Farringdon European Opportunities Fund

Het fonds Farringdon European Opportunities volgt een aandelen long strategie en heeft als doel om hogere rendementen dan de benchmark te behalen. De basis wordt gevormd door een fundamentele analyse van Europese bedrijven, voor verschillende sectoren en marktkapitalisatie.

Strategie

Risicoklasse

Duurzaamheid

Meer informatie strategie

Aandelenfondsen via HJCO AAA Funds kunnen worden opgedeeld in Long (only) en Long/Short. Long (only) fondsen beleggen in aandelen van zorgvuldig geselecteerde, vaak ondergewaardeerde, bedrijven en profiteren daarmee van de koersstijging van deze aandelen. De Long/Short fondsen kunnen, naast hun long positie, met een short positie ook profiteren van dalende koersen (van juist overgewaardeerde bedrijven) om zo het risico te beperken. De beheerder verwacht dat long posities een goede kans hebben om koersstijging te laten zien en de short posities net het
tegenovergestelde. Marktbewegingen hebben minder invloed op deze strategie omdat bij een marktdaling de long posities verliezen en de short posities winnen. Vanzelfsprekend is het van belang hoe goed de beheerder kan inschatten welke aandelen zullen stijgen en dalen binnen
een overzichtelijke termijn.

Meer informatie risicoklasse

De risicometer beleggen hanteert een schaal van 1 t/m 7, bij iedere klasse hoort een bandbreedte van volatiliteit.

Klasse 1 is de laagste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel lagere opbrengst.
Klasse 7 is de hoogste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel hogere opbrengst.

Volatiliteit is de gebruikte indicator voor marktrisico in de Ebi (Essentiele beleggingsinformatie) en beschrijft uiteraard niet alle risico’s.

Meer informatie duurzaamheid

De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector en is sinds 10 maart 2021 van toepassing.

De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico’s en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Daartoe beoogt de SFDR de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de effecten op de duurzaamheid door het beleggingsbeleid en -beslissingen te verbeteren.

De SFDR kent 3 kwalificaties: Artikel 6, 8 of 9

  • Artikel 6 betreft informatie inzake de integratie van duurzaamheidrisico’s.
    Het vereist van beheerders dat zij weergeven hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen in het investeringsproces en wat de verwachte impact is van deze risico’s op het rendement van het (sub)fonds. Wanneer beheerders duurzaamheidsrisico’s niet relevant achten moeten zij toelichten waarom zij dit vinden.
  • Artikel 8 of 9 betreft informatie over duurzaamheidskenmerken van het product.
    (Sub)fondsen die zich kwalificeren als fonds met duurzame kenmerken (volgens artikel 8 SFDR) of als fonds met een duurzame doelstelling (volgens artikel 9 SFDR) moeten in hun prospectus de in artikel 8 of 9 genoemde informatie verschaffen.

De Beleggingsstrategie

Het fonds investeert in fundamenteel ondergewaardeerde Europese aandelen, ongeacht de stijl, sector en marktkapitalisatie. Het beschrijft zichzelf als een ‘waarde’ investeerder en handelt juist tegen het beurssentiment in.
Door middel van modellen en controlemechanismen wordt de intrinsieke waarde van een bedrijf bepaald. Er worden kansen gezien zodra de risico/rendementsverhouding aantrekkelijk is, na aftrek van een veiligheidsmarge.
De gemiddelde investeringshorizon is 3 jaar. De op deze manier goed onderbouwde, geconcentreerde en waarde gedreven portefeuille kan zo een hoger rendement behalen dan de MSCI Europe Small TR index. Enkele posities zijn Renewi, FirsGroup, Premier Foods, SBanken, Origin Enterprises. Het Farringdon European Opportunities fonds is een long-only spin-off van de long portefeuille van het Farringdon Alpha One fonds.

Rendement en risico*

Koersontwikkeling*

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Aantrekkelijke kenmerken

1

Het fonds investeert alleen in aandelen waar de waardering fundamenteel ondergewaardeerd is.
2

Het fonds heeft een geconcentreerde portefeuille van ongeveer 20-30 posities, die sterk onderbouwd zijn.
3

Het fonds vermijdt sectoren en bedrijven waar geen betrouwbare intrinsieke waarde voor kan worden vastgesteld.
4

Het fonds is industrie en market kapitalisatie agnostisch.
5

Door de geconcentreerde, waarde gedreven posities kan het een hoger relatief rendement behalen dan de index.
6

Het fonds volgt een strak omlijnd proces om kansen te identificeren en te evalueren.

Beheerder van het fonds

Farringdon Capital Management is in 2006 opgericht en bestaat uit een team van 3 personen met meer dan 50+ jaar ervaring in de financiële wereld. Hun focus is geheel gericht op het investeren in fundamenteel ondergewaardeerde en  ‘mispriced’ aandelen. Naast het Farringdon European Opportunities fonds beheren ze het Farringdon Alpha One fonds.

Het maandelijks rendement* (%)

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Voor wie is dit fonds geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die de waarde van een fundamentele analyse van aandelen begrijpen. De aanpak is discretionair, d.w.z. de manager handelt subjectief. Er is een hoge correlatie met de traditionele aandelenmarkt. Bij een daling van de markt zal dit doorwerken in de fondswaardering. Het fonds kent een hoge beweeglijkheid. De belegger in dit fonds heeft een horizon van minimaal 8 jaar.

Extra opmerking: Kleinere fondsen kennen in het algemeen een hoger operationeel risico. Dit fonds wordt beheerd door Farringdon Capital Management. Dit is een beheerder met minder dan 250 M euro onder beheer, maar wel met een reputatie sinds 2006, waardoor het risico beperkt zal zijn.

Kerngegevens

Totale vermogen fondsstrategie EUR 10 M
Beleggingsadviseur Farringdon Capital Management
Beheerder Farringdon Capital Management
Structuur fonds, uitgiftestructuur AIFM
Toezichthouder CSSF
ISIN LU2226711757
Handelsfrequentie Maandelijks, met 65 dagen aanmeldperiode
Valuta Euro
Kosten: aankoop/verkoop/overig 0,00%  / 0,00% / 0,00%
Vergoeding: Beheer/Prestatie 1,00% / 20%, boven high watermark
Minimum inschrijving via HJCO EUR 10.000 (of equivalent in USD)
Uitkeringsbeleid Alle winsten en netto inkomsten worden automatisch herbelegd.

Meer informatie over het fonds vindt u op:

Farringdon European Opportunities Fund

Aankopen met

HJCO AAA beleggingsrekening

Bestaande klant?

Transactie opgeven

Nieuwe klant?

Beleggingsrekening openen
Disclaimer

*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners.

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.