Omschrijving

Het Lyxor/Sandler US Equity Fund (het ‘Fonds’) streeft naar kapitaalsgroei met beperkte beweeglijkheid en met neerwaartse bescherming. Het Sandler team belegt met deze strategie sinds 2005 zowel long als short  in Amerikaanse aandelen met diepgaande kennis van de bedrijven en sectoren. Het fonds heeft de volgende kenmerken:

  • Beheerd door fondsmanager Sandler Capital Management, opgericht in 1988;
  • Focus op het vinden van lange-termijn groeisectoren (long) en sectoren die bedreigd worden (short);
  • Wekelijks verhandelbaar onder het gerenommeerde Lyxor UCITS fondslabel waardoor een extra laag van risicomanagement wordt toegevoegd

Het beleggingsdoel van Lyxor/Sandler US Equity Fund is om beleggers kapitaalsgroei te bieden door middel van beleggingen in aandelen. Het Fonds zoekt  voor long posities naar bedrijven die sterk profiteren van door Sandler gekozen lange-termijn trends. Voor de short posities zoekt Sandler bedrijven en sectoren die bedreigd worden door disruptie, veranderend consumenten-gedrag of andere thema’s die uitdagend zijn. Het team gebruikt hiervoor zowel top down inzichten over de macro-economische omgeving als bottom up analyses van de bedrijven zelf.

Belangrijkste voordelen van Lyxor/Sandler US Equity Fund

  • Doelstelling van kapitaalsgroei, ook in lastige beursjaren
  • Zeer ervaren team met gelijklopende belangen geleid door Andrew Sandler
  • Beleggingsstrategie kent een uitstekend trackrecord vanaf 2005
  • Wekelijkse verhandelbaarheid in UCITS format beheerd door Lyxor Asset Management waardoor een extra laag zekerheid wordt gecreëerd
Wat is de beleggingsstrategie van Lyxor/Sandler US Equity Fund

Het Fonds streeft naar kapitaalsgroei door met een beperkte beweeglijkheid en de mogelijkheid tot verliesbeperking te beleggen in Amerikaanse aandelen. Het Fonds hanteert een ‘long-shortstrategie’ waarbij het streven is zowel op de long posities als op de short posities rendement te behalen. Veelal zijn short posities bij andere fondsmanagers een methode om risico’s te beperken in plaats van een zelfstandige bron van rendement.

Het Fonds heeft een gemiddelde blootstelling aan aandelenmarkten van 45% maar kan naar eigen inzicht geheel marktneutraal zijn (0% blootstelling) of zelfs netto short in aandelen zitten.

Door goed te letten op de macro omgeving met een focus op lange-termijn trends worden zo de groeiende bedrijven geselecteerd voor de long posities en de bedrijven die worden bedreigd voor short posities

De verwachtingen van alle modellen worden gewogen om zo een visie te ontwikkelen op de toekomstige ontwikkeling van het aandeel.  Op basis hiervan wordt een long of een short positie gecreëerd.

De wereldwijde macrohandelsstrategie is een mix van fundamentele en technische modellen die voordeel trachten te halen uit koersbewegingen van wereldwijde activa. Verschillende strategieën worden toegepast. Er wordt onder andere gekeken naar momentum in koersen. Ook posities in valuta met een hoge rentevoet  die worden gefinancierd door  valuta met een lage rentevoet te lenen kunnen consistente rendementen opleveren.

Over de (sub) beheerder van het fonds 

Sandler Capital is opgericht in 1988  en  heeft circa $1.7 mld vermogen onder beheer. Met een team van 18 zeer ervaren professionals richt Sandler zich op rijke particulieren, grote family offices en institutionele beleggers.

Lyxor Group is onderdeel van Société Générale en heeft ruim 162 mld dollar onder beheer. Lyxor biedt via haar Alternative UCITS platform toegang tot hedge fund strategieën die spreiding bieden naast bestaande aandelen en obligaties. Door de strenge selectie van Lyxor en het feit dat UCITS een streng gereguleerd fondsvehikel is, wordt een extra laag zekerheid voor beleggers gecreëerd.

Voor wie is Lyxor/Sandler US Equity Fund geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die de meerwaarde zien van de gekozen beleggingsstrategie van Lyxor/Sandler US Equities: long/short beleggen in Amerikaanse aandelen maar met een lager risico dan de Amerikaanse beurs.  Zie ook het kopje ‘Wat is de beleggingsstrategie van Lyxor/Sandler US Equities’.
Beleggers dienen in beginsel hun geld voor een langere periode (tenminste 3 tot 5 jaar) te willen beleggen in het fonds, pas dan komt de meerwaarde het best tot zijn recht. Het fonds belegt voornamelijk in aandelen en valt daardoor onder de risicodragende beleggingen; er kunnen behoorlijke waardeschommelingen plaatsvinden in de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kent een wekelijkse liquiditeit, hetgeen beleggers ook dienen mee te nemen in hun oordeel. Het fonds keert geen dividend uit, maar is gericht op kapitaalsgroei.

Productkenmerken

 Algemeen
 Minimale inschrijving via HJCO Capital Partners (vervolginschrijvingen) EUR 10.000,- (EUR 1.000,-)
 Inschrijven Wekelijks op woensdag (of de volgende werkdag als woensdag dat niet is) en op het maandeinde
 Waardering Wekelijks
 Verkopen Wekelijks
 Beleggingsadviseur Sandler Capital Management
 Valuta klassen EUR
 Beheervergoeding 1,4% p.j.
 Prestatievergoeding 20% van de gerealiseerde stijging boven high watermark. Zie het prospectus voor meer informatie
 Distributievergoeding 0%
 Aankoop- /Verkoopkosten Geen
 Beheerder Lyxor Asset Management – Société Générale Group
 Fondsstructuur UCITS
 Uitgifte structuur Open-end
 ISIN IE00BD8GKT91
 Geregistreerd in Ierland
 AFM goedgekeurd Ja
 Uitkeringsbeleid Kapitaalsgroei als doelstelling