Omschrijving

Het Schroder GAIA Two Sigma Diversified (het “Fonds”) wordt geadviseerd door Two Sigma Advisers LP, een leidende partij in kwantitatieve beleggingen. Het Fonds is gericht op kapitaalsgroei door het gebruik van de meest geavanceerde computersystemen ten behoeve van model-gedreven beleggingsstrategieën. Het Fonds hanteert een combinatie van een marktneutrale strategie op de Amerikaanse aandelenmarkt en systematische wereldwijde macro handelsstrategieën.  De marktneutrale strategie streeft ernaar te profiteren van long- en shortposities in ondergewaardeerde  en overgewaardeerde  aandelen.  De wereldwijde macrohandelsstrategie is een mix van fundamentele en technische modellen die voordeel trachten te halen uit koersbewegingen op wereldwijde beurzen. Het Fonds heeft meerdere unieke kenmerken, welke het juist nu aantrekkelijk maken voor particuliere beleggers:

  • Gericht op kapitaalsgroei door het gebruik van geavanceerde computersystemen ten behoeve van model-gedreven beleggingsstrategieën;
  • Een gediversifieerde portefeuille met een combinatie van een marktneutrale strategie op de Amerikaanse aandelenmarkt en systematische wereldwijde macro handelsstrategieën;
  • Unieke toegang tot Two Sigma LP, één van de beste kwantitatieve hedge funds wereldwijd.
Schroder GAIA Two Sigma Diversified (het “Fonds”) belegt via een marktneutrale strategie op de Amerikaanse aandelenmarkt en een systematische wereldwijde macrohandelsstrategie. Het Fonds richt zich op zgn. ‘ongecorreleerde alpha’, dat wil zeggen een rendement dat een lage samenhang heeft met aandelenmarkten. Het Fonds beschikt over een indrukwekkend datamanagementsysteem (‘big data technologie’), waaruit voorspellende modellen over markten en instrumenten worden ontwikkeld.
Belangrijkste voordelen van Schroder GAIA Two Sigma Diversified

  • Beheerd door een proces-gedreven, systematische hedge fund met computerkracht van wereldklasse.
  • Ondersteund door een ervaren en gevarieerd beleggingsteam met meer dan 725 ontwikkelaars en ingenieurs, waarvan meer dan 175 een doctortitel hebben.
  • Het Fonds belegt wereldwijd in obligaties, aandelen en buitenlandse valutamarkten, evenals in contanten, deposito’s, geldmarktinstrumenten en in beleggingsfondsen die in dergelijke instrumenten beleggen.
  • Een vergelijkbare strategie heeft indrukwekkende resultaten die terug gaan naar 2002
Wat is de beleggingsstrategie van Schroder GAIA Two Sigma Diversified

Het Fonds zal ongeveer 85% van haar middelen beleggen in de aandelenmarktneutrale strategie en 15% in de macrohandelsstrategie. De aandelenmarktneutrale strategie zal naar verwachting 60% van het risico bijdragen aan de portefeuille, en de macrostrategie 40%. Het fonds heeft als doel 5% nettorendement op jaarbasis te behalen met 8% volatiliteit. Het fonds is geïntroduceerd op 24 augustus 2016 en heeft tot en met 13 februari 2017 een rendement behaald van 7,17%.

De aandelenmarktneutrale strategie streeft ernaar te profiteren van  long- en shortposities in onder- en overgewaardeerde aandelen. De waardering van aandelen wordt gedaan op basis van een consensus van meerdere modellen. Deze modellen zijn gebaseerd op diverse databronnen, bijvoorbeeld de financiële situatie van een bedrijf of corporate events zoals wijzigingen in het dividendbeleid. Ook wordt gekeken naar bepaalde factoren die effect hebben op de waarde van aandelen, zoals de grootte van een bedrijf of de volatiliteit van het aandeel.

De verwachtingen van alle modellen worden gewogen om zo een visie te ontwikkelen op de toekomstige ontwikkeling van het aandeel.  Op basis hiervan wordt een long of een short positie gecreëerd.

