Tower Arbitrage Fund

  • Doelstelling van positief rendement onafhankelijk van de richting van financiële markten
  • Lage beweeglijkheid en lage samenhang met aandelen en obligaties
  • De strategie kent een uitstekend trackrecord vanaf 2010
  • Drie maal per maand verhandelbaar in FGR format met relatief lage kosten

Wat is de beleggingsstrategie van
Mint Tower Arbitrage Fund?
Het Mint Tower Arbitrage Fund is een beleggingsfonds met een focus op Convertible- en Volatility Arbitrage. Hieronder wordt dieper op deze strategieën ingegaan.

Convertible arbitrage
Dit is een markt-neutrale strategie. De methodiek is voornamelijk een combinatie van transacties, bestaand uit het kopen van een in aandelen omzetbare obligatie (convertible) en het verkopen (short gaan) van het onderliggende aandeel. De beheerder zal daartoe met behulp van door hem ontwikkelde systemen en methodieken convertibles selecteren die naar zijn mening zijn ondergewaardeerd. Daarnaast bepaalt de beheerder hoe groot de shortpositie in de onderliggende aandelen dient te zijn. Dit aan de hand van in de praktijk bewezen theoretische modellen.

Volatility arbitrage

Met behulp van deze strategie wordt gebruik gemaakt van inefficiënties in de aandelen-/indexoptiemarkten. Deze prijsverschillen kunnen voortkomen uit verschillende uitoefenprijzen en looptijden van opties op hetzelfde onderliggende aandeel/index. Ook verschillen in volatiliteit tussen onderliggende aandelen en de indices, waar deze aandelen onderdeel van uitmaken, zijn een inefficiëntie. De beheerder kan ook besluiten om relatief eenvoudige optietransacties te doen om te profiteren van een door de beheerder verwachte koersdaling of -stijging van een onderliggend aandeel tegen een relatief laag risico (verlies van de optiepremie) in verhouding tot de verwachte winst (directionele optiestrategieën).

Risico’s
Het Fonds streeft een positief rendement na met een relatief lage beweeglijkheid maar er is geen zekerheid dat het Fonds zijn beleggingsdoelstellingen zal realiseren. Het rendement van de belegging in Participaties over de periode van aankoopmoment tot verkoopmoment staat niet op een eerder moment vast dan op het verkoopmoment. Er kan geen zekerheid worden geboden dat het beoogde rendement daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Er bestaat derhalve dan ook geen garantie dat de waarde van uw belegging op een willekeurig tijdstip hoger zal zijn dan het geïnvesteerde bedrag. De waarde van Participaties is onder andere afhankelijk van de financiële instrumenten waarin wordt belegd en de keuzen die worden gemaakt bij de uitvoering van het beleggingsbeleid. Meer risico’s kunt u vinden op blz. 24 e.v. in het prospectus.

Over de beheerder van het fonds
Mint Tower Capital is in 2010 opgericht door vier partners, die met de naam Mint Tower naar de Munttoren in Amsterdam verwijzen. Voor de oprichting zaten 3 van de 4 partners in het management van ABN AMRO Principal Strategies Group, de tak verantwoordelijk voor het handelen voor eigen rekening van de bank. De 4e partner was werkzaam bij Oasis Capital in Londen als hoofd Europa & de VS. Belangrijk is te melden dat de partners ‘aligned’ zijn met fonds daar zij een substantieel deel van hun privévermogen ook beleggen in het Fonds.

Voor wie is het Mint Tower Arbitrage Fund geschikt?

Het Fonds is geschikt voor beleggers die de meerwaarde zien van de gekozen beleggingsstrategie van het Mint Tower Arbitrage Fund: Door de beheerder wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van twee arbitrage strategieën: “convertible arbitrage” en “volatility arbitrage”. Daarbij worden diverse financiële instrumenten gebruikt.  Zie ook het kopje ‘Wat is de beleggingsstrategie van het Mint Tower Arbitrage Fund.Beleggers dienen in beginsel hun geld voor een langere periode (tenminste 3 tot 5 jaar) te willen beleggen in het Fonds, pas dan komt de meerwaarde het best tot zijn recht. Het Fonds belegt in vele verschillende soorten financiële instrumenten zoals aandelen, opties, obligaties, converteerbare obligaties, warrants, futures, forwards etc.) en maakt gebruik van verschillende hedgingtechnieken. Het Fonds kent een beperkte liquiditeit van 3 x per maand toe- of uittreden, hetgeen beleggers ook dienen mee te nemen in hun oordeel. Het Fonds keert geen dividend uit, maar is gericht op kapitaalsgroei.


Productkenmerken

 Algemeen
 Productnaam Mint Tower Arbitrage Fund I-Class                                     
 Structuur Open ended
 Zetel Nederland
 Beleggingscategorie Convertible- en Volatility Arbitrage
 Valuta EUR/USD
 Unit Type Unit(s)
 Kapitalisatie Opbouwend
 Startdatum 1 november 2010
 Administrator FundShare Administrator B.V.
 Investment Manager Mint Tower Capital Management
 Productcoderingen
 ISIN  NL0010776951
 Inschrijvingen
 Minimale eerste inschrijving vanaf EUR 10.000,-
 Minimale participatie 10.000 EUR
 Handelsfrequentie 3x maandelijks (zijnde de 10e en 20e kalenderdag en de laatste handelsdag van een maand)
 Waardering 3x maandelijks
 Verkopen
 Handelsfrequentie 3x maandelijks (zijnde de 10e en 20e kalenderdag en de laatste handelsdag van een maand)
 Minimale verkoop Vanaf 10.000 EUR
 Kosten
 Instapvergoeding 0,25% (ten gunste van het fonds)
 Uitstapvergoeding 0,75% (ten gunste van het fonds)
 Management fee max 1,50% p.j.
 Performance fee max 15% van de gerealiseerde stijging boven highwatermark
 Overige kosten max. 0,45%