Farringdon Alpha One Fund

Het fonds Farringdon One volgt een aandelen long/short strategie. Het fonds beoogt het behalen van absolute rendementen door fundamentele analyse van verschillende sectoren en marktkapitalisatie. Het spectrum beslaat de wereldwijde markt, met de focus op Europese aandelen.

Strategie

Risicoklasse

Duurzaamheid

Meer informatie strategie

Aandelenfondsen via HJCO AAA Funds kunnen worden opgedeeld in Long (only) en Long/Short. Long (only) fondsen beleggen in aandelen van zorgvuldig geselecteerde, vaak ondergewaardeerde, bedrijven en profiteren daarmee van de koersstijging van deze aandelen. De Long/Short fondsen kunnen, naast hun long positie, met een short positie ook profiteren van dalende koersen (van juist overgewaardeerde bedrijven) om zo het risico te beperken. De beheerder verwacht dat long posities een goede kans hebben om koersstijging te laten zien en de short posities net het
tegenovergestelde. Marktbewegingen hebben minder invloed op deze strategie omdat bij een marktdaling de long posities verliezen en de short posities winnen. Vanzelfsprekend is het van belang hoe goed de beheerder kan inschatten welke aandelen zullen stijgen en dalen binnen
een overzichtelijke termijn.

Meer informatie risicoklasse

De risicometer beleggen hanteert een schaal van 1 t/m 7, bij iedere klasse hoort een bandbreedte van volatiliteit.

Klasse 1 is de laagste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel lagere opbrengst.
Klasse 7 is de hoogste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel hogere opbrengst.

Volatiliteit is de gebruikte indicator voor marktrisico in de Ebi (Essentiele beleggingsinformatie) en beschrijft uiteraard niet alle risico’s.

Meer informatie duurzaamheid

De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector en is sinds 10 maart 2021 van toepassing.

De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico’s en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Daartoe beoogt de SFDR de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de effecten op de duurzaamheid door het beleggingsbeleid en -beslissingen te verbeteren.

De SFDR kent 3 kwalificaties: Artikel 6, 8 of 9

  • Artikel 6 betreft informatie inzake de integratie van duurzaamheidrisico’s.
    Het vereist van beheerders dat zij weergeven hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen in het investeringsproces en wat de verwachte impact is van deze risico’s op het rendement van het (sub)fonds. Wanneer beheerders duurzaamheidsrisico’s niet relevant achten moeten zij toelichten waarom zij dit vinden.
  • Artikel 8 of 9 betreft informatie over duurzaamheidskenmerken van het product.
    (Sub)fondsen die zich kwalificeren als fonds met duurzame kenmerken (volgens artikel 8 SFDR) of als fonds met een duurzame doelstelling (volgens artikel 9 SFDR) moeten in hun prospectus de in artikel 8 of 9 genoemde informatie verschaffen.

De Beleggingsstrategie

Het fonds investeert, na grondig fundamenteel onderzoek, in ondergewaardeerde aandelen en short overgewaardeerde aandelen. Het beschouwt verschillende sectoren en bedrijven van uiteenlopende grootte, wereldwijd, maar met een specifieke focus op Europese aandelen.
De portefeuille omvat zowel posities in aandelenparen als individuele aandelen. De marktblootstelling varieert van negatief, neutraal, tot positief, afhankelijk van de investeringskansen en de volatiliteit van de aandelenmarkten. Het streeft een lange termijn visie na, maar er kan dagelijks worden gehandeld. Het investeert tegen het beurssentiment in en ziet daar juist de kansen.
Het fonds investeert in aandelen en derivaten als futures, opties en swaps.
Voorbeelden van de bottom-up aandelen selectie zijn: Renewi (long), Sbanken (long), Digital Realty (short), Shake Shack (short).

Rendement en risico*

Koersontwikkeling*

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Aantrekkelijke kenmerken

1

Het fonds investeert alleen in aandelen waar de waardering fundamenteel onjuist is.
2

Het fonds heeft een geconcentreerde portefeuille van ongeveer 25 long en 25 short posities, die sterk onderbouwd zijn.
3

Het fonds vermijdt sectoren en bedrijven waar geen betrouwbare intrinsieke waarde voor kan worden vastgesteld.
4

Het fonds is industrie en market kapitalisatie agnostisch.
5

Het fonds streeft een absoluut rendement na en heeft een lage correlatie met de aandelenmarkt.
6

Het fonds volgt een strak omlijnd proces om kansen te identificeren en te evalueren.

Beheerder van het fonds

Farringdon Capital Management is in 2006 opgericht en bestaat uit een team van 3 personen met meer dan 50+ jaar ervaring in de financiële wereld. Hun focus is geheel gericht op het investeren in fundamenteel ondergewaardeerde en  ‘mispriced’ aandelen. Naast het Farringdon Alpha One fonds beheren ze het Farringdon European Opportunities fonds.

Het maandelijks rendement* (%)

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Voor wie is dit fonds geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die de waarde van een long en short strategie van aandelen begrijpen. De short strategie leidt in het algemeen tot hogere kosten dan een long-only strategie. Een L/S strategie beoogt alpha opbrengst te creëren bij een lagere volatiliteit. Door de lagere beta van de strategie is er een lagere correlatie met de traditionele aandelenmarkt vergeleken met een long-only strategie. Het fonds kent een hoge beweeglijkheid. De belegger in dit fonds heeft een horizon van minimaal 8 jaar.

Extra opmerking: Kleinere fondsen kennen in het algemeen een hoger operationeel risico. Dit fonds wordt beheerd door Farringdon Capital Management. Dit is een beheerder met minder dan 250 M euro onder beheer, maar wel met een reputatie sinds 2006, waardoor het risico beperkt zal zijn.

Kerngegevens

Totale vermogen fondsstrategie EUR 185 M
Beleggingsadviseur Farringdon Capital Management
Beheerder Farringdon Capital Management
Structuur fonds, uitgiftestructuur AIFM
Toezichthouder CSSF
ISIN LU0278513808
Handelsfrequentie Maandelijks, met 65 dagen aanmeldperiode
Valuta Euro
Kosten: aankoop/verkoop/overig 0,00%  / 0,00% / 0,00%
Vergoeding: Beheer/Prestatie 1,00% / 20%, boven high watermark
Minimum inschrijving via HJCO EUR 10.000
Uitkeringsbeleid Alle winsten en netto inkomsten worden automatisch herbelegd.

Meer informatie over het fonds vindt u op:

Aspect Systematic Global Macro Fund

Aankopen met

HJCO AAA beleggingsrekening

Bestaande klant?

Transactie opgeven

Nieuwe klant?

Beleggingsrekening openen
Disclaimer

*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners.

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.