De wereldwijde macrohandelsstrategie is een mix van fundamentele en technische modellen die voordeel trachten te halen uit koersbewegingen van wereldwijde activa. Verschillende strategieën worden toegepast. Er wordt onder andere gekeken naar momentum in koersen. Ook posities in valuta met een hoge rentevoet  die worden gefinancierd door  valuta met een lage rentevoet te lenen kunnen consistente rendementen opleveren.

Over de adviseur van het fonds

Two Sigma Advisors LP is één van de grootste kwantitatieve hedge funds ter wereld, met ruim $ 40 miljard onder beheer. Two Sigma Investments werd opgericht in 2001 met het streven om technologische innovatie en datawetenschap te gebruiken om consistent waarde toe te voegen voor beleggers. Two Sigma gebruikt daarbij databronnen vanuit de hele wereld. De systematische aanpak van Two Sigma Investments is gebaseerd op een combinatie van financiële expertise, grote hoeveelheden data en rekenkracht vergelijkbaar met ’s werelds beste supercomputers.. Op deze wijze heeft Two Sigma een platform ontwikkeld met een unieke 360⁰ blik op de markten met als doel om blijvende rendementsgroei te creëren. . Two Sigma Investments heeft sinds haar oprichting elk jaar een positieve netto alpha behaald. Dit betekent dat de netto rendementen van de fondsen van Two Sigma Investments vergeleken met een specifieke benchmark hoger waren.

De drie pijlers die het beleggingsbeleid van Two Sigma ondersteunen, zijn:

  1. Informatie: 10.000+ databronnen (publieke en eigen bronnen), 21+ petabytes aan informatie (1 pb is gelijk aan 1 mln gigabytes) en 1,4 mld aan daadwerkelijke transacties sinds 2001
  2. Computerkracht: Two Sigma beschikt over een supercomputer die behoort tot de top-125 in de wereld
  3. Menselijk kapitaal: er werken meer dan 1.100 mensen van wie meer dan 725 in research en development
Portefeuilleconstructie

De portefeuille constructie is een systematisch proces van data-analyse naar voorspellende modellen tot executie van de transacties. Two Sigma research combineert intuïtief denken met rigoureuze data-analyse in een poging om beter presterende modellen met aanhoudende effecten te creëren. Transacties worden uitgevoerd door een handelsteam of door een computer met behulp van algoritmes. De inzet van mens of computer is afhankelijk van de soort transactie en het instrument dat wordt gehandeld.

Voor wie is Schroder GAIA Two Sigma Diversified geschikt?

Het Fonds is geschikt voor investeerders die de waarde van  een systematisch gestuurde strategie zoals die van GAIA Two Sigma Diversified begrijpen en kunnen plaatsen in een portefeuille Het Fonds handelt in verschillende instrumenten wat een diverse risicoblootstelling geeft. Hierdoor kan het Fonds een positie opbouwen met potentieel een betere risico/rendementsverhouding  dan andere fondsen. Gegeven de rendementsdoelstelling van 5% en een volatiliteitsdoelstelling van 8% is het Fonds een belegging die wat betreft risico/rendement karakteristiek tussen aandelen en bedrijfsobligaties in zit. Beleggers moeten er rekening mee houden dat het fonds wekelijks handelt. Het Fonds is gericht op kapitaalsbehoud: er zijn geen uitkeringen van de rendementen.

Productkenmerken

 Algemeen
 Minimale inschrijving via HJCO Capital Partners + vervolginschrijvingen EUR 10.000,-
 Inschrijven Wekelijks op woensdag (of de volgende werkdag als woensdag dat niet is) en op het maandeinde
 Waardering dagelijks
 Verkopen Drie dagen na de betrokken handelsdag
 Beheerder Geoff Duncombe, Two Sigma Advisers LP
 Valuta klassen EUR
 Beheervergoeding 1.83% lopende kosten p.a. (recentst beschikbaar)
 Prestatievergoeding 20% van het positieve rendement, op basis van een high water mark. Zie het prospectus voor meer informatie
 Distributievergoeding 0%
 Aankoop- /Verkoopkosten Geen
 Overige kosten Geen
 Fondsstructuur UCITS
 Uitgifte structuur Open-end
 ISIN LU1429039461
 Geregistreerd in Luxemburg
 AFM goedgekeurd Ja
 Uitkeringsbeleid Kapitaalsgroei als doelstelling